افق روشن
www.ofros.com

اخراج کارگران قالب های صنعتی

ایران خودرو و سه کارگر حین انجام کارکشته و مجروح شدند


اتحادیه آزاد کارگران - نجمن صنفی کارگران                                                                  شنبه ٢۴ تیر ١٣٩١

اخراج کارگران شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو

اتحادیه آزاد کارگران ایران: شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو شروع به اخراج و تعدیل نیرو خود نموده است
طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران این شرکت که در ۵ کیلومتری آزاد راه کرج - قزوین قرار دارد با بیش از ١٠٠٠ کارگر مشغول به کار است که از اوایل امسال در پی قطع رابطه ی شرکت های بزرگی همانند هیوندا، کیاموتورز و پژو، اکثر خطوط تولید این شرکت به طور کامل از کار افتاده است و بعضی از خطوط نیز با حداقل ظرفیت به کار مشغول میباشند.
در همین ارتباط مدیریت شرکت شروع به تعدیل نیرو از پرنسل پیمانی این شرکت نموده است و برای اینکه انعکاس خبری گسترده ایی نداشته باشد هر روزه تعدادی از کارگران را به مرخصی اجباری می فرستند و به کارگران می گویند که فعلا به مرخصی بروید تا وضعیت مناسب شود.
طبق اخبار رسیده دیروز ٧ نفر و امروز چهارشنبه ۴ نفر را به مرخصی اجباری فرستاده اند و در ابتدا از کارگران مجرد شروع به تعدیل نیرو نموده اند.
طبق اخباری که به کارگران رسیده امکان اینکه تا ١۵٠ نفر را از کارگران را، بیکار کنند زیاد است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

-------------------------------

سه کارگر حین انجام کارکشته و مجروح شدند

بر اساس خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، روز سه شنبه ٢٠ تیر ٩١ یک کارگراداره راه سنندج در حین کار تخلیه آسفالت کشته و دو نفر دیگر به شدتد مجروح می شوند. طبق این خبر، حادثه موقعی رخ داده که چنگک یک بیل مکانیکی به سیم چراغ برق برخورد می کند. به خاطر تماس بدنه بیل با برق، متأسفانه راننده بیل به نام انور شیرزاد ۴٠ ساله جان خود را از دست می دهد. دو کارگر دیگر که برای کمک به راننده بیل اقدام می کنند دچار برق گرفتگی شده و به شدت مسدوم می شوند و به بیمارستان منتقل می شوند.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ٢٣/۴/١٣٩١