افق روشن
www.ofros.com

مرگ یک کارگر در چالوس، تجمع رانندگان جیرفت - کرمان و کارگران فرانوش فراهان

آژانس ایران خبر                                                                                 چهارشنبه ٢٠ آبان ۱٣٨٨


مرگ یک کارگر در چالوس

سانحه جان یک کارگر را گرفت. یحیی عنایتی که در سد چالوس، در ٧٠ کیلومتری این شهر کار می کرد، بر اثر سانحه ای دلخراش جان خود را از دست داد. او جوانی ٢٢ ساله ساکن روستای نوریاب از توابع شهرستان پاوه استان کرمانشاه بود که برای گذران معاش، به ناچار با ترک تحصیل، صدها کیلومتر دور از محل سکونت خود، به کارگری در استان مازنداران روی آورده بود. یحیی عنایتی روز شنبه ١٦/٨/٨٨ همراه یک کارگر دیگر جان باخت. ما مرگ این کارگر جوان و همکارش را به خانواده و بستگان آنها تسلیت می گوییم.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۱۸/۸/٨٨

__________

تجمع رانندگان محور جیرفت - کرمان

بنا بر اخبار رسیده روز دوشنبه ۴٠ نفر از رانندگان خودروهای کرایه بین شهری جیرفت - کرمان در فرمانداری جیرفت تجمع کردند. این تجمع به دنبال درگیری دو راننده خودروهای شخصی در ایستگاه کرمان با راننده خودروی کرایه ای از ساعت ٦.٣٠ دقیقه صبح در فرمانداری جیرفت شكل گرفت .
تجمع کنندگان خواستار ساماندهی وضع ایستگاه مسافربری از نظر امکانات رفاهی و همچنین جلوگیری از فعالیت خودروهای شخصی در ایستگاه حمل مسافر به کرمان و بم شدند.

تجمع کارگران شرکت فرانوش فراهان

بنا بر خبر رسیده ٢٠ نفر از کارگران شرکت فرانوش فراهان در اعتراض به دریافت نکردن پنج ماه حقوق معوقه شان روز دو شنبه ١٨ آبان در مقابل اداره کل کار و امور اجتماعی استان مرکزی تجمع کردند.
گفته می شود كه صاحب شرکت فرانوش فراهان با تعطیل کردن این واحد تولیدی حقوق کارگران را پرداخت نمی کند. این شركت از پنج ماه پیش با ٢٠ نفر از كارگران خود فعالیتش را در زمینه تولید فرآورده های لبنی آغاز كرده بود.
مسئولان اداره کل کار و امور اجتماعی در برابر اعتراض كارگران , از آنها خواسته اند كه درخواست شكایت كنند.

آژانس ایران خبر - ٢٠/٨/١٣٨٨