افق روشن
www.ofros.com

مبارزه‌ی بخشی از زنان کارگر ایران‌خودرو علیه هجوم مدیران سرمایه


رکسانا درفشی                                                                                         چهارشنبه ١١ آبان ماه ١٣٩٠

کارگران زن در مشاغل گوناگون مانند پرستاران و معلمان، همواره با دیگر هم طبقه‌ای‌های خود در مبارزه با روند اخراج‌سازی‌ها، عدم پرداخت حقوق‌های معوقه و حملات دیگر سرمایه‌داران متحد بوده‌اند.کارگران زن کارخانه‌ی ایران‌خودرو نیز در همه‌ی اعتراض‌ها از جمله اعتراض به کشته شدن تعدادی از همکاران‌شان و طرح مطالبات ٢٧ ماده‌ای، شرکت فعال داشتند.
مطالباتی که بخشی از کارگران زن ایران‌خودرو دنبال می‌کنند از این قرار است:
پرداخت حق سنوات، پاداش و دیگر مزایایی که به مناسبت‌هایی به کارگران داده می‌شد، به کارگران زنی که همراه همسرانشان در ایران‌خودرو کار می‌کنند به طور کامل پرداخت نمی‌شود و تنها نصف این مبالغ را می‌پردازند ( این مزایای جانبی، در حقیقت بخشی از دستمزد کارگران است). این پایمالی حقوق در زمان مدیریت قبلی نیز اجرا می‌شد، اما در زمان نجم الدین - مدیریت فعلی ایران‌خودرو- با شدت و وسعت بیشتری در حال اجرا است. این زنان با وجود کم بودن تعدادشان، بارها پی‌گیر گرفتن کامل مزایا و سنوات خود شده‌اند و بارها با مدیران‌ مسئول و حتی مدیر نیروی انسانی جلسه داشته‌اند، اما تاکنون نتوانسته‌اند آنان را وادار به تمکین کنند. به قول یکی از کارگران آگاه در این عرصه:
گذشته از استثمار، نداشتن حق تشکل و آزادی بیان و جو پلیسی حاکم بر کارخانه که نسبت به همه‌ی کارگران زن و مرد اعمال می‌شود، مدیران سرمایه در ایران‌خودرو از هر ترفندی برای کاستن دستمزد کارگران و به خصوص کارگران زن بهره می‌برند تا بتوانند سود بیشتری کسب کنند. تمامی کارگران ایران خودرو باید در کنار باقی مطالبات کارگری‌شان از حقوق کارگران زن که مورد هجوم مضاعف سرمایه قرار گرفته است نیز حمایت کنند و آن را چیزی جدا ندانند.

رکسانا درفشی - ٠٨/٠٨/١٣٩٠

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری