افق روشن
www.ofros.com

کارشکنی در روند آزادی رضا شهابی - وخامت وضعیت جسمی وی


دریافتی - خبر شماره ١۵                                                                                    دوشنبه ١٣ تیرماه ١٣٩٠

بر اساس خبر موثقی که به تایید یکی از اعضای خانواده ی رضا شهابی کارگر زندانی در بند ٢٠٩ زندان اوین رسیده است اوضاع جسمی رضا برای چندمین بار رو به وخامت گذاشته است. خارش های مداوم و زخم شدن پوست بدن رضا که در نتیجۀ آزمایش معین شده مربوط به چربی کبد است اکنون از نظر جسمی رضا را تحت فشار گذاشته است. در پاسخ به این وضعیت، مسئولان زندان تنها به انجام سونوگرافی در بهداری زندان وعده داده اند که به هیچ وجه پاسخگوی نیاز پزشکی رضا نیست.
شهابی چندی پیش نیز دچار خونریزی های مداوم از بینی می شد که نهایتا هم هیچ درمانی برای این مشکل دریافت نکرد. همچنین رضا دچار درد کمر و درد و گرفتگی شدید در نواحی گردن میباشد.
وضعیت قضایی رضا شهابی نیز در بلاتکلیفی قرار دارد و مسئولان قضایی و امنیتی در بررسی پرونده ی وی تعللی آشکار به خرج میدهند. با وجود پیگیری های مکرر خانواده ی شهابی و نیز درخواست های رضا از درون زندان برای بازدید با دادستان تهران جهت اعتراض به وضعیت او، تنها نماینده ی دادستان به مدت چند دقیقه در زندان رضا را ملاقات کرده اما هیچ پاسخ مشخصی به رضا نداده است. وی (آقای جعفری) حتا اظهار بی اطلاعی از علت طولانی شدن بازداشت شهابی کرده است!
با وجود اعلام خانواده ی رضا و نیز خود او به امکان تودیع وثیقه، مقامات قضایی و مشخصا قاضی صلواتی(شعبۀ ١۵ دادگاه انقلاب ) در اعلام رسمی این مورد به خانواده جهت آزادی رضا شهابی تعلل و کارشکنی میکنند و هیچ کدام از مقامات قضایی با وجود اطلاع از این اقدام غیر قانونی برای آزادی شهابی اقدامی نمی کنند.

دریافتی - خبر شماره ١۵- ١٣ تیرماه ٩٠