افق روشن
www.ofros.com

بهمن خدادادی و فرزاد احمدی فعالین كارگری

که به علت نداشتن وثیقه و جریمه در زندان به سر می برند


انجمن صنفی کارگران - ایران خبر                                                                             یکشنبه ١٣ تیر ١٣٨٩


بهمن خدادادی همچنان در زندان بسر می برد

طبق آخرین خبر رسیده به انجمن برق فلزکار کرمانشاه به علت عدم توانائی خانواده بهمن در تهیه وثیقه ۵٠ میلیون تومانی برای آزادی او و اصرار قاضی بر گذاشتن وثیقه مذکور، وی همچنان در زندان بسر می برد.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

http://anjomanbfk.blogfa.com

۱۳۸۹/۳/۲۱

-----------------

بازداشت فرزاد احمدی ازفعالین كارگری در سنندج

در ادامه تداوم فشار بر فعالین کارگری روز سه شنبه فعال کارگری "فرزاد احمدی" به دلیل عدم توانایی پرداخت مبلغ جریمه تعیین شده برای وی، توسط دستگاه قضایی بازداشت و به زندان این شهر انتقال یافت. دستگاه قضایی رژیم اسلامی علیه فرزاد احمدی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تحریک مردم به تجمع در راهپیمائی بر علیه اعدام، حکم ٦ ماه زندان تعزیری صادر نمود که در دادگاه تجدید نظر به یک میلیون تومان جریمه نقدی تغییر یافته است.لازم به ذکر است "فرزاد احمدی" در تاریخ ٢٠ مردادماه سال گذشته در خیابان فردوسی شهر سنندج توسط ماموران امنیتی رژیم دستگیر و مدت ٢٠ روز در زندان مرکزی سنندج بازداشت بود و با قرار وثیقه ٣٠ میلیون تومانی از زندان آزاد گردید.

آژانس ایران خبر - ۱۳/۴/۱۳۸۹