افق روشن
www.ofros.com

بازگشت به کارکارگران قراردادی

پترشیمی ها و سوختگی شدید دو کارگر در پالایشگاه


انجمن صنفی کارگران برق و                                                                                پنجشنبه ١۵ دی ماه ١٣٩٠

کارگران قراردادی پتروشیمی اروند موفق شدند به سر کارشان بر گردند

براساس خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، ۵٠ نفر از کارگران پتروشیمی اروند که در پی اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگران منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر برای حذف شرکتهای دلال و همچنین تحقق بعضی خواسته های دیگرشان حدود سه هفته قبل اخراج شده بودند، روز سه شنبه ٦ دی ٩٠ بعد از دو هفته تلاش و پیگیری از طریق مجاری اداری و تجمعات اعتراضی همزمان موفق شدند به سر کارشان برگردند. این کارگران در دوره اعتصابات اخیر کارگران منطقه ویژه ماهشهر شرکت فعال داشتند. طبق این گزارش این کارگران قبل و بعد از اخراج با عوامل کارفرما بارها ناچار به زد و خورد شده اند. انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، موفقیت کارگران پتروشیمی اروند در بازگشت به کارشان که حاصل تلاش و مبارزه خستگی ناپذیرشان بوده را به آنان و خانواده هایشان صمیمانه تبریک می گوید.

١۴/١٠/١٣٩٠

********************

سوختگی شدید دو کارگر در پالایشگاه شازند اراک

براساس خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، روز سه شنبه ٦ دی ٩٠ ساعت ۵ بعد از ظهر هنگام لایروبی یکی از مخازن نفت خام در فاز یک پالایشگاه شازند اراک، به علت تجمع گاز و بروز جرقه برق، انفجار مهیبی رخ داده و دو کارگر قراردادی دچار سوختگی شدید شده اند. طبق این خبر، درصد سوختگی کارگران حدود ٧٠، ٨٠ درصد است و در وضعیت بسیار وخیمی قرار دارند.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ٧/١٠/١٣٩٠