خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه و بیانیه   |   مقاله   |   مصاحبه   |   اوّل ماه مه   |   زنان   |   "انتخابات١"   |   صوتی   |   سایتهای دیگر   |   تماس

افق روشن
www.ofros.com

تصاویری از تی اچ . آ استین لین، تصویرگر سوئیسی


سیمای سوسیالیسم                                                                                                               پنجشنبه ٢٦ خرداد ۱٣٩۰

تی اچ آ استین لین ١٩٢٣ ـ ١٨۵٩ تصویر گر سوئیسی که به عنوان طراح پارچه و لباس به پاریس رفت تا در کارخانۀ نساجی کار کند. در پاریس با نویسندگانی مانند امیل زولا آشنا شد و خیلی زود به عضویت محفل آنان در آمد. تعدادی از کارهای تصویری واقع گرایانۀ او از زندگی و مبارزۀ روزمرۀ مردم کارگر در این صفحه درج شده است.

 

 

   

سیمای سوسیالیسم

http://www.kaargar.com

«هنر و ادبیات افق روشن»
نقل مطالب افق روشن با ذکر منبع آزاد است
بهترین تصویربا: ٧٦٨ × ١٠٢٤