افق روشن
www.ofros.com

وضعیت كارخانه آزمایش و تعطیلی كارخانه های نساجی تهران


آژانس ایران خبر                                                                                               چهارشنبه ١٦ تیر ١٣٨٩


گزارش كوتاهی ازوضعیت كارخانه آزمایش

كارخانه آزمایش یكی ازبزرگترین كارخانه های قدیمی تهران است كه بیش از٢٠٠٠ كارگر داشته است و محصولات متنوعی مانند كولر، یخچال ، فریزر، اجاق گاز و دیگر تولیدات را داشته است، اما این كارخانه در حال حاضر تعطیل و هیچ تولیدی ندارد و فقط تعداد محدودی كارگر تولیدات قبلی این كارخانه را به فروش میرسانند و مابقی كارگران بیكارشده اند.
درپی طرح انتقال كارخانه به شهرستانها طبق اطلاعات رسیده این كارخانه قراراست به شهرستان سمنان منتقل شود.

---------------------

تعطیلی كارخانه های نساجی تهران

كارخانه های نساجی وبا فندگی ری و ممتاز وچیت سازی تهران، طی ماههای اخیر بدلیل كاهش تولید وعدم امكان فروش محصولات تولیدی، تعطیل شده اند .واردات بی رویة منسوجات از كشورهایی مثل چین، تركیه وهند وپاكستان، باعث شده كه صنعت نساجی ایران در آستانه نابودی كامل قرار بگیرد.
به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبـــردر حال حاضر وضعیت كارخانه های نساجی وریسندگی كه در حال كار می باشند بحرانی است .بعنوان نمونه كارخانه اطلس بافت در تهران كه زمانی حدود ٣٣٠ كارگر داشته، اكنون با ٣٠ كارگر با حداقل تولید كار میكند به نحوی كه این كارگران نیز حقوق و مزایای خود را دریافت نكرده و در شرایط سخت وطاقت فرسایی زندگی میكنند