افق روشن
www.ofros.com

یورش نیروهای امنیتی مصر به کارگران معترض کارخانه "سرامیک کلئوپاترا" سوئز


اهرام آن لاین - اخبار و گزارشات                                                                                 جمعه ٣٠ تیر ١٣٩١

به گزارش مورخ ۱٧ ژوئیه "اهرام آن لاین"،روز سه شنبه ۲۸ تیر, نیروهای امنیتی مصر با گاز آشک آور به کارگران معترض کارخانه "سرامیک کلئوپاترا" سوئز حمله کردند.
صدها کارگر خشمگین و ناراضی، در اعتراض به عدم توجه مدیریت کارخانه ومقامات دولتی به خواسته هایشان به ساختمان های دولتی شهر سوئز حمله کردند، که با دخالت نیروهای امنیتی وشلیک گاز اشک آور روبرو شدند.
صاحب این کارخانه "محمد ابول عنین" عضو"حزب دموکراتیک ملی" حسنی مبارک بود، و تا به امروز به مشکلات و خواسته های کارگران برای افزایش دستمزدوبهبودشرایط کارکاملا بی توجه است.
ابوالقاسم عنین به اتهام اقدامات غیرقانونی ازجمله تنبیه خودسرانه کارگران درمحیط کار و اخراج ، ممنوع سفراست.
یکی از خواسته های کارگران معترض محاکمه و پیگردقانونی ابوالقاسم عنین است.
به گفته شاهدان عینی، پس از پرتاب سنگ وحمله کارگران به ساختمان های استانداری و اداره امنیت ،نیروهای امنیتی با گاز آشک آور به کارگران معترض کارخانه "سرامیک کلئوپاترا" سوئز یورش آوردند.
برپایه این گزارش،ماه مارس ، حدود ۴۰۰۰ نفر از ۶۰۰۰ کارگر کارخانه کلئوپاتراواقع در محله ی "العین سوخنا" سوئز، با خواست افزایش دستمزد، پرداخت پاداش وسهم اضافه تولید، دست به اعتصاب زدند.
ماه مه امورات کارخانه بمدت ۱۲ روزبحالت تعلیق درآمد. مدیریت کارخانه نه تنها به خواسته های ۴ هزارکارگرمتحصن مقابل فرمانداری تن ندادبلکه کارگران کارخانه راازسرویس ایاب وذهاب رایگان هم محروم کرد.
کارخانه ی" سرامیک کلئوپاترا" سال ۱۹۸۳ تاسیس ونزدیک کانال سوئز در محله ی "العین سوخنا" واقع است، یکی از بزرگترین کارخانه های سرامیک خاور میانه بشمارمی آیدوتولیداتش به بیش از ۱۰۰ کشور جهان صادرمی شود.

ترجمه: اخبار و گزارشات کارگری - ١٩ ژوئیه