افق روشن
www.ofros.com

جان باختن یک کارگر و اخراج دسته جمعی کارگران


انجمن صنفی کارگران برق...                                                                                دوشنبه ٢١ آذر ماه ١٣٩٠

جان باختن یک کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از ارتفاع در سنندج

طبق خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، روز گذشته یک شنبه ٢٠ آذر ٩٠ ساعت ٩ صبح سردار عبدالهی حین کار در ساختمان در حال ساخت هتل لاله شهرک کشاورز سنندج از ارتفاع سقوط کرده و بلافاصله جان خود را از دست داده است. سردار عبدالهی ٢٧ سال سن داشته و دارای همسر باردار است. لازم به توضیح است که سردار به صورت روزمزد مشغول کار بوده و فاقد بیمه درمانی و تأمین اجتماعی است.

٢١/٩/١٣٩٠

*********

اخراج دسته جمعی کارگران شرکتهای توسعه احیا و انرژی، توکا و فراورش

بنابر خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، ١۵٠ نفر از کارگران شرکتهای توسعه احیا و انرژی، توکا و فراورش در مجتمع صبا متعلق به فولاد مبارکه (فعال در ذوب آهن اصفهان) از اول آذر ٩٠ اخراج شده اند. طبق این گزارش، جمع کارگران باقیمانده این سه شرکت ١٠ نفر انباردار هستند که قرار است تا پایان همین ماه آنها هم اخراج شوند. کارگران اخراجی از ٢ تا ٣ ماه حقوق معوقه دارند و علاوه بر حقوقهای معوقه هیچ مبلغی به عنوان حق سنوات ، مرخصی، پاداش و حق اخراج نیز دریافت نکرده اند.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه -٢٠/٩/١٣٩٠