افق روشن
www.ofros.com

در ریشه یابی اعتراضات انگلیس


بی بی سی                                                                                                چهارشنبه ٢٦ مرداد ماه ١٣٩٠

در حالی که در طول هفته گذشته و با شروع اعتراضات در انگلیس'بی بی سی' همگام با نخست وزیر و مسئولین دولتی، معترضان را 'دزد' ،' غارتگر 'و' آشوبگر' خواند، اما کارشناسان این شبکه از ریشه عمیق اعتراضات در مسائل اجتماعی و فساد مسئولین سخن گفتند.
به گزارش جام نیوز، شبکه تلویزیونی بی بی سی(BBC) مورخ ١٣ آگوست (٢٢مرداد) در برنامه"٦٠ دقیقه" خود با حضور آقایان "ستار رحمانی"(Sattar Rahmani) دبیر کالج تاتنهام(Tottenham college) لندن و "فرهنگ جهان پور"(ّFarhang Jahan poor) استاد دانشگاه آکسفورد (University of Oxford) به بررسی و ریشه یابی اعتراضات انگلیس پرداخت.
"فرهنگ جهان پور" ضمن بی سابقه خواندن این اعتراضات در انگلیس گفت:«پایه و اساس این اتفاقات مسائل اجتماعی از قبیل مسائل خانواده ، مدرسه و احساس مشترک اجتماعی می باشد به این معنی که این افراد کاملا خود را از جامعه بیگانه می دانند» اما "ستار رحمانی" ضمن اینکه نظام سرمایه داری را ناتوان خواند گفت: «جوانها خود را بیگانه نمی دانند بلکه این جامعه است که آنها را بیگانه کرده است . نرخ بیکاری در منطقه تاتنهام ۵٠ درصد است . بودجه های خدماتی قطع شده است »
وی در پاسخ مجری که پرسید آیا مشکلات اقتصادی دلیلی برای آتش زدن مغازه ها می شود؟گفت: «عصیان از قبل برنامه ریزی نشده است بلکه این شورشها بخاطر خشمی است که سالها جمع شده و حال منفجر شده است . هر چند هیچ کس این آتش زدنها را تایید نمی کند اما تمام روزنامه ها و تلویزیون فقط همین مغازه آتش زدن را گفته اند و هیچ وقت عمیقا برررسی نکرده اند که چرا جوانان بخصوص در مناطق فقیر نشین اعتراض می کنند ؟ این اعتراض جوانهاست هر چند بعضی هم سوء استفاده کرده اند.»
"ستار رحمانی" دبیر کالج تاتنهام لندن، درباره سخنان نخست وزیر که این افراد را بیمار و آشوبگر خوانده بود گفت: «دولت نمی خواهد این مسائل اجتماعی را ریشه یابی نماید چون خودشان مقصرند. دولتی که فاسد است بجای اینکه به تحصیل و کار جوانان کمک کند با فشار و زندان آنها را نسبت به جامعه بیگانه می کند »
وی در ادامه به افشاگری علیه دولت، پلیس و مجلس انگلیس پرداخت و افزود: «یکی از جوانهایی که دستگیر شده بود بخاطر دزدیدن چند بطری آب، به ٦ ماه زندان محکوم شده است؛ اما نمایندگان مجلس میلیونها از خزانه می دزدند، پلیس میلیاردها از آقای مرداک رشوه می گیرد و هیچ مسئله ای بوجود نمی آید .»
"فرهنگ جهان پور" نیز در پایان ضمن تایید سخنان آقای رحمانی ادامه داد: «حتی اگر قبول کنیم که این افراد بیمار اجتماعی هستند باید از دولت پرسید که نقش شما در این بیماری چیست؟ مقدار زیادی از آن به مسائل اجتماعی از قبیل: فساد سیاسی، فساد پلیس ، فساد اجتماعی و وضع بانکداری که واقعا جامعه را مختل کرده است،، بر می گردد. همه اینها در جامعه ایجاد سرخوردگی می کند.»
وی افزود: «مشکل عمیق است و یک راه حل ندارد و یک علت هم ندارد. باید بررسی کنیم که چرا جوامع از هم می پاشند؟ چرا خانواده ها از هم می پاشند؟ چرا طلاق زیاد است؟ چرا تعداد زیادی از این افراد اصلا پدر ندارند و یا پدرشان معلوم نیست؟»