افق روشن
www.ofros.com

عدم برگزاری دوباره ی دادگاه رضا شهابی و ادامه ی بلاتکلیفی او


دریافتی                                                                                                           یکشنبه ١۵ اسفند ١٣٨٩

بر اساس خبری که به تایید یکی از اعضای خانواده رضا شهابی رسیده، امروز یکشنبه ١۵ اسفند شعبه ی ١۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی در ساعت مقرر برای برگزاری دادگاه به وکیل رضا، آقای شفیعی اعلام کرده است که امروز دادگاه رضا برگزار نخواهد شد.
این اقدام مورد اعتراض وکیل قرار گرفته است و ایشان حضور خویش در داگاه و عدم برگزاری جلسه ی دادرسی توسط دادگاه را صورتجلسه کرده و به امضای شعبه رسانده است.
مسئولین شعبه ی ١۵ توضیح داده اند که پرونده ی رضا شهابی نزد آنان نیست و دادستان پرونده را به دلایلی که به وکیل توضیح داده نشده، درخواست کرده و در حال مطالعه آن است. این در حالی است که در مدت طولانی که پرونده مفتوح بوده است دادستان فرصت داشته است که پرونده را درخواست کند اما درست در زمان تعیین شده توسط خود مقامات قضایی این اقدام را انجام داده است.
قابل ذکر است که در ٢٨ دیماه و در حدود یک ماه و نیم پیش نیز دادگاه رضا شهابی به دلایل دیگر برگزار نشد. تعدادی از افراد خانواده رضا و همچنین دختر خردسال وی به امید دیدن رضا به دادگاه مراجعه کرده بودند، اما ضمن اینکه رضا را ملاقات نکردند پس از شنیدن ماوقع از زبان وکیل مدافع رضا، با بلاتکلیفی و نگرانی آنجا را ترک کردند.
رضا شهابی کارگر و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در حدود ٩ ماه است که کماکان در بند ٢٠٩ زندان اوین در بلاتکلیفی و در بازداشت موقت (؟!) به سر میبرد در حالی که قرار بوده است در مهرماه با وثیقه ی ٦٠ میلیون تومانی که خانواده تودیع کرده بودند آزاد شود.

دریافتی - خبر شماره ١٠ - یکشنبه ١۵ اسفند ١٣٨٩