افق روشن
www.ofros.com

دادگاه نیمه كاره رضا شهابی


دریافتی - شماره ٨                                                                                          چهارشنبه ٢٩ دیماه ١٣٨٩

بر اساس خبری كه به تایید خانواده رضا شهابی كارگر زندانی در بند ٢٠٩ زندان اوین رسیده، روز سه شنبه ٢٨ دیماه ٨٩ رضا را به دادگاه انقلاب منتقل نمودند تا در شعبه ی ١۵ به ریاست قاضی صلواتی محاكمه شود.
در شروع دادگاه ،حملات لفظی به وكیل شهابی، آقای شفیعی انجام گرفت و توسط مقامات قضایی حاضر جو دادگاه به شدت متشنج گردید. همچنین مسئولین قضایی در بدو امر با حالتی تهدید كننده به آقای شفیعی اعلام داشته اند كه چرا هیچ مبلغی در ازای وكالت رضا شهابی دریافت نكرده است. آقای شفیعی وكیل رضا اعلام كرده كه این موضوع، امری بین من و موكلم میباشد و دلیل شخصی من كارگر بودن رضا، مستاجر بودن و عدم توانایی مالی او میباشد.
با وجود جو سازی هایی كه به صورت عمدی توسط نماینده دادستان برای متشنج كردن دادگاه به منظور تحت تاثیر قرار دادن روند دادرسی انجام گرفت، آقای شفیعی به هیچ عنوان ورود به دادرسی را نپذیرفته و اعلام كرده از آنجا كه تا كنون به وی اجازه نداده اند با رضا گفتگو كند، انجام دفاع وی از موكلش امكان پذیر نخواهد بود. در نتیجه بدون انجام دادرسی رضا را به زندان منتقل كردند و آقای شفیعی نامه ی رسمی برای مراجعت به زندان اوین و دیدار با رضا شهابی دریافت كرد.
رضا بعد از ٧ ماه حبس، با وجود اینكه برای آزادیش در چند ماه پیش وثیقه تودیع شده، بدون آزادی موقت، مستقیما برای محاكمه به دادگاه فرستاده می شود. و در روزهای آینده و پس از ملاقات وكیلش با وی دوباره دادگاهی وی آغاز خواهد شد.
اعضای خانواده و دوستان رضا كه وی را بعد از پیاده شدن از خودرو حامل وی و قبل از وررود به دادگاه دیدند با دست تكان دادن های وی و روحیه ی بالای رضا مواجه شدند.

دریافتی - خبر شماره ٨ - ٢٨ دیماه ٨٩