افق روشن
www.ofros.com

بخشی از کارگران تقدیر نامه ها را نپذیرفتند و اعتصاب کارگران پرهون - طرح


انجمن صنفی کارگران برق                                                                                 شنبه ٢٨ آبان ماه ١٣٩٠

بخشی از کارگران کنسرسیوم شرکتهای ایرانی،

چینی در پالایشگاه شازند اراک تقدیر نامه ها را نپذیرفتند

براساس گزارش رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، کنسرسیوم شرکتهای ایرانی، چینی در پالایشگاه شازند به مناسبت عید قربان و غدیر اقدام به توزیع لوایح تقدیر به همراه سکه طلا بین مدیران و کارگران کرده اند. به گفته بعضی از کارگرانی که لوایح را نپذیرفته اند، برای هر یک از مدیران ارشد این لوایح همراه با سکه های فراوانی بوده در حالیکه برای تعدادی از کارگران همراه با یک ربع سکه و برای بقیه همراه با ١۵ الی ٢٠ هزار تومان بوده است. کارگران وقتی که نسبت به تفاوتهای زیاد و تبعیض بین خود و مدیران اعتراض می کنند، بعضی از مدیران می گویند شما نباید ناراحت شوید چون این لوایح دارای ارزش معنوی فراوان هستند. کارگران در جواب این عوامفریبی می گویند ارزش معنوی مال خودتان، ارزش مادی را به ما بدهید و به دنبال آن لوایح تقدیر به همراه پولها را به مدیران بر می گردانند.

************

کارگران شرکت پرهون - طرح، فعالیت شرکت را به طور کلی متوقف کردند

بنابر خبر رسیده به انحمن صنفی کارگران یرق و فلزکار کرمانشاه، کارگران شرکت پرهون طرح در نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج بعد دو روز اعتصاب در محل کار، با هماهنگی ای کرده بودند امروز در خانه مانده و قرار است فردا نیز همچنان از رفتن به محل کار خودداری کنند. برا اساس این خبر امروز به علت عدم حضور یکپارچه کارگران در محل کار، شرکت کاملا به تعطیلی کشیده شده است. روز گذشته چهارشنبه کارگران به دنبال اینکه مدیران شرکت مپنا (پیمانکار اصلی) وعده پرداخت حقوقها را تا شنبه داده بودند اعلام کرده اند که تا روز شنبه در منزل خواهند ماند.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

٢٦/٨/١٣٩٠