افق روشن
www.ofros.com

مرگ ۴ زندانی در زندان دزفول در اثر كمبود امكانات رفاهی و پزشكی


دریافتی                                                                                                        شنبه ٢٢ بهمن ماه ١٣٩٠

بر اساس خبر ارسالی توسط یكی از اعضای خانواده های زندانیان فوت شده از استان خوزستان در ماه های دی و بهمن ماه سال ٩٠، چهار زندانی در زندان فجر دزفول به علت سطح بسیار پایین امكانات رفاهی و عدم رسیدگی به بیماری‌شان، فوت كرده اند.
بهمن داوودی، فردین صیادی، كمال موسوی و زندانی دیگری كه نام وی به دست نیامده است به علت مشكلات رفاهی و از جمله مشكل گرمایشی، سطح پایین تغذیه و بهداشت، بالا بودن تعداد زندانیان در نسبت با ظرفیت فضای زندان و ناتوانی و كمبود امكانات بهداری زندان و عدم اعزام به مراكز درمانی بیرون از زندان، جان باخته‌اند.

دریافتی