افق روشن
www.ofros.com

دادگاه فرزاد احمدی، اخراج کارگران

نورد میلگرد فولاد فرامان و کارگران مسکن مهر


انجمن صنفی کارگران برق                                                                                شنبه ١٦ اردیبهشت ١٣٩١

فرزاد احمدی دادگاهی شد

بنا بر خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، فرزاد احمدی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز ١٢ اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر به دادگاه احضارشد تا آخرین دفاعیات خود را تسلیم دادگاه کند. فرزاد احمدی روز ١٨ اسفند همزمان با روز جهانی زن بازداشت و بعد از حدود ٢ماه با وثیغه ٣٠ میلیون تومانی آزاد گردید.

************

اخراج کارگران نورد میلگرد فولاد فرامان

بر اساس گزارش ارسالی به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، شرکت نورد میلگرد فولاد فرامان واقع در شهرک درود فرامان کرمانشاه، ۴۵ نفر از کارگران خود را اخراج کرده است. طبق این خبر، کارفرما علت بیکار نمودن کارگران را ناتوانی در ادامه تولید ذکر کرده است.

************

٣٢ نفر از کارگران مسکن مهر کرمانشاه اخراج شدند

طبق خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، شرکت یارانه هفت نصر پیمانکار مسکن مهر کرمانشاه ٣٢ نفر از کارگران خود را اخراج کرد. بنا بر این گزارش، شرکت یارانه هفت نصر از کارگران خواسته است که به جای ٨ ساعت ١٢ ساعت در روز کار کنند ولی هیچ دستمزدی بابت ۴ ساعت اضافه دریافت نکنند. ٣٢ نفر از کارگران که زیر بار بیگاری نرفته بودند توسط شرکت اخراج شده اند.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه - ١٦/٢/١٣٩١