افق روشن
www.ofros.com

دو گزارش از شرایط كار كارگران كردستان

فعالان شبکه همبستگی کارگری درسنندج                                                         سه شنبه ۲٨ مهر ۱٣٨٨


دو گزارش از شرایط كار كارگران كردستان

روز شنبه مورخه ٨٨-٧- ٢٥، ٢٢ کارگر یکی از شرکت های دولتی اداره راه استان که در پروژه دوباندی راه سنندج دیواندره مشغول به کار بودند، با اعلام مدیریت و سر پرست کارگاه، از کار اخراج شدند و کارگران را جهت اعلام قطع رابطه کار به اداره کار و امور اجتماعی معرفی کردند. گفتنی است که کار در این پروژه، تا بحال جان چندین کارگر را گرفته و شرایط بسیار وحشتناک حاکم بر فضای کارگاه و عدم ایمنی همیشه باعث ایجاد تنش و تخاصم طبقاتی میان کارفرما و کارگران بوده است.

بنا به اخبار رسیده از کارخانه تراکتور سازی کردستان

کارفرمای کارخانه تراکتور سازی کردستان، طی فراخوانی در روز چهارشنبه در شیفت ٢ى این کارخانه، با جمع نمودن کارگران از انها خواسته است که بنا به دلایل جهانی (رکود اقتصادی) جهان، باید کارگران خود را برای روزهایی سخت و پر فراز و نشیب اماده نمایند و کارفرما صراحتا خبر اخراج جمعی از کارگران را در اینده نزدیک تایید کرد و اعلام افزایش ساعات کار را تنها راه برای برون رفت از مشکلات دانست. گفتنی است كه‌ این کارخانه در روزهای اخیر، چندین نفر را به دلیل نا توانی از انجام کار اخراج کرده است.

فعالان شبکه همبستگی کارگری درسنندج

سایت اتحاد کارگری

www.etehad.se