افق روشن
www.ofros.com

پرونده های ساعد پناه و صالح نیا تا روز پنج شنبه به دادگاه فرستاد خواهد


اتحادیه آزاد - انجمن صنفی                                                                                 دوشنبه ٢٦ دی ماه ١٣٩٠

به خانواده های معترض شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا

اعلام شد پرونده های آنان تا روز پنج شنبه به دادگاه فرستاد خواهد شد

صبح امروز ٢٦ دی ماه، همچون روزهای دیگر خانواده های کارگران زندانی شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا به همراه جمعی از خانواده های کارگری در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات دست به تجمع زدند و خواهان آزادی عزیزان خود شدند.اما مسئولین این ستاد از دادن پاسخ روشن به خانواده ها خودداری میکردند که این امر باعث اعتراض شدید این خانواده ها شد. در ادامه این کشمکش یکی از مسئولین ستاد خبری اداره اطلاعات طی صحبتی با خانواده ها به آنان اعلام کرد نگران کارگران بازداشتی نباشند و به آنان گفت چنانچه تا روز پنج شنبه تکلیف شریف و مظفر را روشن نکردیم شما هر اعتراضی که خواستید بکنید. همچنین شریف ساعد پناه نیز طی تماسی با خانواده اش به آنان اعلام کرد وضعیت شان تا روز پنجشنبه روشن خواهد شود که در پی آن خانواده ها به تجمع خود پایان دادند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران بار دیگر با تاکید بر حقوق کارگران ایران مبنی بر اعتراض به شرایط کار و زیست خود اعلام میدارد شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا هیچ جرمی جز دفاع از حقوق انسانی خود و همکارانشان مرتکب نشده اند و می باید فورا و بی قید و شرط آزاد گردند. ادامه بازداشت این کارگران تا روز پنج شنبه و سپس ارجاع آنها به دادگاه، از نظر ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران معنایی جز تلاش برای پرونده سازی واهی برای این کارگران ندارد. زندان و دادگاه نه جای کارگران حق طلبی چون شریف و مظفر و شیث امانی و دیگر کارگران حق طلب، بلکه جای کسانی است که هر روزه با عدم پرداخت بموقع دستمزدهای زیر خط فقر کارگران و به تعطیلی کشاندن کارخانه ها و دیگر بستر سازی های قانونی و غیر قانونی در حال تحمیل شرایط هر چه برده وارتری بر طبقه کارگر ایران هستند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٦ دی ماه ١٣٩٠

*************

ادامه تجمات خانواده ها و کارگران مقابل ستاد خبری سنندج

برای آزادی مظفر صالح نیا و شریف ساعدپناه

براساس خبر ارسالی به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، در ادامه تجمعات روزهای قبل امروز یک شنبه ٢۵ دی ٩٠ نیز خانواده های دو فعال بازداشتی مظفر صالح نیا و شریف ساعدپناه به همراه جمعی از کارگران و خانواده ها یشان از ساعت ١٠ و نیم صبح تا ۴ عصر در مقابل ستاد خبری سنندج تجمع کرده و خواستار آزادی بازداشت شدگان شدند. طبق این خبر در مقابل فشار و اصرارتجمع کنندگان برای کسب خبر از وضعیت دو فعال بازداشتی، مأورین اطلاعاتی ستاد خبری برای ایجاد رعب و پراکنده نمودن معترضین از نیروی انتظامی در خواست اعزام نیرو به محل کرده اند. اما حاضرین در تجمع اعتنائی به حضور نیروهای انتظامی نکرده و بر خواست خود مبنی بر کسب اطلاع از وضعیت بازداشت شدگان و همچنین آزادی آنان پافشاری کرده اند. در نتیجه مقاومت تجمع کنندگان، یکی از مسؤلین ستاد خبری به میان آنان آمده و قول داده به شرطی که به تجمع پایان داده و فردا فقط یکی از اعضاء خانواده ها به ستاد خبری مراجعه کند، آنها را در جریان وضعیت بازداشت شدگان قرار خواهد داد. در مقابل این خواست، خانواده ها و همراهان آنها اعلام کرده اند که امروز ما به تجمع پایان می دهیم ولی فردا دوباره دسته جمعی می آئیم اما اگر نتیجه نگیریم با تعداد بیشتری به تجمعاتمان ادامه خواهیم داد.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

٢۵/١٠/١٣٩٠

*************

تجمع خانواده های کارگری به همراه خانواده های شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا

در اعتراض به تداوم بازداشت شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز ٢۵ دی ماه از ساعت ٣٠/٩ صبح تعدادی از خانواده های کارگری به همراه خانواده های شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا در اعتراض به تداوم بازداشت این کارگران در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج دست به تجمع زدند و خواهان آزادی مظفر صالح نیا و شریف ساعد پناه شدند.
بنا بر این گزارش بدنبال این تجمع، مسئولین ستاد خبری اداره اطلاعات علیرغم اینکه روز پنج شنبه به خانواده ها گفته بودند شریف و مظفر در آنجا تحت بازداشت هستند، منکر ادامه بازداشت این کارگران در آنجا شدند و از خانواده ها خواستند به تجمع خود پایان دهند اما با اصرار خانواده ها و ادامه تجمع، مسئولین ستاد خبری نهایتا اعلام کردند شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا همچنان در این ستاد نگهداری میشوند. با اعلام این خبر از سوی مسئولین ستاد خبری اداره اطلاعات، خانواده ها مصرانه خواهان آزادی شریف و مظفر شدند و به تجمع خود تا ساعت ٣٠/١۴ ادامه دادند و نهایتا با وعده رسیدگی مسئولین ستاد خبری به وضعیت شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا در روز دوشنبه، خانواده های تجمع کننده به تجمع خود پایان دادند و اعلام کردند چنانچه فردا دوشنبه ٢٦ دی ماه کارگران زندانی آزاد نشوند تجمع خود را از مقابل ستاد خبری به خیابان خواهند کشاند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ٢۵ دیماه ١٣٩٠