خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه   |   بیانیه   |   مقاله   |   مصاحبه   |   برگزیده   |   "انتخابات"   |   صوتی   |   سایتهای دیگر   |   تماس

افق روشن
www.ofros.com

"برای کودکی عبید"

علی سالکی                                                                                                                                ٣ اسفند ۱٣٨٨

"برای کودکی عبید"

برای کودکان مرده در گرداب جنگ
برای کودکان زنده در گنداب صلح
برای یک لقمه نان در وحشت جنگ
برای یک ساعت چینی در همهمه ی صلح
برای چشمان سوخته و بانداژی در لرزش جنگ
برای نگاه خیره ی مشتاق در مسلخ مسخ صلح
برای تمام سختی و جان گیری و خون و لخته ی جنگ
برای تمام افسون ناپیدا و خفقان و خموشی صلح
برای کودکان خسته از بلع تکه نانی از درد جنگ
برای کودکانی با قدم های پر جهش به التماس افیونی ز بی دردی صلح
برای کودکانی که رفت عمرشان در نعره ی جنگ
برای کودکانی که سوخت عمرشان در سر درد صلح
برای کودکانی که شماره خورده اند در پناهگاه جنگ
برای کودکانی که شماره ها را خورده اند در فالنامه ی صلح
برای کودکانی که سرباز گشته اند در سردی جنگ
برای کودکانی که سر باز زده اند از سردی صلح
برای کودکان
برای مرگ، برای زندگی
اما نه از برای جنگ، نه از برای صلح

علی سالکی

www.alisaleki.blogspot.com

«هنر و ادبیات افق روشن»
نقل مطالب افق روشن با ذکر منبع آزاد است
بهترین تصویربا: ٧٦٨ × ١٠٢٤