افق روشن
www.ofros.com

وعده پرداخت حقوقهای معوقه کارگران

بازنشسته ذوب آهن اصفهان و قطع شدن پای یک کارگر


انجمن صنفی کارگران برق                                                                                   پنجشنبه ١ دی ماه ١٣٩٠

وعده پرداخت حقوقهای معوقه کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان تا اول و دوم دی

بنابر خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، بعد از مدتها اعتراض و مبارزات کارگران بازنشسته ذوب آهن برای دریافت حقوقهایشان، اداره تأمین اجتماعی اصفهان وعده پرداخت مطالبات آنها را در روزهای اول و دوم دی ٩٠ داده است.

**************

پای یک کارگر شرکت سوله سازی حائری در کرمانشاه لای دستگاه قطع شد

براساس خبر ارسالی به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، حدود ١٠ روز قبل کارگری به نام محمود میری در شرکت سوله سازی حائری به دستور پسر کارفرما برای انجام تعمیرات داخل دستگاه شافت غلاف در حال کار رفته و پایش لای دستگاه گیر کرده و تفریبا قطع می شود. به طوری که فقط رگ پشت پایش مانع جدا شدن مچ پا از ساق او می شود.شدت آسیب دیدگی به حدی بوده که پزشکان بیمارستان طالقانی از پیوند خوردن آن نا امید شده و ناچار او را به یک بیمارستان خصوصی منتقل می کنند تا عمل پیوند را انجام دهند. به گفته همکاران محمد میری، این شرکت جز شرکتهای با آمار بالای تلفات و مصدومیت کارگری به علت استاندارد نبودن محیط کار در کرمانشاه است.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه - ٣٠/٩/١٣٩٠