افق روشن
www.ofros.com

آخرین خبر از وضعیت پرونده رضا شهابی


دریافتی                                                                                                          چهارشنبه ١٧ آذر ١٣٨٩

بر اساس خبری که به تایید خانواده ی رضا شهابی رسیده است، مسئولین قضایی در بازپرسی ویژه ی امنیت مستقر در زندان اوین از اولین ساعات اداری روز چهارشنبه ١٧ آذر تا ساعت ١٢ ظهر، از راه دادن همسر رضا شهابی به دفتر بازپرسی جلوگیری به عمل اوردند و نیز از پذیرفتن شکایت نامه ی همسر رضا خوددداری کردند.
شخصی به نام امجد که به عنوان مسئول دفتر بازپرسی شعبه ٢ معرفی میشود نیز اعلام کرده اجازه ی ورود خانم رضایی همسر رضا را به ساختمان بازپرسی نمیدهد و حتی در صورت دریافت شکایت نامه، هیچ اقدام و پاسخی به نامه داده نخواهد شد زیرا اصلا اینچنین پرونده ای در این شعبه وجود ندارد.
در این شکایت نامه که به اعتصاب غذای رضا شهابی به قصد آزادی فوری او اشاره شده است، اعلام گردیده هر گونه خسارت جانی که به رضا شهابی کارگر زندانی محبوس در بند ٢٠٩ اوین وارد آید مسئولیت آن مستقیما بر عهده ی دستگاه قضایی است.
با وجود اینکه دو ماه از صدور نامه ی آزادی رضا میگذرد مقامات قضایی از هرگونه اظهار نظر در باره ی سرنوشت پرونده ی رضا طفره میروند. این در حالی است که دادگاه انقلاب خیابان معلم نیز از ثبت و در اختیار داشتن هرگونه پرونده ای از رضا شهابی اظهار بی اطلاعی میکند. همسر شهابی پس از نا امیدی از امکان تحویل نامه به دادگاه انقلاب و یا بازپرسی اوین، برای تحویل نامه به دادستانی کل در ١۵ خرداد عزیمت کرده است.
رضا شهابی اکنون در شرایط بسیار حاد جسمی است و از روز شنبه ١٣ آذر دست به اعتصاب غذای خشک زده است وسلامت و جان وی به شدت در معرض خطر جدی است.

دریافتی - چهارشنبه ١٧ آذر