افق روشن
www.ofros.com

"اگر به مقررات بین المللی استناد کنیم، اسانلو و یارانش باید آزاد شوند نه "عفو


بیژن برهمندی                                                                                                     چهارشنبه ۲ تیر ١٣٨٩

بعقیده خانم مهشید مجاوریان از کادر های سندیکای ث ژ ت فرانسه، اگر ایران مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار را قبول دارد، نه فقط منصور اسانلو ، بلکه همه فعالین کارگری زندانی باید بدون قید و شرط آزاد شوند.
با انتشار گزارش سالانه سازمان بین المللی کار ، این خبر نیز منتشر شد که در پی مذاکرات مقامات دولتی ایران با مسئولان سازمان بین المللی کار، دولت ایران در ماه مه گذشته، رسماً به مدیران این سازمان خبر داده است که در جهت تحقق مقاوله نامه های بین المللی وزیر کار و امور اجتماعی از رئیس قوه قضائیه خواسته است تا منصور اسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد مورد "عفو" قرار گیرد و این درخواست از سوی قوه قضائیه پذیرفته شده است.
سازمان بین المللی کار در گزارش امسالش ضمن افشای رسمی این خبر از تلاش های وزیر کار و امور اجتماعی استقبال و اظهار امیدواری کرده است که اسانلو بزودی آزاد گردد. مهشید مجاوریان از کادرهای سندیکای ث ژ ت فرانسه به موضوع " عفو" اسانلو اعتراض دارد و می گوید مگر او گناهی کرده است که باید عفو گردد؟.

مصاحبه رادیو فرانسه با مهشید مجاوریان

برای شنیدن کلیک کنید

بیژن فرهمند - رادیو فرانسه

سه شنبه ٢٢ ژوئن ٢٠١٠