افق روشن
www.ofros.com

پرونده سازی برای پژمان رحیمی فعالین كارگری در اهواز

خبر دریافتی                                                                                                       یکشنبه ١٦ اسفند ۱٣٨٨


پرونده سازی برای فعالین كارگری در اهواز

پژمان رحیمی كه به اتهام اجتماع و تبانی علیه جمهوری اسلامی و تحریك كارگران هفت تپه و لوله سازی اهواز پیش از این در دادگاه بدوی به ٢ سال حبس تعزیری و ٣ سال حبس تعلیقی محكوم شده بود و در همان زمانی كه در بازداشت به سر می برد پرونده ای دیگر با اتهام اخلال در نظم عمومی در دادگاه عمومی اهواز برای وی گشوده شد. اما شگفت اینكه چندی پیش طی ارسال یك اخطاریه از سوی اجرای احکام دادگاه عمومی اهواز، پژمان رحیمی با خبر شد كه متعاقب یك دستگیری و بازجویی در سال ١٣٨۴ و پس از ۴ سال به صورت غیابی به یك سال حبس محكوم شده است! پژمان رحیمی طی یك سخنرانی و ارائه ی یک سمینار علمی در دانشگاه چمران اهواز در سال ١٣٨۴ به نقد و بررسی آسیب اجتماعی روسپیگری پرداخته بود كه به دنبال آن به مدت ۴٨ ساعت توسط اداره ی اطلاعات اهواز بازداشت شد و مورد بازجویی قرار گرفت و سپس به قید قرار کفالت آزاد شد. اكنون بعد از ۴ سال به صورت غیابی و به اتهام "اشاعه ی فحشاء"!! به یك سال زندان محكوم شده است. وی هم اکنون منتظر اعلام نتیجه ی دادگاه تجدید نظر است و همچنین جلسه ی دادگاه عمومی وی (به اتهام اخلال در نظم) هم در تاریخ ٢٢/١/١٣٨٩ برگزار خواهد شد.