افق روشن
www.ofros.com

جان باختن یک بی خانمان و یک کارگر اهل افغانستان


انجمن صنفی کارگران برق...                                                                                جمعه ١٨ آذر ماه ١٣٩٠

جان باختن یک بی خانمان بر اثر سرما در تهران

بر اساس خبر ارسالی به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، شب سه شنبه ١۵ آذر ٩٠ یک معتاد بی خانمان در منطقه جنت آباد تهران بر اثر سرمای شدید جان خود را از دست داده است. جسد این انسان بخت برگشته روز سه شنبه توسط مأموران و نیروهای شهرداری از محل مرگ برداشته شده است.

************

یک کارگر اهل افغانستان براثر گازگرفتگی جان باخت

طبق خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، شب دو شنبه ١۴ آذر ٩٠ یک کارگر اهل افغانستان که نگهبان یک آپارتمان در حال ساخت واقع در چهار دیواری در منطقه فرحزاد تهران بود، به علت گاز ناشی از سوخت نفت وسیله گرما زای نفت سوز، دچار خفگی شده و جان خود را از دست داده است.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

١٧/٩/١٣٩٠