افق روشن
www.ofros.com

كارگران معترض تونل توحید در تهران را بستند

آفتاب یزد                                                                                                      چهارشنبه ٢١ بهمن ۱٣٨٨

آفتاب یزد: كارگران تونل توحید، در پی پرداخت نشدن حقوق خود مقابل ورودی تونل اجتماع كردند
به گزارش شبكه ایران، بعدازظهر دیروز جمعی از كارگران تونل توحید در مقابل این تونل تجمع كردند. این تجمع سبب ‌شد تا مسیر شمال به جنوب بزرگراه چمران از برج میلاد تا درب تونل با ترافیك شدیدی همراه شود.
‌پیگیری شبكه ایران حاكی است، جمعی از كارگران تونل توحید به دلیل عدم پرداخت حقوق معوق خود در حالی كه ‌برخی از آنها لباس كار پوشیده بودند به نشانه اعتراض در برابر ورودی‌های این تونل خوابیده و از عبور و مرور ‌خودروها جلـوگیری كردند.
‌این اقدام آنها تا قبل از آمدن پلیس راهنمایی و رانندگی، سبب شده بود تا نزدیك به نیم ساعت، خودروها در ‌ورودی و داخل تونل محبوس شوند. این مسئله سبب شد تا برخی از مسافران این خودروها با پای پیاده از تونل ‌خارج شوند. همچنین برخی از شهروندان با تلفن همراه خود برای گرفتن عكس و فیلم از این تجمع روانه تونل ‌شدند كه این امر نیز بر شدت ترافیك افزود.