افق روشن
www.ofros.com

جانباختن دو کارگر در اثر ریزش تونل


انجمن صنفی کارگران برق                                                                              دوشنبه ٢۵ اردیبهشت ١٣٩١

مرگ دو کارگر در اثر ریزش تونل

بنا بر خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، ساعت ١١ شب ٢١ اردیبهشت ٩١ در اثر ریزش تونلی در جاده سنندج مریوان که در نزدیکی روستای تیژ تیژ در حال ساخت است، دو کارگر اهل روستای لاین کامیاران به نامهای عادل بهرامی ٢۵ ساله و حبیب امانی ٣٣ ساله متأهل و دارای دو فرزند، به شدت مجروح می شوند. کارگران مسدوم به بیمارستان روستای شوشه در ٣ کیلومتری محل حادثه منتقل می شوند ولی متأسفانه به علت شدت جراحات بعد از یک ساعت جان خود را از دست می دهند.
طبق این خبر، این کارگران حدود ٢۵ روز برای شرکتی به نام معتبر در این تونل کار کرده اند. شرکت معتبر ۴ سال است که در این پروژه مشغول و دارای ١٠٠ کارگرمی باشد که از تأمین ابتدائی ترین امکانات ایمنی کار برای کارگران خوداری می کند.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه - ٢٢/٢/١٣٩١