افق روشن
www.ofros.com

محمدرضا کریمی فعال کارگری بازداشت شد


دریافتی                                                                                                   یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۵

محمدرضا کریمی فعال کارگری شاغل در اداره بنادر بندر لنگه صبح روز شنبه ۱۴ شهریور بازداشت شد.
محمدرضا کریمی که پس از اتمام بازداشت ۲۴ ساعته و آزادی در تاریخ ۱۱ شهریور سال جاری، صبح روز شنبه ۱۴ شهریور جهت دریافت وسایل ضبط شده خود مراجعه کرده بود، مجددا بازداشت شد. براساس اطلاع حاصل شده وی هم اکنون در برازجان نگهداری می شود.
در شرایطی که بیش از یک هفته از بازداشت مجدد کریمی می گذرد، وی تا این لحظه هیچ تماسی با خانواده خود نداشته و از وضعیت کنونی وی اطلاعی در دست نیست.