افق روشن
www.ofros.com

کارگران شرکت پویا و پروفیل نورد صفا ۴ ماه تعویق دستمزد


انجمن صنفی کارگران برق                                                                               یکشنبه ٢٧ فروردین ١٣٩١

کارگران شرکت پویا غرب ۴ ماه حقوق نگرفته اند

بنا بر خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و قلزکار کرمانشاه، کارگران شرکت پویا غرب ماه های ؛ دی، بهمن و اسفند سال گذشته و فروردین امسال حقوق نگرفته اند. طبق این گزارش هم اکنون حدود ٢۵٠ نفر در این کارخانه به طور دو شیفته مشغول هستند. این کارخانه از ١٠ ماه قبل تا حالا وضعیت تولیدش بسیار بد و میزان آن ناچیز است.

٢٧/١/١٣٩١

***************

کارگران کارخانه های پروفیل نورد صفا و ساوه ۴ ماه حقوق نگرفته اند

براساس خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، کارگران کارخانه های پروفیل نورد صفا و ساوه ماههای دی، بهمن و اسفند سال ٩٠ و فروردین سال ٩١ هیچ حقوقی دریافت نکرده اند. در این دو کارخانه به علت کمبود ورق آهن، از حدود ۵ ماه پیش شیفتهای شبانه تعطیل شده و کارگران به دو بخش تقسیم شده اند که هر هفته یک بخش در روز به سر کار می روند و بخش دیگر در خانه می مانند.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه - ٢٤/١/١٣٩١