افق روشن
www.ofros.com

رضا شهابی به بیمارستان منتقل شد


دریافتی                                                                                                                  شنبه ٢٠ آذر ١٣٨٩

بر اساس خبر موثقی که از زندان اوین دریافت شده است، رضا شهابی کارگر زندانی در بند ٢٠٩ زندان اوین در هشتمین روز اعتصاب غذای خشک خود به حال بسیار وخیمی دچار شده است تا آنجا که در روز شنبه ٢٠ آذر ماه به صورت اورژانسی توسط مأمورین وزارت اطلاعات به بیمارستان نامعلومی در بیرون از اوین منتقل شده است. در حالی که یک منبع خبری دیگر از احتمال بستری شدن رضا در بخش بهداری ویژه بند ٢٠٩ اطلاع داده ، این خبر توسط منبع دیگری رد شده و بر خارج کردن اورژانسی رضا از زندان تاکید شده است.
خانواده شهابی که اکنون از این خبر اطلاع یافته اند در حالت روحی ناگوار به طور کامل سرگردانند که چگونه می توانند وضعیت رضا را پیگیری کنند.
شهابی به مدت شش ماه است که در زندان اوین محبوس است و در دو ماه اخیر با وجود تودیع وثیقه ٦٠ میلیون تومانی توسط خانواده اش و صدور نامه آزادی اش هنوز در بند است تا جایی که او در اعتراض به وضعیت موجود از روز شنبه ١٣ آذر دست به اعتصاب غذای خشک زده است. اخبار تکمیلی و هرگونه جزئیات در این باره متعاقبا اعلام خواهد شد.

دریافتی - خبر شماره ۴ - شنبه ٢٠ آذرماه ٨٩

Newsletter number 4, Saturday, December 11, 2010

Reza Shahabi is transferred to the hospital

According to a credible report from Evin prison, Reza Shahabi was transferred from Section 209 of Evin prison to an unidentified hospital by the agents of the Intelligence Ministry on emergency basis after his condition deteriorated on the eighth day of a dry hunger strike. Another news source reported earlier that Reza was taken to the clinic in Section 209; however, another source has rejected this claim and emphasized that Reza was taken somewhere outside of Evin prison.
The Shahabi family who has learned of this latest news is in a bad state of mind and does not know how to proceed.
Shahabi has been imprisoned for 6 months in Evin. Two months ago, a 6 million toman bail was paid by the family to obtain his release. Yet despite a release order he has been kept in prison. On 13 of Azar (December 4) Shahabi began his dry food hunger strike in protest.

Supplemental news and detail will be announced later.
Translated by: International Alliance in Support of Workers in Iran

ترجمه: اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران