افق روشن
www.ofros.com

کمبود، قطع مداوم برق و مشکلات کارگران


آسمان دیلی نیوز                                                                                                پنجشنبه ٣١ تیر ١٣٨٩


مشکلات کارگران کارخانجات مواد غذایی بدلیل قطعی های برق طولانی

کارخانه های تولید لبنیات ومواد غذایی در پاکدشت، اخیرا بخاطر قطع برق که درطول هفته درچند نوبت، تکرار میشود با مشکلات جدی در زمینه تولید ونگهداری مواد مواجه هستند.
به گزارش ایران کارگر دریکی از کارخانه های تولید لبنیات، بطور ثابت روزهای چهارشنبه به دلیل قطع برق که معمولا بین ۸ تا ۱۰ ساعت طول میکشد ، از ساعت ۱۰ صبح به بعد کارخانه تعطیل میشود که کارگران هم با مشکلات زیاد ی دراین زمینه مواجه شده اند.
موادی مثل شیر وماست هم که در دیگ های تولید لبنیات کارخانه میماند، یا خراب میشود ویا کارگران مجبورند تا تعیین تکلیف این مواد در کارخانه کارشان را ادامه بدهند.

------------------

ضایعات ناشی از قطع برق در کارخانه ها

یکی از کارخانه هایی که در شهرک صنعتی عباس آباد در پاکدشت با مشکل جدی قطع برق مواجه است کارخانه رینگ گستر است که تولید کننده انواع رینگ خودرو است ،به گزارش ایران کارگر این کارخانه بدلیل قطع برق های مستمر وطولانی در طول روز، مجبور شده است که زمان کار کارخانه را به شب بیندازد که باعث بهم ریختگی درکارووضعیت زندگی کارگران شده است.