افق روشن
www.ofros.com

محمد اشرفی فعال کارگری از یونان به ترکیه دیپورت شد


کمیته کمونیستی دفاع                                                                                              جمعه ١٠ دیماه ١٣٨٩


محمد اشرفی فعال سرشناس کارگری به زندان ادرنه در ترکیه دیپورت شد

طبق خبرهای رسیده از اعضای کمیته کمونیستی دفاع از حقوق دمکراتیک در شهر ادرنه ترکیه، آقای محمد اشرفی که هفته ی قبل از یونان به ترکیه دیپورت شده است، امروز با وکلای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در زندان ادرنه ترکیه ملاقات داشته است. او در شرایط روحی و جسمانی خوبی بسر می برد.
همچنین این خبرها حاکیست که امروز آقای اشرفی اولین مصاحبه خود را با کمیسیون پناهندگی سازمان ملل داشته است و به عنوان پناهجو به رسمیت شناخته شده است. بنابراین ایشان دیگر در خطر استرداد به جمهوری اسلامی نمی باشد.
وکلای دیده بان حقوق بشر به اعضای کمیته کمونیستی دفاع از حقوق دمکراتیک اطمینان داده اند که آقای اشرفی بزودی، پس از تعیین شهر مورد اقامت اش از طرف حکومت ترکیه، آزاد خواهد شد و به فوریت مصاحبه دوم خود را با مسئولان پناهندگی سازمان ملل برگزار خواهد کرد.

کمیته کمونیستی دفاع از حقوق دموکراتیک