افق روشن
www.ofros.com

انتقال بهنام ابراهیم زاده به بند ٣۵٠ و اعتصاب کارگران در کشتارگاه مرغ


خبر دریافتی                                                                                                           یکشنبه ٣ دی ١٣٩١

بهنام ابراهیم زاده به بند ٣۵٠ اوین منتقل شد

امروز سوم دیماه بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری در بند به بند ٣۵٠ انتقال داده شد. بهنام ابراهیم زاده در تاریخ ٢٠ آذر ماه به بند ٢٠٩ منتقل شده بود.

***************

اعتصاب کارگران در کشتارگاه مرغ، ماد مرغ

در تاریخ ٢٧ اذر ماه کارگران کشتارگاه مرغ در مرغ داری ماد مرغ در مقالبل طرح جدید کارفرما مبنی بر قرار داد سفید و دریافت سفته دست به اعتصاب زدند این کشتارگاه که حدودا ١٠ ماه است راه اندازی شده در جاده دیواندره سقز واقع شده است و کارگران با دستمزد ٢۵٠ هزار تومان در ماه تاکنون مشغول به کار بوده اند.
کارفرما به کارگران اعلام کرده بود در صورتی ادامه کار شما میسر است که قرار داد های سفید را امضاه کرده و همچنین سفته های ضمانتی که بدون در ج مبلغ باشد را در وجه کارفرما تهیه نمایند که با مخالفت کارگران روبرور شد و به این ترتیب کارگران دست به اعتصاب زدند . بعد از سه روز کارفرما اعلام کرده کسانی که با شرایط اعلام شده کار کنند دستمزد انها به میلغ ٣۵٠ هزار تومان افزایش داده خواهد شد.
لازم به ذکر است که دو نفر از کارگران به نام های علی طالبی و اسماعیل عبداللهی بر اثر عدم امنیت محل کار دچار سوختگی شده بودند.

اخبار دریافتی