افق روشن
www.ofros.com

عکسها و گزارشی از برگزاری تجمع

حمایتی از اعضاء بازداشت شده کمیته هماهنگی در کرج


انجمن صنفی کارگران برق                                                                                      دوشنبه ١٢ تیر ١٣٩١

‏ طبق خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، روز یک شنبه ١١ تیر ٩١ ساعت ٧ عصر جمع زیادی از فعالین کارگری و کارگران شهر سنندج در پارک کودک اقدام به برگزاری مراسم حمایتی در دفاع از اعضاء بازداشت شده کمیته هماهنگی در کرج کردند. در این مراسم تعدادی از فعالین کارگری سخنرانی نموده و بر آزادی فوری بازداشت شدگان تأکید داشته اند.

 

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ١٢/۴/١٣٩١