افق روشن
www.ofros.com

!انتقال شهابی به بیمارستان در اثر وخامت اوضاع جسمی


دریافتی - خبر شماره ١٩                                                                                سه شنبه ١٧ آبان ماه ١٣٩٠

رضا شهابی كارگر زندانی در بند ٢٠٩ زندان اوین در روز یكشنبه ١۵ آبانماه به دلیل وخامت اوضاع جسمی اش و برای بررسی پزشكی به بیمارستانی خارج از زندان برده شد.
شهابی در مدت نزدیك به ١٨ ماه حبس و تحمل فشارهای جسمی و روحی فراوان علاوه بر مشكلاتی در كبد و قلب دچار عوارض و درد و گرفتگی در گردن شده است كه باعث بی حسی در سمت چپ ِ بدن و دستان اش شده است و به دلیل شدت درد و بیماری ناچارن به كلینیك عراقی در شرق تهران برده شد و از گردن او تصویربرداری ام.آر.آی ‌انجام گرفت.
رضا در تماس با خانواده اش همچنین اعلام کرده که به هنگام رفت و برگشت در مسیر، توانسته است پس از مدت ها آسمان شهر و كوه های برف گرفته ی شمال تهران كه زندان اوین در دامنه ی آنها قرار گرفته را ببینید.
همچنین قابل ذكر است كه كارشناس پرونده ی شهابی برای تحت فشار قرار دادن او و اعضای خانواده اش برخلاف دستور مكتوب دادستان تهران،نامه ی ملاقات حضوری را نپذیرفته و اعلام كرده فقط باید با دستور قاضی پرونده ملاقات حضوری انجام گیرد؛ این در حالی است كه دادستان تهران به عنوان مدعی العموم، مقامی است كه علیه رضا ایراد اتهام كرده و قاعدتن او باید برای ملاقات یا عدم ملاقات حضوری تصمیم گیرنده باشد.اما كارشناس پرونده با ایفای نقش ِ كاسه ی داغ تر از آش از انجام ملاقات حضوری جلوگیری كرده است.
رضا شهابی كارگر و عضو هیات مدیره ی سندیكای كارگران شركت واحد كه از ٢٢ خرداد ٨٩ در بازداشت است تنها به دلیل دفاع از حقوق كارگران دستگیر شده و در اینهمه مدت تحت فشار و اذیت قرار گرفته و با وجود مشكلات و عوارض و دردهای شدید جسمی،تا كنون هیچ یك از اتهمات كذب وارد شده از سوی بازجو (كارشناس) را نپذیرفته است.

دریافتی - خبر شماره ١٩ دربارۀ رضا شهابی - ١٦ آبانماه ٩٠