افق روشن
www.ofros.com

حقوقهای چند ده و چند صد میلیونی از جیب ماست


ابراهیم زاده - جراحی                                                                                            یکشنبه ٦ تیر ۱۳۹۵ - ۲٦ ژوئن ۲۰۱٦

افشای فیشهای حقوقی چند صد میلیونی یک علت فقر و بیخانمانی و بیماری و مشقات میلیونها نفر از کارگران این کشور را نشان میدهد. در شرایطی که میلیونها بیکار هیچ بیمه بیکاری ندارند و با فقر و بی تامینی دست و پنجه نرم میکنند. در شرایطی که در کنار دستمزدهای چند بار زیر خط فقر ، محرومیت از پایه ای ترین بیمه های اجتماعی، به حد فاجعه باری رسیده است. از جمله بخیه صورت کودک چهارساله ای را به خاطر بی پولی خانواده باز میکنند و بی درمان رهایش میکنند، بیماران را به تخت قفل میکنند، چون ناتوان از پرداخت هزینه درمانشان هستند، در شرایطی که خیل عظیمی از مردم بیخانمان شده و به حاشیه شهرها کشیده شده اند، کودکان بسیاری از چرخه تحصیل خارج مانده و کودک کار و خیابان شده اند، بحث بر سر حقوقهای نجومی مدیران رده بالای دولتی است. و اتفاقا کسانی چون ما در زندانند ، چون برای از بین بردن همین وضعیت و بیحقوقی ها تلاش کرده ایم. یک نمونه آشکارش جعفر عظیم زاده همبند و همکار زندانی ما است. از جمله یکی از جرائم او اینست که از هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزار کارگری در اعتراض به دستمزدهای زیر خط فقر و با خواست افزایش دستمزدها به رقمی بالای خط فقر یعنی سه میلیون و پانصد هزار تومان است. امروز نیز همه اعتراضش اینست که چرا این اعتراضات را امنیتی میکنید. چرا تحت عنوان "اخلال در نظم و امنیت ملی" کارگر، معلم و هر فرد معترضی را با زندان پاسخ میدهید.
و این در حالیست که صاحبان این حقوق های نجومی و دست اندرکاران این به چاپ به چاپ ها آزاد میگردند.
اعتراض ما به این وارونگی ها و به این همه بی تامینی در قبال ما کارگران، ما معلمان و ما مردم است. براستی بر چه اساسی کسانی از حقوق هشتصد میلیون تومانی برخوردارند و از صدجای دیگر هم پولهای کلان و میلیاردی میگیرند، بعد حداقل دستمزد کارگر هشتصد هزار تومان تعیین میشود و تازه آنرا هم به موقع پرداخت نمیکنند؟ اعتراض ما به فقر و بی تامینی است. حرف ما اینست که تک تک مردم، تک تک کودکان و زنان و جوانان و بازنشستگان و همه مردم حق دارند مثل آدم زندگی کنند. این حقوقها از جیب ما کارگران و ما مردم به حساب این آقایان رفته است.
ما یک بار دیگر اعتراض خود را علیه دستمزدهای زیر خط فقر اعلام میکنیم و بر خواست حداقل سه میلیون و پانصد هزار تومان که خط فقر اعلام شده دو سال پیش خودشماست تاکید میکنیم. به زودی موعد ثبت نام برای مدارس آغاز میشود، ما خواهان تحصیل رایگان برای همه کودکان هستیم. ما خواستار درمان رایگان برای کلیه مردم و یک زندگی عادلانه هستیم.

بهنام ابراهیم زاده از زندان رجایی شهر

محمد جراحی از زندان تبریز

۵ تیر ٩۵