خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه   |   بیانیه   |   مقاله   |   مصاحبه   |   برگزیده   |   "انتخابات"   |   صوتی   |   سایتهای دیگر   |   تماس

افق روشن
www.ofros.com

پای ما با زنجیر هیچ نسبتی ندارد

علی سالکی                                                                                                                                        ٨ آذر ۱٣٨٨


پای ما با زنجیر هیچ نسبتی ندارد

موج اعتراض
کارخانه را در نوردیده است
بگیر...بگیر
ببر...ببر
اما شکست از آن توست
این سرود خشم طبقه ی کارگر است
که خشم ما،مشتی محکم بر سر شماست
سرمایه را انباشت نما
کار مزدی را رواج ده
اما شکست از آن توست
و تاریخ از آن ما

علی سالکی

ازوبلاک شهر شب ظلمت

http://alitroleum-s.blogspot.com/2009/03/blog-post.html

«هنر و ادبیات افق روشن»
نقل مطالب افق روشن با ذکر منبع آزاد است
بهترین تصویربا: ٧٦٨ × ١٠٢٤