افق روشن
www.ofros.com

جوانمیر مرادی به پلیس فتا احضار شد


انجمن صنفی كارگران برق                                                                           پنجشنبه ٢٨ اردیبهشت ١٣٩١

طبق خبر رسیده به انجمن صنفی كارگران برق و فلزكار كرمانشاه، امروز چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ٩١ از طرف پلیس فتا كرمانشاه به منزل جوانمیر مرادی رئیس انجمن صنفی كارگران برق و فلزكار كرمانشاه تلفن شد و از وی خواسته شده است روز شنبه ٣٠ اردیبهشت خود را به این اداره معرفی كند.

انجمن صنفی كارگران برق و فلزكار كرمانشاه

٢٧/٢/١٣٩١