افق روشن
www.ofros.com

موج تازه ای از احضار و بازجویی اعضای انجمن سایه در اهواز


انجمن فرهنگی هنری سایه                                                                                 پنجشنبه ٩ اردیبهشت ١٣٨٩

به دنبال دستگیری و دادگاهی شدن دو تن از اعضای انجمن فرهنگی هنری سایه (محمد اسماعیل وندی و پژمان رحیمی) درمرداد ماه سال گذشته در اهواز، احضار و بازجویی دیگر اعضا و مرتبطین با انجمن شدت گرفت. اما موج تازه ای از احضار و بازجویی ها از اعضای انجمن از اوایل سال جاری آغاز شد. پیمان فاضلی، محمد رضا احمدی و بهروز ممبینی برای چندمین بار در نیمه ی اول فروردین ماه به اداره ی اطلاعات اهواز احضار شدند و خانواده های آنان با آزار و اذیت و تهدید های تلفنی از سوی اداره ی اطلاعات تحت فشار قرار گرفتند و پژمان رحیمی نیز برای تاریخ ٢٢ فروردین ماه به دادگاه عمومی اهواز احضار شد.
لازم به ذکر است که پژمان رحیمی و محمد اسماعیل وندی از ٢٦ مرداد تا اوایل مهر ماه در بازداشت اداره ی اطلاعات اهواز بودند و محمد رضا احمدی زمستان سال گذشته ٧٣روز را در زندان اوین تهران سپری کرد و در نهایت در تاریخ ٢۴ اسفند ماه به قید وثیقه آزاد شد و پیمان فاضلی نیز در شهریور ماه سال گذشته پس از چند روز بازداشت به قید وثیقه آزاد شد.
اما در آغاز سال جدید احضار و بازجویی اعضا و مرتبطین با انجمن دوباره آغاز شد و علاوه بر موارد مذکور دو تن دیگر از اعضای انجمن(علی رحیمی و امین منصوری) در نیمه ی دوم فروردین ماه به اداره ی اطلاعات احضار شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند.