افق روشن
www.ofros.com

کارگران گیتی پسند ۴ ماه بدون دستمزد، اخراج و تعلیق صدها

کارگر گوهربافان اصفهان جان باختن دو کارگر در پالایشگاه گاز کنگان


انجمن کارگران برق و ...                                                                                      شنبه ۴ شهریور ١٣٩١

کارگران مجموعه گیتی پسند ۴ ماه حقوق نگرفته اند

بنا به گزارشات رسیده، کارگران مجموعه گیتی پسند واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت اصفهان که جمعیت آنان در حدود سه هزار نفر است چهار ماه است حقوق دریافت نکرده اند.به گفته کارگران احتمال ورشکستگی و بیکاری کامل کارگران این مجموعه می رود.

چهارشنبه یکم شهریور ١٣٩١

**********************

اخراج و تعلیق صدها کارگر کارخانه ریسندگی گوهر بافان اصفهان

بنابر خبر رسیده طی یک هفته گذشته بیش از ۴٠٠ کارگر تولید روکش های صندلی برای شرکت ایران خودرو از کارگاههای شهرک مورچه خورت اصفهان اخراج شده اند، طبق این خبر١٠٠ نفر دیگر را در لیست انتظار برای اخراج قرار گرفته اند و حدود ١٠٠ خیاط به مرخصی طولانی مدت یک ماهه و بدون حقوق فرستاده شده اند.

**********************

جان باختن دو کارگر در پالایشگاه گاز کنگان

بنابر خبر رسیده طی دو هفته گذشته دو کارگر در فاز ١٢ پالیشگاه گاز کنگان جان خود را از دست داده اند.
این کارگران که یکی فیلیپینی و دیگری ایرانی بوده اند یکی بر اثر برخورد با دستگاه برش و دیگری بخاطر گیر افتادن بین لوله ها جانشان را از دست داده اند.
انجمن کارگران برق و ساختمان اصفهان جان باختن این کارگران را به کارگران ایران ، فیلیپین و سایر کارگران جهان تسلیت می گوید.

انجمن کارگران برق و ساختمان اصفهان

دوشنبه سی ام مرداد ١٣٩١

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه