افق روشن
www.ofros.com

تهدید رضا شهابی و سناریوی آزار وی


دریافتی - خبر شماره ١٦                                                                                  سه شنبه ۴ مرداد ماه ١٣٩٠

بر اساس چند خبر مختلف از منابع موثق،دستگاه قضایی به طور كامل تحت تاثیر مقامات امنیتی، اقدامات غیر انسانی خود علیه رضا شهابی را تكمیل كرده است.در هفته ی گذشته یك مقام اطلاعاتی به رضا شهابی كه در بند امنیتی وزارت اطلاعات یعنی بند ٢٠٩ زندان اوین محبوس است مراجعه كرده و با تهدید با او برخورد نموده است.
این بازجو كه در سیستم قضایی جمهوری اسلامی كارشناس خوانده میشود! با حالت تهدید و تمسخربه رضا گفته است كه اگر برای كارگران مبارزه كرده ای حالا هم تاوانش را پس بده !شهابی پاسخ داده من بنا بر وظیفه ام به دفاع از كارگران پرداخته ام و هنوز هم این راه را هم قبول دارم.
از سویی به نظر میرسد مقامات قضایی از جمله قاضی صلواتی كه صریحا هرگونه اقدامی به قصد ایجاد فشار و آزار و اذیت رضا و خانواده اش را انجام میدهد، سعی میكنند با پنهان كردن بهانه ی بازداشت رضا كماكان وی را در زندان نگه بدارند.با وجود اینكه برای آزادی رضا وثیقه ی یكصد میلیون تومانی تعیین شده است اما صلواتی و دیگر مقامات قضایی تاكنون از فراخواندن خانواده برای معرفی وثیقه گذار جهت انجام مراحل تودیع وثیقه خودداری كرده اند.به عبارتی با این اقدام وانمود میكنند ادامه ی بازداشت شهابی به دلیل این است كه خانواده اش امكان تودیع وثیقه نداشته است،در حالی كه خودشان چندین ماه است خانواده ی شهابی را برای تودیع وثیقه به دادگاه راه نمی دهند.
با وجود اینكه "رشته احمدی" معاونت امنیت دادستان تهران نیز به خانواده ی شهابی قول تسریع در آزادی شهابی و تودیع وثیقه را داده است اما تا كنون هیچ نتیجه ی عملی برای آزادی رضا حاصل نشده است.
خانواده ی شهابی كه اكنون در شرایط بسیار بد از نظر روحی و اقتصادی قرار دارند،بارها به دفتر " جعفری دولت آبادی" دادستان كل استان تهران مراجعه كرده و علاوه بر چندین نامه كه به وی نوشته اند یك بار نیز به صورت حضوری و در ملاقات این مسائل را شرح داده اند. با وجود اینكه آقای دولت آبادی با گرفتن شماره ی تماس از همسر شهابی قول داده كه مساله را پیگیری میكند اما هیچ گاه با اعضای خانواده ی شهابی تماسی گرفته نشده و هیچ اقدامی هم برای آزادی رضا صورت نگرفته است.
قاضی صلواتی حتا گفته است كه دادگستری استان تهران "بی خود گفته است كه شهابی باید با وثیقه آزاد شود و هر كدام از مقامات قضایی كه چنین گفته خانواده را سر كار گذاشته"!
رضا شهابی،كارگر و عضو هیات مدیره ی سندیكای كارگران واحد، اكنون به مدت ١۴ ماه است كه بدون هیچ دلیلی و تنها به خاطر نمایندگی كارگران برای احقاق حقوق صنفی شان در بند امنیتی ٢٠٩ زندان اوین محبوس است و هم اكنون از چندین ناراحتی شدید جسمی رنج میبرد.

دریافتی - خبر شماره ١٦- - چهارم مرداد ماه ٩٠