افق روشن
www.ofros.com

ورشکستگی در دو قدمی کارخانه نوشابه سازی

سایت اشتراک                                                                                                    چهارشنبه ٢۴ دی ۱٣٨٨

یكی از كارخانه‌های نوشابه‌سازی اصفهان دچار بحران شده و بزودی اعلام ورشكستگی خواهد كرد.
مدیران این شركت كه نزدیك به ۵٠ سال است به امر تولید نوشابه در این استان مشغول می‌باشد در جلسه‌ای به پرسنل رسمی خود اعلام نمودند كه نسبت به تسویه‌حساب و بازخرید كردن خود اقدام نمایند.
بر اساس این گزارش در حال حاضر حدود ۶ ماه است كه حقوق كاركنان این كارخانه پرداخت نگردیده است.
این در حالی است كه گفته می شود ده‌ها نفر از كاركنان كارخانه مذكور اعلام نموده‌اند كه با توجه به سابقه‌های بالای خود كه معمولا بالای٢٠ سال سابقه كار دارند حاضر به بازخرید كردن خود و از دست دادن مزایای بازنشستگی نیستند.

سایت اشتراک

منبع: سایت پرچم