افق روشن
www.ofros.com

مجموعه ای از اعتراضات کارگران لوله صفا و پروفیل ساوه


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                                                  پنجشنبه ٢٨ آبان ۱۳۹۴

پایان موفقیت آمیز اعتراض و اعتصاب کارگران نورد و لوله صفا

بدنبال ١٧ روزکشمکش بین کارگران کارخانه نورد و لوله صفا از یکسوبا مدیریت کارخانه و مسئولین شهرستان ساوه از سویی دیگر، بالاخره اعتصاب کارگران با پذیرش بخش عمده مطالبات انباشته شده کارگران توسط رئیس کارخانه ، با موفقیت پایان یافت.
طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران این کشمکش از زمانی آغاز شد که مدیریت کارخانه پس ازعقد قرادادجدید با قرارگاه خاتم الانبیاء برای ساخت لوله هایی با قطر ٢.۵ متر، ازکارگران برای پذیرش شرایط سخت دوشیفت ۱٢ ساعته درخواست نمود وبرای این منظوروعده هایی داد. کارگران با این امید که با این توافق گشایشی در زندگیشان صورت گیرد بصورت دوشیفت ۱٢ ساعته مشغول بکار شدند.
اماپس از شروع بکار وبعد ازگذشت یکهفته باخلف وعده کارفرما مواجه شدند. درنتیجه کارگران ازشیفت شب ٩۴/٨/١١ دست از کار کشیدند. وکارخانه تعطیل گردید.
کارگران این کارخانه که حدود ٨٠٠ نفر بودند ازساعت ٩ صبح روز دوشنبه ٢۵ آبان ٩۴ بعد از ١۵ روز تعطیلی و بلاتکلیفی ،جهت احقاق دستمزدهای معوقه ومطالبات بیمه ای خود در جلوی فرمانداری ساوه تجمع کردند که بعداز مذاکرات مسئولین شهر با نمایندگان انتخابی کارگران ، کارفرما درمقابل انبوه مطالبات عقب افتاده کارگران تنها دستمزد خرداد ماه را پرداخت کرد. کارگران دراعتراض به این پاسخ ناکافی و تحقیرآمیز، از جلوی فرمانداری به کارخانه برگشته اما بدون کارکردن، اعتصاب متحدانه خودرا تا روز چهارشنبه ٩۴/٨/٢٧ ادامه دادند.
در این روز یعنی دیروز چهارشنبه ٩۴/٨/٢٧ "محمد رستمی" رئیس با نفوذ کارخانه در جمع کارگران معترض و اعتصابی حضور یافت و طبق اطلاعیه ای که به روئیت عمومی رسید و ضمیمه همین گزارش است موارد زیر را متعهد گردید:
پرداخت اضافه کاریهای گذشته ، حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ ٩۴/٩/۵ پرداخت گردد.
کسری حقوق تیر ماه ، حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ ٩۴/٩/۵ پرداخت گردد.
حقوق مردادماه ، حداکثر تا روز دوشنبه مورخ ٩۴/٩/٣٠ پرداخت گردد.
وضعیت بیمه های پرسنلی حداکثر تا روز دوشنبه ٩۴/٩/٣٠ مشخص خواهدشد بطوریکه پرسنل بتوانند از دفترچه های درمانی خود استفاده نمایند.
حقوق ها از شهریور ماه لغایت آذرماه بنحوی پرداخت گردد که در پایان سال جاری حداکثر سه ماه حقوق عقب افتاده باشد.
عیدی پرسنل حداکثر تا روز سه شنبه مورخ ٩۴/١٢/٢۵ پرداخت گردد.
قراردادهای کلیه پرسنل تا پایان اسفند ماه تمدید گردد.
قراردادهای سال ١٣٩۵ برای شش ماه اول و سپس برای شش ماه دوم تنظیم گردد.
این پذیرش خواسته کارگران بصورت تعهدات کتبی از طرف مدیریت، که بخش عمده واصلی مطالبات کارگران را شامل میشود، پس از ١٧ روز مقاومت و اعتراض یکپارچه و متحدانه کارگران کارخانه لوله نورد صفا بدست آمد . و یکبار دیگر نشان داد که ایستادگی و پافشاری متحدانه همراه با تجمع کارگران ، ابزاری موثرو تعیین کننده برای دستیابی به مطالباتی ست که اغلب از طرف کارفرما مورد تعرض قرار میگیرد.

٢٨ آبان ۹۴

********************

اعتصاب و تجمع کارگران لوله نورد صفا درساوه

طبق قراردادی که مدیریت کارخانه با قرارگاه خاتم الانبیا منعقد کرده بود مقرر گردید که لوله هایی با قطر ٢.۵ متربرای این متقاضی تولید نماید. با توجه به حجم قرارداد ، کارخانه باید در بخش اسپیرال (یکی ازچهارسالن کارخانه صفا) بمدت دوسال بصورت دوشیفته کار کند.
طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران ، کارگران به شرطی حاضر به قبول این شرایط شدند که روند نامنظم ومعوقه دستمزدها، با نظم و توافق پرداخت شود.
لذا برای شروع کارو تشویق کارگران، مدیریت دروز چهارشنبه تاریخ ٩۴/٨/٦ مبلغ ۵٠٠ هزارتومان به هر کارگر پرداخت کرد و متعهد گردید که روز دوشنبه هفته بعد درتاریخ ٩۴/٨/١١ حقوق خردادماه و درتاریخ ٩۴/٨/٢٨ حقوق ماهی دیگر را که از آن زمان تاکنون به تعویق افتاده بود پرداخت نماید.
طبق اخبار رسیده کارگران با این امید که با این توافق گشایشی در کارشان صورت گیرد بصورت دوشیفت ١٢ ساعته مشغول بکار شدند .
اما در روز دوشنبه مذکور، باخلف وعده کارفرما مواجه شده و پرداختی انجام نشد. لذا ازشیفت شب همان روز دست از کار کشیدند. وکارخانه تا دیروز مورخه یکشنبه ٩۴/٩/٢۴ بصورت تعطیل درآمد و خبری از پرداخت حقوق های معوقه نشد.
لازم به ذکراست که علاوه بر حقوق معوقه، کارگران مطالبات عقب افتاده دیگری نیز دارند.ازجمله ٩ ماه حق بیمه پرداخت نشده ازطرف کارفرما از سال ١٣٩٢ و سه ماه از سال ١٣٩٣ و همچنین چهار ماه از سال جاری!
کارگران کارخانه صفا که حدود ٨٠٠ نفر میباشند تصمیم گرفتند که امروز دوشنبه ٩۴/٨/٢۵ ساعت ٩ صبح در جلوی فرمانداری ساوه تجمع کنند. لذا امروز از ساعت ٩ تا ١٢ ظهر کارگران تصمیم خودرا عملی ودر جلوی فرمانداری ساوه تجمع کردند.
لازم بذکر است که حدود ۴٠ روز پیش ١١ نفر از کارگران ،از جمله دو تن از نمایندگان کارگران را بنامهای مهدی نوری و فرهود قریشی را اخراج کردند.
امروز دوشنبه از طرف این تجمع ، کارگران ۴ نفررا به داخل فرمانداری فرستاده و پس ازمذاکره آنان با نماینده فرماندار، رئیس اداره کار ، رئیس بیمه و یک سرهنگ از نیروی انتظامی بالاخره همان حقوق وعده داده شده خردادماه را پرداخت کردند. و وعده دادند که 28/8/94 هم حقوق ماهیانه دیگر پرداخت خواهد شد. با این درخواست که کارگران به سر خود برگردند.
کارگران در پاسخ به این اقدام گفتند ما به کارخانه برمیگرَدیم اما کار نمیکنیم. چون این پول همین الان کفاف بدهی های کرایه خانه و هزینه مدرسه و قبوض آب و برق و گاز را هم نمیدهد. واستارت کار را نپذیرفتند.
لذا فردا سه شنبه مشخص خواهدشد که این کشمکش بین کارگران از یکسو و مدیریت کارخانه و مقامات مسئول حکومتی در شهر ساوه به کجا خواهد انجامید.

٢۵ آبان ۹۴

********************

علیرغم اعمال فشار و تهدید و ارعاب توسط

دادستانی ساوه، اعتصاب کارگران لوله و نورد صفا از مرز یکماه گذشت

اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال حضور معاون سیاسی امنیتی فرمانداری ساوه، رئیس اداره کار و مدیر عامل کارخانجات لوله و نورد صفا در مجمع عمومی کارگران در روز ٢٨ اردیبهشت و تلاش برای شکستن اعتصاب کارگران با وعده های توخالی و وادار کردن آنان به کار با شکم گرسنه، بیش از یکهزار کارگر این کارخانه مصمم و متحد به اعتصاب ادامه دادند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، دادستانی ساوه که روز ٢٨ اردیبهشت ماه حین مذاکرات رئیس اداره کار و معاون سیاسی امنیتی فرمانداری ساوه با کارگران موفق به آوردن نماینده های آنان به دادستانی نشده بود روز ٢۹ اردیبهشت این نماینده ها را بدور از چشم کارگران بار دیگر احضار و به تهدید و ارعاب آنان پرداخت و پرده از پرونده سازی بر علیه این کارگران برداشت. اما علیرغم این وضعیت و اعمال فشارهای امنیتی بر کارگران لوله و نورد صفا که با دستگیری شاپور احسانی راد و احضار و تهدید نماینده های کارگران به اوج خود رسید این کارگران حاضر به تن دادن به وعده های توخالی کارفرما و فرمانداری و اداره کار نشدند و متحدانه به اعتصاب ادامه دادند.
بنا بر این گزارش، کارفرما در اقدامی دیگر برای درهم شکستن اعتصاب کارگران بار دیگر از صبح روز چهارشنبه کارخانه را تعطیل و اعلام کرد روز پنج شنبه یکماه از دستمزد معوقه کارگران به حساب شان واریز خواهد شد. اما امروز تا لحظه مخابره این خبر (ساعت ٢٠) هیچ پولی به حساب کارگران واریز نشده است.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، علیرغم عدم حضور نماینده های کارگران در کارخانه که در پی تهدید دادستانی ساوه برای پرونده سازی علیه آنان صورت گرفته است، کارگران لوله و نورد صفا همچنان مصمم به ادامه اعتصاب هستند و امروز پس از گذشت ۳۱ روز از اعتصاب شان قرار است صبح روز شنبه با برگزاری یک مجمع عمومی در رابطه با چگونگی تشدید اعتراضات شان تصمیم گیری کنند.

اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ ۳۱

********************

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تداوم بازداشت شاپور احسانی راد

امروز پس از گذشت دو روز از بازداشت شاپور احسانی راد، وی را از محل اطلاعات نیروی انتظامی شهرستان ساوه به دادگستری آوردند و پس از بازپرسی به زندان مرکزی ساوه منتقل کردند.
شاپور احسانی راد عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران، مشاور قانونی کارگران اعتصابی لوله و نورد صفا، نماینده اخراجی کارگران کارخانه پروفیل ساوه و نماینده ۱٠٠٠ کارگر در شکایت از غارت و چپاول صندوق سازمان تامین اجتماعی است که ساعت ده شب ٢٦ اردیبهشت ماه توسط اطلاعات نیروی انتظامی شهرستان ساوه به اتهام تحریک کارگران لوله و نورد صفا بازداشت شد.
بازداشت و ادامه حبس شاپور احسانی راد به اتهام تحریک کارگران لوله و نورد صفا در شرایطی صورت میگیرد که پس از گذشت ٢٨ روز از اعتصاب متحدانه کارگران این کارخانه، امروز کارفرما و مسئولین دولتی شهرستان ساوه دست در دست هم تلاش کردند بدون پرداخت ریالی از ۵ ماه دستمزد (با احتساب اردیبهشت ماه) معوقه این کارگران، آنان را با شکم گرسنه وادار بکار کنند و در این راستا ظهر امروز قصد بازداشت دو نفر از نماینده های آنان را نیز داشتند که با عکس العمل قاطعانه کارگران مجبور به عقب نشینی شدند.
شاپور احسانی راد بر طبق مصوبه مجمع عمومی کارگران لوله و نورد صفا، مشاور و مورد تائید و حمایت آنان است، اما علیرغم ارائه این سند به بازپرسی دادگستری شهرستان ساوه، امروز نیز بازداشت شاپور ادامه پیدا کرد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن تداوم بازداشت شاپور احسانی راد که با هدف در هم شکستن اعتصاب ٢٨ روزه کارگران لوله و نورد صفا و ارعاب آنان صورت گرفته است، مصرانه بر آزادی این فعال کارگری و چهره خوشنام جنبش کارگری ایران پای می فشارد و بدینوسیله اعلام میدارد در صورت تداوم بازداشت وی ساکت نخواهد نشست و دست به اقدامات اعتراضی تری برای آزادی شاپور احسانی راد خواهد زد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ ٢٨

********************

تلاش مشترک کارفرما و مسئولین دولتی شهر ساوه برای بکار واداشتن

کارگران لوله و نورد صفا با شکم گرسنه - مذاکرات امروز بدون نتیجه پایان گرفت

امروز در بیست و هشتمین روز اعتصاب کارگران نورد لوله صفا، رئیس اداره کار ساوه، معاون سیاسی امنیتی فرمانداری ساوه و مدیر عامل کارخانجات لوله و نورد صفا با حضور در مجمع عمومی کارگران این کارخانه، تلاش کردند با شرح اوضاع کارخانه و تاکید بر نکته که ما تصمیم گرفته ایم مشکلات شما را حل کنیم، کارگران را وادار به پایان اعتصاب بکنند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران، همزمان با حضور این مسئولین در مجمع عمومی کارگران، مامورین امنیتی بنا بر درخواست دادستانی ساوه دو نفر از نماینده های کارگران را (به بهانه مذاکره با این نماینده ها) از کارخانه خارج و به سوی دادگستری این شهر بردند. اما این عمل مامورین امنیتی با عکس العمل قاطعانه کارگران مواجه شد و آنان در اعتراض به خارج کردن نماینده هایشان از کارخانه، ادامه مذاکرات را به بازگشت آنان موکول کردند که در پی این وضعیت نیروهای امینتی به ناچار از دم در دادگستری ساوه، مجبور به بازگرداندن نماینده های کارگران به کارخانه شدند.
بنا بر این گزارش، در ادامه این مذاکرات مدیر عامل کارخانه با ذکر این نکته که ۱٦ ماه بیمه کارگران به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز و این مشکل حل شده است پیشنهادهای زیر را جهت پایان اعتصاب به کارگران ارائه داد:
۱- ششم تا نهم هر ماه دستمزد کارگران پرداخت میشود
٢- از مهر ماه به جای ۳٠ روز، ۴٠ روز حقوق پرداخت خواهد شد که در این صورت دو ماه از ۴ ماه دستمزد معوقه کارگران تصفیه خواهد شد
۳- دو ماه باقی مانده از دستمزد معوقه کارگران در صورت خوب بودن تولید تا آخر سال پرداخت خواهد شد
۴- شورای تامین شهر ساوه، کارفرما را مکلف به اجرای موارد فوق میکند و چنانچه در این رابطه از سوی کارفرما قصوری صورت بگیرد تحت تعقیب قضائی قرار خواهد گرفت
در مقابل این پیشنهادات کارگران لوله نورد صفا خواهان تسویه حساب نزدیک به ۱٧ ماه بیمه خود با سازمان تامین اجتماعی، تسویه معوقات مزدی تا پایان سال ۹۳، پرداخت بموقع دستمزد ماهانه و اجرای بیمه تکمیلی بودند.
در این نشست، رئیس اداره کار ساوه با طرح این نکته که انتخاب نماینده های کارگری مراحل قانونی دارد و طی دو هفته آینده به این مسئله رسیدگی خواهد شد تلاش کرد در فحوا قانونی بودن نماینده های کنونی کارگران را مورد تخطئه قرار بدهد.
خبر تسویه حساب کارخانه لوله و نورد صفا با صندوق سازمان تامین اجتماعی در مورد ۱٦ ماه بیمه کارگران با این استدلال از سوی کارگران که اگر اینها اینقدر پول داشتند که توانستند بیمه هایمان را تصفیه کنند چرا حاضر به پرداخت حتی یکماه دستمزد معوقه نیستند، خبری مغشوش و غیر قابل باور از سوی آنان به حساب میاید.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران ، با توجه به تاخیر در شروع مذاکرات بدلیل خارج کردن نماینده های کارگران از کارخانه و بر هم خوردن مجمع عمومی، نتیجه ای نهایی و مصوب از قبول یا رد پیشنهادات کارفرما و مسئولین دولتی ساوه از سوی کارگران حاصل نشد و آنان تصمیم گرفتن با تداوم اعتصاب، فردا صبح با برگزاری مجمع عمومی در رد یا قبول پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری کنند.

٢٨ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

********************

علیرغم اعلام تعطیلی کارخانه نورد لوله صفا، صبح امروز کارگران با

حضور در محل کارخانه و برگزاری مجمع عمومی دست به راهپیمائی و سر دادن شعار زدند

علیرم اعلام تعطیلی کارخانه نورد لوله صفا صبح امروز کارگران این کارخانه در مقابل درب ورودی اقدم به برگزاری یک مجمع عمومی و تصویب نامه ای خطاب به کارفرما کردند. در این نامه که رونوشت آن به اداره کار ساوه، فرمانداری ساوه، وزارت کار، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری زده شده است کارگران نورد لوله صفا ضمن توضیح شرایط سخت و مشقت بارشان خواهان پرداخت مطالبات خود از سوی کارفرما شده اند. در این نامه که بصورت طومار به امضای کارگران شرکت کننده در مجمع عمومی رسیده است آنان شاپور احسانی راد را مشاور خود در امور کارگری و مورد تائید و حمایت مجمع عمومی کارگران نورد لوله صفا اعلام کرده اند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران نورد لوله صفا پس از پایان این مجمع به طرف ساختمان اداری کارخانه دست به راهپیمائی زده و با سر دادن شعارهایی خواهان تحقق خواستهای خود شدند.
بنا بر این گزارش همزمان با مجمع عمومی کارگران نورد لوله صفا، مامورین امنیتی در محل ساختمان اداری، با ظهوری مدیر کارخانه جلسه داشتند و کارگران به محض رسیدن به محل ساختمان وارد آن شدند و بر علیه ظهوری اقدام به سر دادن شعار کردند. بدنبال این وضعیت مامورین امنیتی با حضور در میان کارگران اقدام به صحبت بر علیه شاپور احسانی راد و تلاش برای ایجاد رعب در میان آنان کردند که با عکس العمل قاطعانه کارگران مواجه شدند. یکی از کارگران به نمایندگی از سوی همکارانش با ارائه مصوبه مجمع عمومی به مامورین امنیتی اعلام کرد: ما شاپور را سالهاست می شناسیم ، او مورد تائید و حمایت مجمع عمومی ماست و هیچ برچسبی به وی نمی چسبد.
در ادامه این کشمکش ظهوری نیز که در حلقه مامورین امنیتی بود، زبان گشود و در ادامه مقرر گردید فردا صبح با حضور نماینده دادستانی ساوه، مامورین امنیتی، مسئولین کارخانه و نماینده های کارگران، مجمع عمومی کارگران برگزار و طی آن راهکارهای مناسب برای رسیدن به توافقی جامع و اجرائی، بررسی و مورد تصویب قرار گیرد.

٢٦ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴


تصویر نامه مصوب امروز مجمع عمومی کارگران لوله و نورد صفا (این تصویر بدلیل عدم امکانات فنی از ابتدای صفحه این طومار تهیه شده است)

********************

شاپور احسانی راد عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت شد

ساعت ٢٢ امشب مامورین امنیتی به درب منزل شاپور احسانی راد مراجعه و وی را بنا بر حکم دادستانی شهرستان ساوه به اتهام تحریک کارگران نورد لوله صفا بازداشت کردند. شاپور احسانی راد نماینده اخراجی کارگران کارخانه پروفیل ساوه، از فعالین کارگری محبوب در میان کارگران ساوه، عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و یکی از چهره ها و رهبران شناخته شده جنبش کارگری ایران است که طی هفته های گذشته دوشادوش کارگران اعتصابی نورد لوله صفا، برای موفقیت این اعتصاب بر حق کارگری تلاش سترگی را انجام داده است.
اعتصاب کارگران نورد لوله صفا امروز وارد بیست و ششمین روز شد. این اعتصاب نه به تحریک شاپور و اتحادیه آزاد کارگران ایران، بلکه به دلیل عدم پرداخت ۵ ماه دستمزد و عدم واریز ١٧ ماه بیمه کارگران این کارخانه آغاز شد و بدلیل سماجت و زورگوئی های کارفرما که حتی حاضر به پرداخت یکماه از ۵ ماه دستمزد معوقه این کارگران نیست ادامه دارد. کارخانه نورد لوله صفا از روز ٢٢ اردیبهشت ماه و بدنبال وعده های دروغین کارفرما که حاضر به پرداخت حتی یکماه از دستمزد معوقه این کارگران نشد، در اشغال کارگران اعتصابی است.
بازداشت شاپور احسانی راد از سوی مامورین امنیتی، تلاشی از سوی دولت و کارفرما برای به شکست کشاندن اعتصاب کارگران نورد لوله صفا و وادار کردن این کارگران به کار با شکم گرسنه است. تحمیل چنین درجه ای از بردگی بر کارگران نورد لوله صفا، اوج رذالت و کثافت سرمایه داری حاکم بر ایران است که بی تردید نه تنها باعث خاموشی اعتراضات کارگری نخواهد شد بلکه بیش از پیش طبقه کارگر ایران را به مثابه یک طبقه عظیم اجتماعی به مصافی تعیین کننده بر علیه وضعیت موجو خواهد کشاند.

زنده باد اعتصاب کارگران نورد لوله صفا

درود بر شاپور احسانی راد

٢٦ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

********************

کارگران خشمگین نورد لوله صفا با بیرون کردن مدیر بهره وری، دست به اشغال ساختمان اداری کارخانه زدند

اتحادیه آزاد کارگران ایران: در پی مذاکرات روز یکشنبه نماینده های کارگران نورد لوله صفا با مدیران ارشد کارفرما در تهران که منجر به نتیجه ای عملی برای پرداخت معوقات آنان نشد، صبح دیروز این کارگران با برگزاری یک مجمع عمومی تصمیم به ادامه اعتصاب گرفتند و بدین ترتیب امروز اعتصاب آنان وارد بیست و دومین روز خود شد.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه ازاد کارگران ایران، در پی تصمیم دیروز کارگران نورد لوله صفا برای ادامه اعتصاب، صبح امروز مدیریت کارخانه با نصب نامه ای در قسمتهای مختلف کارخانه* اعلام کرد چنانچه کارگران با شرایط قید شده در این نامه حاضر بکار نیستند خود را به مدیران معرفی و از روز ٢٢ اردیبهشت (امروز) بر سر کار حاضر نشوند و به اداره کار مراجعه نمایند.
در پی نصب این نامه و روشن شدن شفاهی این مسئله که حقوق اردیبهشت ماه طبق وعده در آخر برج پرداخت نخواهد شد تنش میان کارگران و مدیریت کارخانه بالا گرفت و در ادامه مدیر کارخانه اعلام کرد چنانچه از همین الان کار را شروع نکنید ناهار نخواهیم داد و هر کس بارگیری نکند اخراج و حقوق نیز فقط یکماه، آنهم چند روز دیگر خواهیم داد. هر کس هم نمی خواهد برود.
بنا بر این گزارش، مدیر کارخانه بدنبال این اظهارت قصد ترک کارخانه را داشت که بلافاصله با عکس العمل کارگران مواجه شد و آنان اجازه خروج به وی را ندادند و با حرکت به سمت ساختمان اداری کارخانه و سر دادن شعار آنرا به اشغال خود در آوردند و در این میان مدیر کارخانه با مشاهده خشم کارگران بطور مخفیانه ای از درب دیگری کارخانه را ترک کرد.
کارگران نورد لوله صفا در ادامه اعتراضات امروز خود، اقدام به اخراج مدیر بهره واری از کارخانه کردند و با برداشتن سوئیچ ماشینهای مدیران قسمتهای مختلف کارخانه، این ماشینها را در پارکینگ نگه داشتند. در پی این تنشها حوالی ظهر مامورین امنیتی و اداره کار در محل کارخانه حاضر شدند و پس از شنیدن خواستهای کارگران و تاکید بر محق بودن آنان، کارخانه را ترک کردند.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران نورد لوله صفا بعد از ظهر امروز با برگزاری یک مجمع عمومی، با توجه به فرا رسیدن آخر اردیبشهت ماه رای به مطالبه دو ماه حقوق و دادن تضمین های لازم برای تحقق دیگر خواستهایشان دادند. در این مجمع کارگران نورد لوله صفا اعلام کردند تا زمانی که یک ماه حقوق معوقه و حقوق اردیبهشت ماه به حساب شان واریز نشود همچنان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد و علاوه بر جلوگیری از بارگیری لوله و مواد و خروج کامیونها از کارخانه، اقدامات اعتراضی خود را تشدید خواهند کرد.

٢٢ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

تصویر نامه امروز مدیریت کارخانه که در آن بر اخراج کارگران در صورت تن ندادن به وعده های کارفرما تاکید شده است.

********************

کارگران نورد لوله صفا متحدانه تصمیم به ادامه اعتصاب گرفتند

صبح امروز کارگران نورد لوله صفا در بیست و یکمین روز اعتصاب برای تصمیم گیری در مورد پیشنهادات کارفرما اقدام به برگزاری یک مجمع عمومی در سالن کوتینگ کارخانه کردند. در این مجمع ابتدا نماینده های کارگران گزارش کاملی از مذاکرات دیروز خود با کارفرما در تهران و پیشنهادات وی ارائه کردند و بدنبال آن، قبول یا رد این پیشنهادات به رای گذاشته شد. در این رای گیری کارگران اعتصابی نورد لوله صفا بطور متحدانه ای با رد پیشنهادات کارفرما، رای به ادامه اعتصاب دادند و اعلام کردند تا زمانیکه پولی به حساب شان واریز نشود به اعتصاب پایان نخواهند داد.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در جلسه دیروز نماینده های کارگران و مسئولین عالی رتبه کارخانه که در دفتر مرکزی کارفرما در تهران برگزار شد کارفرما خواستهای زیر را به عنوان مطالبات کارگران قبول و اعلام کرد آنها را به مرحله اجرا خواهد گذاشت: ۱- چکی به مبلغ پانصد میلیون تومان جهت پرداخت بخشی از حقوق یکماهه کارگران صادر شد ٢- مابقی یکماه حقوق کارگران حداکثر تا روز پنج شنبه هفته جاری پرداخت شود ۳- ١٦ ماه بیمه معوقه کارگران تا آخر خرداد ماه تسویه شود ۴- سیصد میلیون تومان پول تعاونی کارگران که توسط کارفرما برداشت شده است همزمان با اولین پرداخت حقوق، عودت داده شود ۵- تمامی حقوقهای معوقه کارگران تا آخر شهریور ماه تصفیه شود ٦- از اول خرداد ماه، دستمزدهای کارگران در اول هر برج پرداخت گردد ٧- بیمه تکمیلی کارگران توسط مدیر کارخانه پیگیری شود
بنا بر این گزارش، کارگران اعتصابی نورد لوله صفا پس از استماع پیشنهادهای کارفرما، با توجه به خلف وعده های مکرر وی که چندین سال است ادامه دارد، اعلام کردند تا زمانیکه یکماه از حقوق مان بطور کامل واریز نشود و ضمانتهای لازم برای تحقق دیگر خواستهایمان داده نشود حاضر به خاتمه اعتصاب نخواهیم شد.
بنا بر این گزارش بدنبال اعلام این تصمیم از سوی کارگران، مدیریت کارخانه در یک رو در روئی کینه توزانه با کارگران و چرخش ۱٨٠ درجه ای از وعده های دیروز مسئولین عالی رتبه شرکت، اعلام کرد ما قبول نکرده ایم که در اول خرداد حقوق یکماه دیگر نیز پرداخت شود وی همچنین اعلام کرد وضعیت همین است که هست، هر کسی نمیخواهد کار کند برود شکایت کند.
بدنبال این اظهارات از سوی مدیریت، فضای کارخانه بشدت متشنج شد و کارگران خشم گینانه اعلام کردند ما اداره کار نخواهیم رفت بلکه در صورت تداوم وضعیت موجود همراه با خانواده هایمان در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به اعتراض خواهیم زد.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران(ساعت ١۵)، در حال حاضر کشمکش و بگو مگو میان کارگران و مدیریت کارخانه در فضای ملتهبی ادامه دارد و کارگران اعتصابی در مواجه با زور گوئی های مدیریت کارخانه برای بکار واداشتن شان، هنوز در مورد چگونگی تشدید اعتراضات خود به یک تصمیم نهائی نرسیده اند.

٢۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

********************

اقدامات مزدورانه خانه کارگر در هم سوئی و همکاری با کارفرما

برای در هم شکستن اعتصاب متحدانه کارگران نورد لوله صفا را قویا محکوم میکنیم

صبح امروز در بیستمین روز اعتصاب کارگران نورد لوله صفا، خانه کارگر ساوه در اقدامی هم سو و هماهنگ با کارفرما، اقدام به ارسال اس ام اس به کارگران این کارخانه کرد. متن کامل این اس ام اس به شرح زیر است: کارگران عزیز لوله صفا سلام، با توکل به خدا و تعامل با کارفرما کار را آغاز، مسئولین پیگیر مشکلات شما هستند. با تشکر خانه کارگر
ارسال اس ام اس فوق به کارگران اعتصابی نورد لوله صفا از سوی خانه کارگر در شرایطی صورت میگیرد که این کارگران بدلیل عدم پرداخت مزدشان به مدت ۴ ماه و عدم واریز حق بیمه هایشان به مدت ١٧ ماه در شرایط معیشتی بسیار مصیبت باری قرار دارند و در اعتراض به این وضعیت مدت ٢٠ روز است دست به اعتصاب زده اند.
این کارگران بدلیل فقر شدید مالی حتی قبول کرده اند با دریافت یکماه از دستمزد معوقه خود، به اعتصاب پایان دهند اما علیرغم چنین خواست ناچیزی، کارفرمای نورد لوله صفا حاضر به پرداخت ریالی به کارگران نشده است و در این میان خانه کارگر ساوه، در طول بیست روز اعتصاب این کارگران، نه تنها هیچ اقدامی برای احقاق حق آنان نکرده است بلکه امروز در کمال بی شرمی و وقاحت اقدام به ارسال اس ام اس به کارگران نورد لوله صفا با هدف وادار کردن آنان به کار با شکم گرسنه کرده است.
این اس ام اس در حالی از صبح امروز به صورت گسترده از سوی خانه کارگر ساوه به کارگران اعتصابی نورد لوله صفا ارسال شده است که آنان با قاطعیت، امروز نیز مانع بارگیری و خروج لوله و مواد از کارخانه شده اند و در حال حاضر سه نفر از نماینده هایشان در تهران مشغول مذاکره با کارفرما هستند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال دریافت این اس ام اس از سوی کارگران اعتصابی نورد لوله صفا، موجی از خشم و نفرت از خانه کارگر و زمزمه تجمع در مقابل این لانه ضد کارگری در میان آنان شکل گرفته است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، با هشدار به اقدامات ضد کارگری خانه کارگر، عملکرد مزدورانه و اعتصاب شکنانه این نهاد ضد کارگری را بر علیه کارگران اعتصابی نورد لوله صفا قویا محکوم میکند و بدینوسیله با فراخوان به کارگران نورد لوله صفا برای ایستادگی متحدانه در برابر مظالم و دسیسه های کارفرما و خانه کارگر و حمایت قاطعانه از اعتصاب آنان، خواهان پرداخت فوری و تمام و کمال دستمزدهای معوقه این کارگران و محاکمه همه کسانی است که با غارت و چپاول دسترنج کارگران نورد لوله صفا، شرایط به غایت مصیبت باری را برای آنان ایجاد کرده اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

********************

١٠٠٠ کارگر نورد لوله صفا در نوزدهمین روز اعتصاب،

با برگزاری یک مجمع عمومی بزرگ مانع ورود و خروج ماشینهای حمل اجناس شدند

در نوزدهمین روز اعتصاب بیش از ١٠٠٠ کارگر نورد لوله صفا و بدنبال بی توجهی مدیریت کارخانه در پرداخت مطالبات کارگران، آنان ساعت ٨ صبح امروز در سالن کوتینگ اقدام به برگزاری یک مجمع عمومی بزرگ جهت تصمیم گیری در مورد چگونگی ادامه اعتراضاتشان کردند. در این مجمع همه کارگران کارخانه از سالنهای آربی، اسپیرال، ئی دبلیو و تراشکاری شرکت داشتند. سالن محل برگزاری مجمع عمومی( سالن کوتینگ) جائی بود که چند ماه پیش فرزاد صفری بدلیل از کار انداختن "کلید قطع اضطراری" توسط مدیریت سالن، جان باخت.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، این مجمع با یک دقیقه سکوت به یاد فرزاد آغاز بکار کرد و پس از آن یکی از کارگران به شرح اخباری دال بر اینکه از دیروز جمعه تعداد زیادی کامیون در حال بارگیری لوله و مواد جهت خروج از کارخانه هستند، پرداخت و از کارگران شرکت کننده خواهان تصمیم گیری در این مورد شد. در ادامه این مجمع، کارگران به اتفاق آرا رای به جلوگیری از خروج این کامیونها از کارخانه تا زمان پرداخت دستمزدهای معوقه خود دادند و بدنبال آن بارگیری این کامیونها توسط کارگران متوقف و تعدادی نیز جهت جلوگیری از خروج کامیونهای بارگیری شده عازم درب خروجی کارخانه جهت کنترل نگهبانی شدند.
بنا بر این گزارش، این اقدام در حالی بلافاصله پس از تصمیم گیری در مجمع عمومی، توسط تعدادی از کارگران عملی شد که مجمع برای تصمیم گیری های دیگر همچنان به کار خود ادامه داد و پیشنهادهای زیر در آن مطرح و مورد بررسی قرار گرفت:
١- کارگرا ن به طرف ساختمان اداری رفته و آنجا را در ختیار خود بگیرند ٢- کارگران به اتفاق خانواده هایشان در مقابل فرمانداری ساوه دست به تجمع بزنند ۳- کارگران به اتفاق خانواده هایشان عازم تهران شوند و در مقابل مجلس دست به تجمع بزنند ۴- کارگران به اتفاق خانواده هایشان در مقابل دفتر نماینده شهر خانم میرگلو بیات تجمع کنند ۵- اقدام به ایجاد شورای کارگری کارخانه بشود
در ادامه این مجمع بزرگ کارگری، در عین حال که کلیه پیشنهادات فوق مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نهایتا مقرر شد که چنانچه تا فردا، ممانعت از ورود و خروج کامیونها جهت پرداخت مطالبات کارگران موثر واقع نشود یکی از اقدامات فوق در دستور اجرائی کارگران قرار بگیرد.
در اواخر این مجمع معاون مدیر عامل کارخانه از کارگران خواست تا پیامی از طرف مدیر کارخانه به اطلاع کارگران رسانده شود. پس از موافقت کارگران با این پیشنهاد، وی رو به کارگران اینگونه گفت: کارگران بیاید گذشته را فراموش کنیم و از حالا شروع کنیم به تولید، که بلافاصله یکی از کارگران با قطع سخنان وی اظهار داشت: آقای شهلایی این زخم گذشته است که حالا عفونت کرده است. درهیاهویی که بدنبال سخنان این کارگر شکل گرفت وی دیگر نتوانست به صحبتهایش ادامه دهد و فقط موفق شد بگوید مدیر عامل از کارگران خواسته است تا نماینده هایی را جهت مذاکره به تهران بفرستند.
بدنبال این پیشنهاد، کارگران حاضر در مجمع، با به رای گیری گذاشتن این درخواست مدیر عامل کارخانه، با آن موافقت کردند و مقرر شد تعدای از نماینده هایشان جهت مذاکره فردا عازم تهران بشوند.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، این مجمع پرشور کارگری با شعارهای: معیشت منزلت حق مسلم ماست، حقوق کارگر پرداخت باید گردد، کارگر اتحاد اتحاد، کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد، بیمه کارگر پرداخت باید گردد، کارگر بیدار است از تبعیض بیزار است و...، در حالی به کار خود پایان داد که مقرر شد فردا ضمن اینکه تعدادی از نماینده های کارگران جهت مذاکره عازم تهران میشوند، کارگران در محل کارخانه همچنان مانع ورود و خروج کامیونهای حامل لوله و مواد بشوند.

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

********************

گزارش تکمیلی : تجمع اعتراضی کارگران نورد و لوله صفا در مقابل فرمانداری ساوه

بنا به گزارش رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران از ساعت ۴ بعد ازظهر روز دوشنبه ١٣٩۴/٢/١۴ بیش از ١۵٠ کارگر به نمایندگی از ١٠٠٠ کا رگر کارخانه، در مقابل فرمانداری ساوه تجمع اعتراضی برپا کردند. کارگران در این تجمع، خواهان ۴ ماه حقوق عقب افتاده و واریز ١٧ ماه بیمه های خود شدند.
کارگران امروز پس از چهارده روز اعتصاب ، در محل سالن آربی تجمع کردند و در مجمع عمومی خود تصمیم گرفتند جواب بی محلی مدیریت کارخانه و مسئولین ذیربط، جواب تهدید به اخراج و فشار به کارگران در جهت شکستن اعتصاب و اتحاد کارگران را بدهند. کارگران در مجمع عمومی خود به این نتیجه رسیدند که برای احقاق حق خود باید تجمعات خود را به بیرون از کارخانه در مقابل فرمانداری یا مجلس و وزارت کار ببرند در این مجمع به پیشنهاد تعدادی از کارگران، شاپور احسانی راد به عنوان یکی از سخنگویان و نمایندگان کارگران برای تحقق خواسته ها و مذاکره با مسئولین معرفی شد که مورد موافقت حاضرین قرار گرفت. به محض اطلاع مدیریت از تصمیم کارگران مبنی بر رفتن به وزارت کار و مجلس، با دستپاچگی در میان کارگران حاضر شد و قول داد که سر هر ماه بموقع حقوق کارگران را پرداخت کند اما این وعده دیگر برای کارگران کارساز نشد و کارگران تصمیم گرفتند ساعت سه و نیم دسته جمعی به فرمانداری بیانند اما بدنبال این تصمیم قاطع کارگران، مدیریت کارخانه از ترانسپورت خواست که حق ندارند کارگران را به فرمانداری برسانند اما با این حال جمعی از کارگران باهر وسیله ای که توا نستند خود را به فرمانداری رساندند.
بنا بر گزارش رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران بنر بزرگی را که خط اول آن، گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر و خط دوم آن " معیشت، منزلت " و در انتهای آن کارخانه نورد لوله صفا و نورد و پروفیل ساوه نوشته بود در محوطه فرمانداری نصب کردند و برگ نوشته هایی حاوی حقوق و مطالبات شان را نیز در دست داشتند. که به شرح زیر است:
معیشت، منزلت حق مسلم ماست
آیا اعتراض به سطح معیشتمان جوابش شلاق و زندان است
نه به فلاکت، نه به تورم
یک درصد تامین، نودونه درصد گرسنه گرسنه
مالیات بر ارزش افزوده، دزدی از سفره کارگران
کارگران به مدت نزدیک یک ساعت ضمن صحبت چند نفر از کارگران از مطالبات خود و چگونگی تحقق آنها با فریاد بلند شعارهای زیر را سر دادند
معیشت، منزلت حق مسلم ماست
کارگر اتحاد انحاد
حقوق معوقه پرداخت باید گردد
بیمه کارگر پرداخت باید گردد
کارگر میمیرد ذلت نمی پذیرد
سرمایه دار حیا کن مملکت را رها کن
سرمایه دار حیا کن کارگر را رها کن
در این میان شاپور احسانی راد در سخنان کوتاهی از کارگران خواست ضمن پافشاری ویژه برای خواسته به حق ۴ ماه حقوق معوقه و واریز ١٧ ماه بیمه ، در مقابل تعیین حداقل مزد ٧١٢ هزار تومانی شورای عالی کار کوتاه نیایند و بر اتحاد و همبستگی کارگران وخواست بر حق کارگران برای ایجاد تشکل کارگری در کارخانه کارگران تاکید کرد. که مورد استقبال پرشور کارگران قرار گرفت .کارگران پس از لحظاتی شعار دادن، خشمگینانه خواهان جوابگویی فرمانداری به مطالبات شان شدند که آقای معمارنیا معاون سیاسی فرماندار از پشت درب بسته، حاضر به جوابگویی شدند
که مورد خوشایند کارگران نبود به قول کارگران ایشان فقط سخنان مدیر کارخانه صفا را تکرار میکرد و از دستگیری رستمی، صاحب کارخانه، نبود مواد اولیه و فروش می گفت و بطور کلی ایشان کارگران را به شکستن اعتصاب و شروع به کار دعوت کرد که کارگران ضمن رد تمام ادعاهای ایشان بر خواسته های خود پافشاری کردند یکی از کارگران به ایشان گفت من بعد از ٢۵ سال زندگی مشترک، کارم به طلاق کشیده است مسبب این وضعیت کیست؟ همه کارگران دردهایشان را فریاد میزدندو هریک از درد و رنجی که طی این شش سال گریبانشان را گرفته بود ،سخن گفتند. بدنبال جواب های تکرای و کلیشه ایی معاون فرماندار، کارگران به ایشان گفتند ما برای توجیه این وضعیت و فقط صرف جوابگویی شما به اینجا نیامدیم ما برای حل مسئله مشخص، چگونگی پرداخت چهار ماه حقوق عقب افتاده و واریز ١٧ ماه حق بیمه به اینجا آمدیم و اکنون مشخص شد که این فرمانداری قادر به حل این مشکل نیست. کارگران با دلی پر از خشم فرمانداری را ترک کردند و در پارک مقابل فرمانداری مجمع عمومی خود را بر پا کردند در این تجمع تصمیم گرفتند فردا در سالن آربی گرد هم آیند و در مجمع عمومی بزرگ خود برای رفتن به مجلس یا وزارت کار یا دیگر اقدامات مقتضی تصمیم بگیرند. ساعت هفت این تجمع با شعارهای کوبنده کارگران بر پیگیری مبارزات خود تا نیل به مطالبات به حقشان به پایان رسید.

سه شنبه ١۵ اردیبهشت ٩۴

********************

کارگران لوله و نورد صفا در مقابل فرمانداری تجمع کردند

کارگران لوله و نورد صفا بعد از ١۴ روز اعتصاب امروز بعد از قولهای بی پایه و اساس مدیریت شرکت ،از ساعت ۴ بعد از ظهر در مقابل فرمانداری شهر ساوه تجمع اعتراضی برپا نمودند
امروز کارگران این شرکت بعد از تهدیدات مدیرت شرکت مبنی بر اخراج کارگران ، تصمیم گرفتند تا تجمعات خود را به خارج از کارخانه بکشانند و به مدیریت اعلام نمودند که در صورت نپرداختن حقوق های معوقه اشان ، حق خود میدانند تا در مقابل ارگانهایی همانند مجلس و یا وزارت کار و فرمانداری تجمع کنند
مدیریت شرکت به میان کارگران آمد و قول داد که معوقاتشان را بپردازد اما زمان خاصی برای پرداخت آن تعیین نکرد
کارگران شاکی شدند و گفتند این چندمین بار است که قولهای بی پایه و اساس داده اید ولی کما کان وضعیت پرداخت حقوقهای ما مشخص نیست
کارگران در ادامه اعتصاب امروز در مجمع عمومی خود تصمیم گرفتند تا در مقابل فرمانداری شهر ساوه تجمع کنند
ساعت ۴ بعد از ظهر ١۵٠ نفر از کارگران به نمایندگی از دیگر کارگران در مقابل فرمانداری شهر ساوه تجمع نمودند
کارگران در مقابل فرمانداری شعار میدادند معیشت ،منزلت حق مسلم ماست ،حقوق کارگر پرداخت باید گردد ، حقوق معوقه پرداخت باید گردد ، بیمه کارگر پرداخت باید گردد، سرمایه دار حیا کن مملکت را رها کن - سرمیدادند
کارگران بر روی پلاکاردهای خود نوشته بودند
کارگر کارگر اتحاد اتحاد، گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر ، هزینه زندگی ٣۵٠٠٠٠٠ تومان حداقل مزد ٧١٢٠٠٠ تومان، ١ درصد تامین تامین ٩٩ درصد گرسنه گرسنه معیشت ، منزلت حق مسلم ماست
همچنین کارگران یک بنر بزرگ داشتند که بر روی آن نوشته شده بود : گرامی باد اول ماه ،روز جهانی کارگر و معیشت و منزلت، از طرف کارگران لوله و نورد صفا و لوله و نورد پروفیل ساوه اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال میگردد

١۴ اردیبهشت ماه ١٣٩۴

********************

کارگران نورد لوله صفا در چهاردهمین روز اعتصاب تهدید به اخراج شدند

اتحادیه آزاد کارگران ایران: امروز سیزدهم اردیبهشت ماه، ١۴ روز از اعتصاب متحدانه بیش از ١٠٠٠ هزار کارگر نورد لوله صفا گذشت. این کارگران از چهارده روز پیش که دست به اعتصاب زده اند خواهان پرداخت عیدی و پاداش و دستمزدهای معوقه خود هستند اما کارفرما در پی این اعتصاب فقط ٧۵ درصد از عیدی و پاداش آنان را در روز اول اردیبهشت ماه پرداخت کرد و کارگران نیز حاضر به خاتمه اعتصاب نشدند.
در ادامه این اعتصاب هفته گذشته کارفرما ٢۵ درصد باقی مانده عیدی و پاداش کارگران را پرداخت کرد و با هدف فشار آوردن بر آنان اقدام به حذف شیفت شب کاری نمود. اما کارگران اعتصابی زیر بار فشار کارفرما نرفتند و به اعتصاب ادامه دادند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران در ادامه کشمکش کارفرما و کارگران، روز چهارشنبه هفته گذشته کارفرما برای درهم شکستن اعتصاب از مسئولین کارخانه خواست تا یک لیست سی چهل نفره ای از کارگران را جهت اخراج آماده کند اما بدلیل تعطیلات روزهای پنج شنبه و جمعه و شنبه این مسئله بار دیگر امروز مطرح شد.
بنا بر این گزارش در پی درخواست کارفرما برای تهیه لیست سی چهل نفره از کارگران برای اخراج، صبح امروز کارگران اعتصابی نورد لوله صفا بطور یکپارچه ای اعلام کردند لیست میخواهید چکار، حق و حقوق ما را بدهید همه ما را اخراج کنید، اگر قرار بر اخراج باشد باید همه ما را اخراج کنید.
کارگران نورد لوله صفا از هفته گذشته همچنان بر پرداخت یکماه از دستمزد معوقه خود اصرار دارند و کارفرما نیز حاضر به برآورده کردن خواست آنان نیست.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، مدیریت کارخانه امروز در یک عقب نشینی برقراری مجدد شیفت شب را اعلام کرد و مسئله تهیه لیست سی چهل نفره از کارگران جهت اخراج را پس از اعتراض متحدانه آنان مسکوت گذاشت.
کارگران نورد لوله صفا اعلام کرده اند چنانچه در حال حاضر کارفرما اقدام به پرداخت یکماه از دستمزد معوقه شان نکند و متعهد به پرداخت مابقی آن نشود دست از اعتصاب نخواهند کشید. این کارگران در حال حاضر 4 ماه دستمزد معوقه دارند و نزدیک به ١٧ ماه از حق بیمه های آنان به حساب صندوق سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است.

١٣ اردیبهشت ماه ١٣٩۴

********************

تلاش مدیریت نورد لوله صفا برای شکستن اعتصاب ۱۱ روزه کارگران شکست خورد

امروز هشتم اردیبهشت ماه در حالی بیش از ۱٠٠٠ کارگر نورد لوله صفا یازدهمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند که مدیریت کارخانه با تهدید به حذف شیفت شب کاری تلاش کرد آنان را وادار به شکستن اعتصاب کند.
کارگران شیفت شب اغلب کارخانه ها و منجمله نورد لوله صفا بدلیل دریافت حق شیفت و افزایش ناچیز دریافتی شان از این بابت، وجود شیفت شب را یک مزیت برای خود تلقی میکنند. با اینحال کارگران شیفت شب کارخانه حاضر به شکستن اعتصاب نشدند و بدین ترتیب مدیریت کارخانه اقدام به حذف شیفت شب کاری کرد.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال این وضعیت و حذف شیفت شب توسط مدیریت کارخانه با هدف وادار کردن کارگران به پایان اعتصاب، آنان اعلام کرده اند فردا صبح با برگزاری یک مجمع عمومی در محل کارخانه در باره وضعیت پیش آمده اقدام به تصمیم گیری خواهند کرد.
کارگران نورد لوله صفا هم اکنون ۴ ماه دستمزد معوقه بعلاوه ٢۵ درصد از عیدی و پاداش خود را از کارفرما طلب دارند و مدت ۱٦ ماه است حق بیمه آنان به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است.

هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

********************

اعتصاب متحدانه بیش از ۱٠٠٠ کارگر نورد لوله صفا نه روز است ادامه دارد

کارگران نورد لوله صفا که از روز شنبه ٢٩ فروردین ماه دست به اعتصاب زده اند همچنان در اعتصاب بسر می برند
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، مدیریت کارخانه دیروز با هدف شکستن اعتصاب کارگران تلاش کرد بطور جداگانه ای کارگران سالنهای مختلف به ویژه سالن erw و تراشکاری را وادار به کار کند تا از این طریق کارگران سایر سالنها نیز وادار به شکستن اعتصاب شوند اما کارگران این سالنها با قاطعیت اعلام کردند تا پرداخت معوقات شان دست به کار نخواهند زد.
بنا بر این گزارش، کارگران نورد لوله صفا در حال حاضر بخشی از عیدی و پاداش و چهار ماه دستمزد خود را طلب کارند. همچنین کارفرما ۱٦ ماه از بیمه های کارگران را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نکرده است. مدیریت کارخانه در چهارمین روز این اعتصاب ٧٠ درصد از عیدی و پاداش کارگران را با هدف شکستن اعتصاب به حساب آنان واریز کرد اما کارگران حاضر به خاتمه اعتصاب نشدند و امروز در نهمین روز اعتصاب خود اعلام کردند تا پرداخت دستمزد معوقه شان همچنان به اعتصاب ادامه خواهند داد.

ششم اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

********************

کارگران نورد لوله صفا پنجمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند

کارگران نورد لوله صفا که برای دومین بار از آغاز سالجاری از روز ٢۹ فروردین ماه دست به اعتصاب زده اند امروز پنجمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند. این کارگران روز ۱۵ فروردین ماه نیز بدلیل خلف وعده کارفرما در پرداخت عیدی و پاداش شان در آخر سال گذشته دست به اعتصاب زده بودند که در دومین روز این اعتصاب مدیریت کارخانه با هدف از موضوعیت انداختن اعتصاب کارگران، اقدام به تعطیلی کارخانه کرد.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، دیروز در چهارمین روز اعتصاب کارگران نورد لوله صفا، مدیریت کارخانه حدود ٧٠ درصد از مبلغ عیدی و پاداش این کارگران را به حساب شان واریز کرد و از آنان خواست به اعتصاب پایان دهند اما کارگران اعتصابی این پرداخت را ناکافی دانستند و اعلام کردند تا واریز یکماه دیگر از معوقاتشان همچنان به اعتصاب ادامه خواهند داد.
بنا بر این گزارش، دیروز رانندگان سرویس و ایاب و ذهاب کارخانه نیز بدلیل عدم پرداخت مزد شان دست به اعتصاب زدند اما بدنبال واریز مطالبات شان، از صبح امروز کار خود را از سر گرفتند.
کارگران نورد لوله صفا در حال حاضر بخشی از عیدی و پاداش و چهار ماه از دستمزدشان را دریافت نکرده اند.

دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

********************

کارگران نورد لوله صفا دو روز است دست به اعتصاب زده اند

اتحادیه آزاد کارگران ایران: کارگران نورد لوله صفا در اعتراض به عدم تحقق وعده های مدیریت در پرداخت مطالبات شان از صبح دیروز دست به اعتصاب زدند و امروز دومین روز اعتصاب را پشت سر گذاشتند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران نورد لوله صفا روز ۱۵ فروردین ماه با شروع اولین روز کاری بدلیل خلف وعده کارفرما نسبت به پرداخت عیدی و پاداش شان در پایان سال گذشته، دست به اعتصاب زدند. بدنبال این اعتصاب مدیریت کارخانه با هدف از موضوعیت انداختن اعتصاب کارگران اقدام به تعطیلی کارخانه تا روز ٢۱ فروردین ماه کرد و بدنبال آن طی تماسی با کارگران، با اشاره به بازداشت کارفرما و مشکلات پیش آمده از این حیث و وعده پرداخت مطالبات شان در روز ٢۹ فروردین ماه، از آنان خواست بر سر کارشان برگردند. در پی این وضعیت کارگران نورد لوله صفا بر سر کارهایشان بازگشتند اما با فرا رسیدن ٢۹ فروردین ماه از تحقق وعده کارفرما در پرداخت مطالبات کارگران خبری نشد و به همین دلیل آنان از صبح دیروز بار دیگر دست به اعتصاب زدند.
بنا بر این گزارش، صبح دیروز با شروع اعتصاب مجدد از سوی کارگران نورد لوله صفا، مدیریت کارخانه با منوط کردن پرداخت مطالبات کارگران به میزان تولید معینی از لوله، از آنان خواست بر سر کارهایشان باز گردند اما کارگران اعتصابی با تاکید بر پرداخت فوری مطالبات خود حاضر به از سرگیری تولید نشدند و امروز نیز به اعتصاب ادامه دادند.

۳٠ فروردین ۱۳۹۴

********************

اعتصاب کارگران لوله و نورد صفا بعد از تعطیلات نوروزی

کارگران نورد و لوله صفا از دیروز شنبه ۱۵ فروردین ۹۴ با اولین روز شروع کاری دست از کار کشیدند و خواهان پرداخت مطالبتشان شدند.
طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران کارگران نورد و لوله صفا در آخرین روزهای اسفند سال ۹۳ با اعتصاب خود توانستند یک ماه حقوق از مطالبات انباشته ی خود را دریافت کنند.
این کارگران دیروز شنبه با شروع اولین روز کاری در این شرکت به جهت پرداخت نشدن عیدی و پاداش سال قبل و طلب سه ماه حقوق معوقه ی خود دست از کار کشیدند کارگران تاکید دارند که تا پرداخت مطالبتشان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

۱٦ فروردین ۱۳۹۴

********************

بیش از ٨٠٠ کارگر لوله نورد لوله صفا در اعتصاب به سر میبرند

در روز سوم اعتصاب کارگران نورد لوله صفا تمامی سالنهای تولید که بیش از ٨٠٠ کارگر را شامل میشود دست از کار کشیدند
طبق اخبار ارسالی به اتحادیه آزاد کارگران ایران کارگران دو سالن RB , ERW نورد لوله صفا که از ظهر روز ٢٠ اسفند ماه در اعتراض به خلف وعده کارفرما در پرداخت مزد معوقه خود دست از کار کشیده بودند امروز بعد از سه روز اعتصاب کارگران و بی پاسخی مدیریت شرکت سالنهای اسپیرال و پوتینگ وبه یک معنا تمامی سالنهای تولید نیز به اعتصاب کنندگان پیوست
کارگران به شدت عصبی و ناراحت هستند و از استانداری و مسئولین دولتی شاکی میباشند چرا که با نزدیک شدن ایام تعطیلات نوروز این کارگران بیش از ۴ ماه حقوق و عیدی و پاداش سال ٩٣ را طلبکار میباشند. کارگران تاکید میکنند تا وصول مطالبتشان به اعتصاب خود ادامه میدهند

٢۴ اسفند ماه ١٣٩٣

********************

٢٣ کارکران نورد لوله صفا کماکان در اعتصاب هستند

کارگران نورد لوله صفا که از ظهر روز ٢٠ اسفند ماه در اعتراض به خلف وعده کارفرما در پرداخت مزد معوقه خود دست به اعتصاب زده بودند کماکان در اعتصاب به سر میبرند.
در پی این اعتصاب مدیریت کارخانه اعلام کرده بود امروز شنبه ٢٣ اسفند ماه دستمزد آذر ماه کارگران به حساب شان واریز خواهد شد.
اما کارگران امروز با عدم واریز حقوق اشان کماکان به اعتصاب خود ادامه دادند.
طبق اخبار ارسالی به اتحادیه آزاد کارگران ایران مدیریت کارخانه نورد لوله صفا اعلام نموده است که در تاریخ ٢٨ اسفند ماه ٩٣ عیدی و پاداش کارگران را به حساب اشان واریز خواهد کرد. اگر مبالغ فوق به حساب کارگران واریز شود کماکان کارگران این کارخانه سه ماه از حقوق های خود را از سال ٩٣ طلبکار میباشند.

٢٣ اسفند ماه ١٣٩٣

********************

کارگران نورد لوله صفا به اعتصاب پایان دادند

کارگران نورد لوله صفا پس از چهارده روز اعتصاب ساعت ده صبح امروز بر سر کارهایشان بازگشتند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال اخراج ده کارگر که دیروز صورت گرفت، صبح امروز حدود ٢٠٠ نفر از کارگران با تجمع در مقابل دفتر مدیر کارخانه خواهان تسویه حساب شدند و اعلام کردند، ما با توجه به اخراج دو مهندس و ١٠ نفر از همکارانمان و وضعیتی که در مورد پرداخت مزد وجود دارد دیگر حاضر به ادامه کار نیستیم. در پی این وضعیت مدیر کارخانه با حضور در جمع کارگران به آنان اعلام کرد ما نمی خواهیم شما تسویه حساب کنید خواستهای شما را بر آورده خواهیم کرد، هیچ یک از همکاران شما نیز اخراج نخواهند شد و مهندسین اخراجی بر سر کارهایشان باز خواهند گشت. در ادامه این گفتگو وی به کارگران تعهد داد ١٢ و ٢۵ اسفند دو ماه از دستمزد معوقه و ٢٨ اسفند نیز عیدی و پاداش آنان پرداخت خواهد شد.
بنا بر اظهار کارگران نورد لوله صفا وی طی روزهای گذشته علیرغم درخواست کارفرما حاضر به صحبت با کارگران برای شکستن اعتصاب نشده بود و از آنجا که در طول سالهای گذشته در برابر خواستها و اعتراضات کارگران ایستادگی نکرده بود با درخواست وی و تعهدی که در مورد پرداخت دستمزدهای معوقه و عدم اخراج ١٠ کارگر و دو مهندس داد کارگران حاضر به بازگشت بر سر کارهای خود شدند و ساعت ده صبح به اعتصاب ۱٤ روزه خود پایان دادند.

٢۵ بهمن ماه ١٣٩٣

********************

در چهاردهمین روز اعتصاب هزار کارگر نورد لوله صفا،

کارفرما با اخراج ده کارگر توقف اخراجها را منوط به پایان اعتصاب کرد

در چهاردهمین روز اعتصاب کارگران نورد لوله صفا، کارفرما برای تحمیل عدم پرداخت مزد به این کارگران و برای درهم شکستن اعتصاب آنان دست به گروگیری شغلی کارگران زد و صبح امروز با نصب اطلاعیه ای در کارخانه اخراج ده نفر از کارگران را به نامهای حبیب اوتادی، مهدی اکبری‌نوری، احمد امانی، غلامرضا غلامی، داوود واحدی، منصور بصیری، نعمت صدری‌خانلو، حجت محبوب، نبی الله حیدری،حسن امید شمالی و غلامرضا غلامی را اعلام کرد. پیرو این اخراجها کارفرما اعلام کرده است چنانچه کارگران فردا صبح به اعتصاب خاتمه ندهند بطور تصاعدی ٢٠ نفر دیگر را اخراج خواهد کرد و به همین شکل تصاعدی این اخراجها را تا پایان اعتصاب ادامه خواهد داد. این اخراجها در پی تهدید کارفرما در هفته گذشته مبنی بر اخراج ١٠ درصد کارگران از قسمتهای مختلف کارخانه(١٩١ نفر) در صورت عدم پایان اعتصاب صورت میگیرد.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پی این اخراجها کارگران نورد لوله صفا بطور یکپارچه ای اعلام کردند با تمام قدرت تا دریافت دستمزد معوقه و بازگشت بکار همکارانشان منجمله مهندس مهندس حاج حسینی مسئول سالن پوشش و مهندس خوشرو مسئول واحد برق کارخانه به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. همچنین مدیر قسمتهای کارخانه نیز در ملاقات با کارگران اخراجی و همکارانشان اعلام کرده است این اخراجها بدون هماهنگی صورت گرفته و این کارگران می باید بر سر کارهایشان برگردند. گفتنی است در پی اعتصاب کارگران نورد لوله صفا اغلب مهندسین و مسئولین واحدهای کارخانه نیز دوشادوش کارگران قرار گرفته اند بطوریکه آقایان مهندس حاج حسینی مسئول سالن پوشش و مهندس خوشرو مسئول واحد برق کارخانه در پی جلوگیری از ورود تعداد انگشت شماری کارگر اعتصاب شکن به سالن پوشش جهت شروع کار در هفته گذشته از کار خود اخراج شدند.

٢۵ بهمن ماه ١٣٩٣

********************

بالا گرفتن تنش در نهمین روز اعتصاب کارگران نورد لوله صفا و اخراج دو نفر از مهندسین کارخانه

در نهمین روز اعتصاب کارگران نورد لوله صفا، کارفرمای این کارخانه با هدف شکستن اعتصاب کارگران، تعداد انگشت شماری از آنان را مامور شروع کار در سالن پوشش کرد که مهندس حاج حسینی مسئول سالن پوشش و مهندس خوشرو مسئول واحد برق کارخانه در همبستگی با کارگران اعتصابی مانع کار آنان شدند و در پی آن مدیریت کارخانه بلافاصله اقدام به اخراج این دو مهندس شریف کرد که با اعتراض شدید کارگران مواجه شد و آنان بازگشت بکار این دو مهندس را خواستار شدند در ادامه این وضعیت مدیریت کارخانه در سوء استفاده از این خواست کارگران، پایان اعتصاب از سوی آنان را به عنوان شرط بازگشت بکار این دو مهندس اعلام نمود اما کارگران اعتصابی نورد لوله صفا تن به این شرط کارفرما ندادند و اعلام کردند تا دریافت یکماه از دستمزد معوقه و بازگشت بکار مهندس حاج حسینی و مهندس خوشرو اعتصاب را تمام نخواهند کرد.
بنا بر این گزارش مدیریت شرکت امروز در حرکت دیگری برای شکستن اعتصاب کارگران تلاش کرد با وارد کردن اتهاماتی واهی از از قبیل اینکه شماها با چه کسانی ارتباط دارید و ...، و ایجاد رعب در میان کارگران و همچنین پیش کشیدن مجدد لیست اخراج ١٩١ نفر از آنان، کارگران را وادار به پایان اعتصاب بکند که با هو شدن از سوی آنان مواجه شد. کارگران نورد لوله صفا در این بگو مگو با مدیریت شرکت اعلام کردند ما هیچ اطمینانی به وعده های کارفرما نداریم، ایشان بارها وعده هایش را زیر پا گذاشته است، از کجا معلوم که با وعده پرداخت مزدمان در ١٢ اسفند ماه آنرا پرداخت نکند و طبق معمول پس از این روز اقدام به تعطیلی کارخانه بکند. کارگران نورد لوله صفا در برابر تهدید به اخراج ١٩١ نفر از همکارانشان نیز اعلام کردند ما ترسی از اخراج نداریم، مزدمان را بدهید و بیمه هایمان را واریز کنید نیازی به اخراج از سوی شما نیست ما با این وضعیت دیگر حاضر به ادامه کار در این کارخانه نیستیم.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، هزار کارگر نورد لوله صفا در نهمین روز اعتصاب خود اعلام کرده اند تا پرداخت یکماه از حدود چهار ماه دستمزد معوقه و بازگشت بکار مهندسین اخراجی حاضر به پایان اعتصاب نخواهند شد.

بهمن ماه ١٣٩٣

********************

کارفرمای نورد لوله صفا در مقابله با خواست کارگران

برای پرداخت مزدشان نزدیک به ٢٠٠ نفر از آنان را در لیست اخراج قرار داد

اتحادیه آزاد کارگران ایران: در هشتمین روز اعتصاب هزار کارگر نورد لوله صفا که در اعتراض به عدم پرداخت مزد و واریز نزدیک به ۱٧ ماه از بیمه هایشان صورت گرفته است، صبح امروز این کارگران ساعاتی با روشن کردن لاستیک در مقابل کارخانه دست به اعتراض زدند .
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه ازاد کارگران ایران، امروز عباسی معاون مدیر عامل نورد لوله صفا نیز به کارخانه آمد و پس از نشستی که با مسئولین اداری برگزار کرد اعلام شد ده درصد از کل کارگران کارخانه در قسمتهای مختلف که شامل ١٩١ نفر میشود در لیست اخراج قرار گرفته اند. عدم اخراج این کارگران به پایان اعتصاب و عدم درخواست مزد معوقه شان منوط شده است.
بنا بر این گزارش در پی این تصمیم از سوی مدیرت شرکت کارگران نورد لوله صفا متحدانه اعلام کردند در مقابل هر گونه اخراجی با قاطعیت ایستادگی خواهند کرد و تا دریافت یکماه دیگر از دستمز معوقه شان به اعتصاب پایان نخواهند داد. قرار گرفتن ١٩١ نفر از کارگران این کارخانه در لیست اخراج در حالی از سوی کارفرما در دستور قرار گرفته است که این کارگران با احتساب بهمن ماه چهار ماه دستمزد معوقه دارند و حدود ۱٧ ماه از بیمه هایشان به حساب صندوق سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است به همین دلیل در صورت اخراج این کارگران آنان نمیتوانند به بیمه بیکاری نیز وصل بشوند.
در کارخانه نورد لوله صفا طی سالهای گذشته چنان شرایطی مشقت باری بدلیل عدم پرداخت مزد و عدم تمدید دفترچه های درمانی در مقاطع مختلف بر این کارگران تحمیل شده است که بسیاری از آنان حاضر به ادامه کار در آن نیستند اما بدلیل عدم واریز بیمه هایشان به صندوق تامین اجتماعی این کارگران حتی در صورت قبول داوطلبانه اخراج نمیتوانند به بیمه بیکاری نیز وصل بشوند به همین دلیل آنان اعلام کرده اند در مقابل دسیسه کارفرما برای اخراج ١٩١ نفر بشدت مقاومت خواهند کردو دست به هرگونه اعتراضی خواهند زد.

١٩ بهمن ماه ١٣٩٣

********************

اعتصاب بیش از یکهزار کارگر نورد لوله صفا هفتمین روز خود را پشت سر گذاشت

کارگران نورد لوله صفا که از ظهر روز ١٢ بهمن ماه در پی خلف وعده کارفرما مبنی بر عدم پرداخت یکماه از دستمزد معوقه شان دست از کار کشیده بودند همچنان در اعتصاب بسر می برند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در سومین روز این اعتصاب کارفرما با تعطیلی کارخانه و اعلام اینکه تا پایان سال درب کارخانه را خواهم بست تلاش کرد بدون پرداخت یکماه از چهار ماه دستمزد معوقه کارگران، آنان را وادار به تمکین برای پایان این اعتصاب بکند اما کارگران اعتصابی نورد لوله صفا با قاطعیت طی تماسی با فرمانداری طی اولتیماتومی اعلام کردند که چنانچه کارفرما طبق توافق قبلی وادار به پرداخت یکماه از چهار دستمزد معوقه شان نشود همراه با خانواده های خود دست به تجمع در مقابل فرمانداری خواهند زد. در پی این اولتیماتوم ١۵ بهمن ماه کارفرما مجبور به واریز یکماه از دستمزدهای معوقه این کارگران به حساب شان شد.
بنا بر این گزارش طبق توافق دور اعتصاب قبلی این کارگران کارفرما متعهد شده بود یکماه دیگر از دستمزد این کارگران بعلاوه عیدی و پاداش آنان را اسفند ماه پرداخت کند اما بدلیل خلف وعده های مکرر کارفرما کارگران نورد لوله صفا با دریافت یکماه از دستمزد معوقه خود که مربوط به تعهد بهمن ماه کارفرما بود اعتصاب خود را پایان ندادند و امروز نیز در اعتصاب بسر بردند و اعلام کردند چنانچه کارفرما یکماه دیگر از دستمزد معوقه شان را به حساب شان واریز نکند و علاوه بر آن متعهد به پرداخت یکماه دیگر از دستمزد معوقه شان در اسفند ماه بعلاوه عیدی و پاداش شان نشود همچنان به اعتصاب ادامه خواهند داد.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه ازاد کارگران ایران در پی این وضعیت امروز مدیریت شرکت اعلام کرد ١٢ اسفند یکماه و ٢٨ اسفند یکماه دیگر از دستمزد معوقه و عیدی و پاداش کارگران را پرداخت خواهد کرد اما کارگران اعتصابی نورد لوله صفا زیر بار این وعده نرفتند و اعلام کردند که چنانچه یکماه دیگر از دستمزد معوقه شان پرداخت نشود همچنان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. کارفرما نیز متقابلا اعلام کرده است چنانچه کارگران به اعتصاب پایان ندهند دست به اخراج ١٠ درصد از کارگران خواهد زد. در پی این تهدید، کارگران نورد لوله صفا نیز با تاکید بر تداوم اعتصاب قاطعانه اعلام کردند ما از اخراج و تعدیل نیرو در صورتی که کارفرما نزدیک به ١٧ ماه از بیمه هایمان را واریز کند ابائی نداریم.

١٨ بهمن ماه ١٣٩٣

********************

گفتگوی رادیو ندا با شاپور احسانی راد، اینجا کلیک کنید.

با اولتیماتوم قاطعانه بیش از هزار کارگر نورد لوله صفا،

امروز یکماه از حقوق معوقه این کارگران به حساب شان واریز شد

اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال خلف وعده کارفرمای نورد لوله صفا در پرداخت یکماه از حقوق معوقه کارگران این کارخانه در ۱۱ بهمن ماه، این کارگران ظهر روز ١٢ بهمن در حالی که کارخانه با ظرفیت حضور همه آنان در حال کار بود دست از کار کشیدند و خواهان پرداخت مزد خود شدند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بیش از هزار کارگر اعتصابی کارخانه نورد لوله صفا دیروز ۱۴ بهمن ماه در سومین روز اعتصاب خود با تجمع در مقابل کارخانه و آتش زدن لاستیک اعتراض خود را تشدید کردند. تشدید این اعتراض از سوی کارگران کارخانه نورد لوله صفا در حالی رخ داد که دهها راننده حمل محصولات و مواد این کارخانه نیز در پی عدم پرداخت مطالبات شان از سوی کارفرما در همانروز در محل کارخانه دست به اعتراض زدند.
بنا بر این گزارش در پی این وضعیت کارفرما در اقدامی انتقام جویانه از ظهر دیروز دست به تعطیلی کارخانه زد و اعلام نمود تا آخر سال کارخانه تعطیل است. با پیش آمدن این وضعیت کارگران اعتصابی برای دستیابی به حقوق معوقه خود طی تماسی با فرمانداری شهرستان ساوه و دیگر مسئولان این شهر اعلام کردند: ما دیگر قدرت تهیه یک وعده غذا در روز را نیز نداریم و چنانچه کارفرما طبق توافق قبلی وادار به پرداخت دستمزد معوقه مان نشود با همسر و فرزندانمان دست به تجمع در مقابل فرمانداری خواهیم زد.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران در پی این اولتیماتوم قاطعانه از سوی کارگران اعتصابی نورد لوله صفا و کشمشکهای صورت گرفته در این زمینه، ساعت ۱٧ شامگاه امروز یکماه از دستمزد معوقه آنان به حساب شان واریز شد.
لازم به یاد آوری است در پی اعتصاب و اعتراضات دی ماه کارگران نورد لوله صفا، کارفرمای این کارخانه در توافقی با شورای تامین شهر ساوه و مسئولین فرمانداری و اداره کار این شهر که به اطلاع کارگران نیز رسیده بود متعهد شده بود یکماه از دستمزد معوقه کارگران این کارخانه را ۱۱ بهمن ماه و یکماه دیگر را اسفند ماه بعلاوه عیدی و پاداش آنان پرداخت کند و سه ماه دیگر از دستمزد معوقه آنان را شامل ماههای دی و بهمن و اسفند در سال آینده پرداخت کند. در این مذاکرات کارگران نورد لوله صفا ضمن پذیرش توافق انجام شده، حق اعتصاب و اعتراض را نیز در صورت خلف وعده کارفرما در حضور مسئولین شهر ساوه برای خود محفوظ داشته بودند.

۱۵ بهمن ماه ١٣٩٣

********************

کارگران نورد و لوله صفا با آتش زدن لاستیک در مقابل شرکت به اعتراض خود ادامه میدهند

صبح امروز سه شنبه ۱۴ بهمن ۹۳ کارگران نورد و لوله صفا با تجمع و آتش زدن لاستیک در مقابل کارخانه تجمع کردند و خواهان محقق شدن وعده های کارفرما مبنی بر پرداخت دستمزدهای معوقه اشان شدند.
در پی این اعتراض ،کارفرما تعهد کرده است تا ٢٠ بهمن ٢۵ درصد از یک ماه حقوق پرسنل را به حسابشان واریز نماید که با اعتراض شدید کارگران مواجه شد کارگران در اعتراض اذان نمودند که در طول این مدت روزانه قادر به تهیه یک وعده غذا بوده اند و به کارفرما گفتند که این مبلغی که قرار است به حسابشان واریز شود پول نان مصرفی خانواده هایشان هم نیست و آنان خواهان پرداخت کلیه مبالغ معوقه اشان شدند.
در ضمن اکنون تعداد ۱٠٠ کامیون که مواد اولیه به شرکت حمل نموده است با امتنا ی کارفرما در پرداخت حق حمل اشان در مقابل کارخانه تجمع نموده اند.
کارگران میگویند معلوم نیست چطور هیچ مسئولی به مشکلات این کارخانه رسیدگی نمیکند و کارفرما با داشتن چندین کارخانه بزرگ و توان مالی بالا چطور منطقه ایی را به شورش و بلوا کشانده است.
طبق اخباری رسیده به اتحادیه آزاد کارگران، کارگران نورد و لوله صفا در پی توافق صورت گرفته قرار بود روز ۱۱ بهمن ماه یکماه از دستمزد معوقه کارگران لوله صفا به حساب شان واریز شود اما از آنجا که کارفرما به توافق صورت گرفته عمل نکرد این کارگران از ظهر روز ١٢ بهمن ماه بطور یکپارچه ای دست از کار کشیدند و اعلام کردند در صورت تداوم خلف وعده کارفرما همچون دور اعتراضات پیشین خود توام با آتش زدن لاستیک دست به تجمع در مقابل کارخانه خواهند زد. همچنین کارفرما به وعده خود مبنی بر واریز ٢٠ ماه حق بیمه کارگران عمل نکرده است.

اخبار تکمیلی ارسال میشود

۱۴ بهمن ماه ١٣٩٣

********************

ادامه اعتراض کارگران نورد لوله صفا در مقابل کارخانه و فرمانداری ساوه

کارگران نورد لوله صفا در ادامه اعتراضات خود به عدم پرداخت مزد صبح امروز نیز بطور همزمان در مقابل کارخانه و فرمانداری شهرستان ساوه دست به تجمع زدند. در پی تجمع دیروز این کارگران در مقابل کارخانه و برافروختن آتش طی توافقی که مابین شورای تامین ساوه و کارفرما صورت گرفته بود مقرر شده بود امروز یکماه از ۴ ماه دستمزد معوقه کارگران به حساب آنان واریز شود. این توافق هر چند که مورد پذیرش کارگران نبود اما امروز کارفرما از ریختن این پول نیز به حساب کارگران امتناع کرد.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه ازاد کارگران ایران، در پی تجمع امروز تعدادی از کارگران نورد لوله صفا در مقابل فرمانداری ساوه مسئولین این نهاد با سلب مسئولیت از خود به کارگران معترض اعلام کردند مسئله شما به ما ارتباطی ندارد، بروید در مقابل کارخانه تجمع کنید و از کارفرما بخواهید تا حق و حقوق تان را بدهد.
کارفرمای نورد لوله صفا امروز علاوه بر اینکه به توافق خود مبنی بر واریز یکماه از حقوق معوقه کارگران عمل نکرد بلکه علیرغم اصراری که دیروز برای شروع کار داشت امروز نیز کارخانه را تعطیل اعلام کرد. با اینحال بیش از ۱٠٠ نفر از کارگران همزمان با تعدادی از همکارانشان که در مقابل فرمانداری تجمع کرده بودند در مقابل کارخانه دست به تجمع و بر افروختن آتش زدند.
بنا بر این گزارش علیرغم بی تفاوتهای کارفرمای نورد لوله صفا به شرایط سخت معیشتی کارگران و اعتراضات آنان، این کارگران اعلام کرده اند در صورت تداوم وضعیت موجود و عدم پرداخت معوقات شان همچنان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

٢١ دی ماه ١٣٩٣

********************

کارگران لوله صفا با تجمع در مقابل کارخانه و بر افروختن آتش دست به اعتراض زدند

صبح امروز کارگران نورد لوله صفا با تجمع در مقابل کارخانه و بر افروختن آتش دست به اعتراض زدند و خواهان پرداخت ۴ ماه دستمزد معوقه خود شدند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، این تجمع اعتراضی بدنبال آن صورت میگیرد که پس از اعتصاب کارگران این کارخانه در اعتراض به عدم پرداخت مزد در روز هفتم دی ماه، کارفرما بلافاصله و از همان روز کارخانه را تعطیل و تاکنون کارخانه و کارگران را به حال خود رها کرده است. کارفرمای این کارخانه پیش تر نیز بمدت یکهفته تا روز ۵ دی ماه کارخانه را تعطیل کرده بود.
بنا بر این گزارش بدنبال این تجمع اعتراضی، مامورین اطلاعات و نیروی انتظامی و همچنین نماینده اداره کار ساوه در میان کارگران حاضر شدند و از آنان خواستند تا آتش را خاموش کنند اما کارگران تا پایان تجمع به خواست مامورین اطلاعاتی و امنیتی تن ندادند. همچنین حق پرست نماینده اداره کار ساوه از کارگران خواست تا شکایتی را نسبت به وضعیت خود به اداره کار بدهند که با اعتراض کارگران مواجه شد. کارگران معترض در برابر این خواست نماینده اداره کار گفتند: خودت را به آن راه نزن ما قبلا شکایت کرده ایم و شما شخصا در جریان همه مسائل ما و کارفرما هستی و حال خودت را به بی اطلاعی میزنی و برای سر دواندن از ما میخواهی شکایت کنیم.
در ادامه این تجمع مسئولین حاضر در محل با این وعده که حتما یک ماه از حقوق معوقه فردا صبح به حسابتان واریز خواهد شد تلاش کردند کارگران را از ادامه تجمع برحذر و آنان را وادار به حضور بر سر کار کنند اما کارگران حاضر به پذیرش این وعده ها نشدند و اعلام کردند اینبار ما همه مزدمان را میخواهیم و تا زمانی که پول به حسابمان واریز نشود بر سر کار حاضر نخواهیم شد.
بنا بر اظهار کارگران نورد لوله صفا از آنجا که فردا قرار است نماینده جهانی استاندارد ایزو از دستگاههای کارخانه بازدید کند کارفرما میخواهد با وعده پرداخت یکماه از دستمزد معوقه کار خود را راه بیاندازد. به همین دلیل کارگران نورد لوله صفا اعلام کرده اند تا زمانیکه پول به حسابشان واریز نشود بر سر کار حاضر نخواهند شد.

٢٠ دی ماه ١٣٩٣

********************

وضعیت مشقت بار کارگران کارخانه های پروفیل ساوه و نورد لوله صفا

کارخانه های پروفیل ساوه و نورد لوله صفا که متعلق به یک کارفرماست از اول هفته جاری بمدت یک هفته تعطیل بود و قرار است از فردا با ظرفیت حداکثر بیست درصد شروع بکار کنند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران حدود ٢۴٠٠ کارگر این کارخانه ها چهار ماه دستمزد معوقه دارند و کارفرما در کارخانه نورد لوله صفا از ۱۴ ماه معوقه پرداخت بیمه، اخیرا فقط یکماه آنرا پرداخت کرده است و به همین دلیل کارگران این کارخانه با مشکل مسائل درمانی مواجه هستند. شرایط کار و زیست کارگران کارخانه های پروفیل ساوه و نورد لوله صفا طی سالهای گذشته چنان سیر صعودی غیر قابل تحملی بخود گرفته است که علاوه بر اخراج جمعهایی از کارگران از سوی کارفرما، تعدادی از آنان نیز بناچار بطور خود خواسته ای اقدام به ترک کار در این کارخانه ها کرده اند.
کارگران این کارخانه ها طی سالهای گذشته و امسال بارها در اعتراض به عدم پرداخت بموقع دستمزدهایشان دست به اعتراض زده اند و با توجه به شرایط غیر قابل تحمل موجود زمزمه شروع دور جدیدی از اعتراضات در میان آنان جاری است.

۵ دی ماه ۱۳۹۳

********************

موج بیکار سازی کارگران در کارخانه های پروفیل ساوه و نورد لوله صفا

بدنبال چندین سال بحران در کارخانه های پروفیل ساوه و نورد لوله صفا و اعتراضات و اعتصابات مکرر توسط کارگران این کارخانه ها، موجی از اخراج سازی و استعفا، این دو کارخانه را که متعلق به یک کارفرماست در بر گرفته است.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران علاوه بر اخراج ٧٠ کارگر در کارخانه پروفیل ساوه در طول سه ماه گذشته، دیروز ٢٠ نفر از کارگران قسمت تراشکاری نیز پس از اتمام قراردادشان تمدید قرار داد نشده و از کارشان اخراج شدند. بنا بر اظهار کارگران این کارخانه مدیریت تلاش دارد با تعدیل تدریجی نیرو، تولید را یک شیفته کند.
کارگران این کارخانه تا سال ١٣٩١ با قرارداد یک ساله مشغول بکار بودند اما طی دو سال گذشته کارفرما قراردادهای آنان را تا یک ماه تقلیل داده و از این طریق توانسته براحتی با عدم تمدید قرارداد کارگران دست به اخراج آنان بزند.
بنا بر این گزارش در کارخانه نورد لوله صفا نیز که اخیرا کارگران آن بمدت ٢٠ روز دست به اعتصاب زدند تاکنون ۵٠ نفر از آنان بدلیل شرایط مشقت بار کار از قبیل عدم پرداخت مزد و تمدید دفترچه درمانی مجبور به استعفا شده اند و کار در این کارخانه را رها کرده اند. بدنبال پایان اعتصاب ٢٠ روزه کارگران این کارخانه در روز ١٧ آبانماه، هنوز از تحقق وعده کارفرما برای حل مشکل عدم تمدید دفترچه های درمانی کارگران خبری نیست. مدیریت این کارخانه متعهد شده بود تا دو هفته پس از پایان اعتصاب این مشکل را حل کند اما با گذشت ١٢ روز از آن تاریخ تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده است. کارگران نورد لوله صفا در پایان اعتصاب خود تاکید کرده بودند چنانچه کارفرما به تعهد خود عمل نکند بار دیگر دست به اعتراض و اعتصاب خواهند زد.

٢۹ آبانماه ۹۳

********************

عصر امروز کارگران نورد و لوله صفا به اعتصاب خود پایان دادند

کارگران نورد و لوله صفا بعد ازبیست روزاعتراض ساعت ۴.۵ بعد از ظهرامروزشنبه ۱٧ آبان به اعتصاب خود پایان دادند.
طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران نورد و لوله صفا که از ساعات اولیه صبح وارد کارخانه شده بودند و در طی روز با وعده های آقای رستمی که از جانب مدیر عامل کارخانه در جمع کارگران قرائت شده بود حاضر به اتمام اعتصاب خود نشده بودند، قائم مقام کارخانه نورد و لوله صفا از دفتر مرکزی شرکت در تهران به کارخانه اعزام میشود و درجمع کارگران آنان را به مذاکره و گفتگو دعوت مینماید.
بعد از کشکشهای طولانی در امروز کارگران با قائم مقام شرکت به توافقاتی دست میابند و شرط تعیین میکنند که قائم مقام شرکت نتایج توافقات فی مابین را در جمع کارگران مطرح و توافق کل کارگران را حاصل نماید.
بر همین مبنی قائم مقام شرکت در جمع کارگران نورد و لوله صفا حاضر و چهار آیتمی که با نمایندگان کارگران به توافق رسیده را مطرح میکند:
۱. حقوق کلیه کارگران نهایتا تا پنجم هر ماه به حساب آنان واریز گردد
٢. تمدید و اعتبار دفترچه های بیمه تامین اجتماعی کارگران نهایتا تا دو هفته دیگر حل گردد
۳. مابقی طلب کارگران تا آخر سال تصویه گردد
۴. کارگران حق مسلم خود میدانند چناچه هر کدام از بندهای فوق از طرف کارفرما اجرا نشود به اعتراض خود ادامه دهند
قائم مقام شرکت نیز در جمع کارگران اعلام کرد تمامی این چهار بند را قبول دارد و متعهد به انجام آن میباشد.
به دنبال این تعهدات از طرف کارفرما کارگران با حفظ حق اعتراض و اعتصاب در صورت اجرا نشدن هر کدام از این توافقات ساعت ۴.۵ بعد ازظهر به سر کارهای خود رفتند و به اعتصاب پایان دادند.

۱٧ آبان ۹۳

********************

بیستمین روزاعتصاب کارگران نورد و لوله صفا

امروز شنبه ۱٧ آبان کارگران نورد و لوله صفا وارد بیستمین روز اعتصاب خود شدند
بنا بر اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران امروز کارفرمای شرکت نورد و لوله صفا از کارگران دعوت بعمل آورد که به سر کارهای خود بازگردند
بعد از واریز یک ماه حقوق از حقوق های معوقه ی کارگران در روز چهار شنبه ۱۴ آبان و اعلام کارگران مبنی بر ادامه ی اعتصاب تا تعیین تکلیف مابقی حقوق های معوقه و تمدید دفترچه های بیمه ، امروز مدیر کارخانه نورد ولوله صفا در جمع کارگران نامه ایی را از طرف آقای رستمی ،مالک کارخانه قرائت نمود که در نامه به تعهد کارفرما مبنی بر پرداخت حقوق ماهیانه کارگران نهایتا تا پنجم هر ماه استناد شده بود و از کارگران خواسته شد که به اعتصاب خود پایان دهند
اما کارگران به اعتراض خود ادامه دادند و اعلام نمودند تا یک ماه حقوق دیگر از حقوق های معوقه ی خود را دریافت نکنند و همچنین دفترچه های بیمه کارگران تمدید اعتبار نشود به اعتصاب خود ادامه خواهند داد
طبق همین گزارش کارگران نورد و لوله صفا امروز نیز در بیستمین روز اعتصاب خود بر خواستهای خود پای فشردند و به اعتصاب خود ادامه دادند خبرهای تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد

۱٧ آبان ۹۳

********************

با هدف مقابله با اعتصاب، کارفرمای

نورد لوله صفا بار دیگر از ورود کارگران به کارخانه جلوگیری کرد

بدنبال دعوت مدیریت کارخانه نورد لوله صفا و حضور کارگران شیفت صبح در محل کارخانه در روز شنبه که توام با ادامه اعتصاب از سوی آنان بود کارفرمای این کارخانه بعد از ظهر دیروز بار دیگر از ورود کارگران شیفت شب به کارخانه ممانعت بعمل آورد و صبح امروز نیز به این وضعیت ادامه داد اما کارمندان اداری و کارگران برخی از قسمتها از جمله انبار و بارگیری بر سر کارهای خود رفتند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، علیرغم این وضعیت کارگران اعتصابی نورد لوله صفا اعلام کرده اند کارفرما دست به هر کاری بزند به هیچ عنوان اعتصاب خود را تا دریافت دستمزدهای معوقه و تمدید دفترچه های درمانی شان پایان نخواهند داد. این کارگران در گفتگوئی با سایت اتحاد، شائبه اخراج خود را که در برخی خبرگزاریها آمده است بشدت رد کردند و هدف کارفرما از ممانعت از ورودشان به کارخانه را جا انداختن عدم پرداخت مزد و تحکیم وضعیت موجود از سوی کارفرما اعلام کردند. همچنین کارگران قسمت انبار و بارگیری که صبح امروز کارفرما جلو ورود آنان را به کارخانه نگرفت اعلام کرده اند برای همراهی با دیگر همکاران اعتصابی خود از فردا چنانچه کارفرما همه را به کارخانه راه دهد وارد کارخانه خواهند شد و در غیر اینصورت همراه با دیگر کارگران به خانه هایشان خواهند رفت.
بنا بر این گزارش، اعتصاب کارگران نورد لوله صفا و تصمیم آنان به ادامه این اعتصاب در حالی ادامه دارد که کارفرمای این کارخانه به جز هفته گذشته که وعده پرداخت دستمزد معوقه کارگران را داد و تاکنون به آن عمل نکرده است هیچ اقدامی دیگری برای پرداخت دستمزد معوقه کارگران نکرده است و فقط بنا بر برخی خبرهای غیر موثق گویا یکی از مسئولین کارخانه صبح امروز برای حل تمدید دفترچه های درمانی کارگران عازم اراک شده است. بیش از هزار و یکصد کارگر اعتصابی نورد لوله صفا اعلام کرده اند تسلیم دسیسه های کارفرما نخواهند شد و تا زمان پرداخت دستمزد معوقه خود بر سر کارهایشان باز نخواهند گشت.

۴ آبانماه ۱۳۹۳

********************

اعتصاب بیش از یکهزار کارگر نورد لوله صفا وارد هشتمین روز خود شد

اعتصاب نزدیک به هزار و دویست کارگر نورد لوله صفا که از روز شنبه گذشته در اعتراض به عدم پرداخت مزد و تمدید دفترچه های درمانی آغاز شده است وارد هشتمین روز خود شد. این کارگران مدت چهار ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند و ۱۴ ماه است که دفترچه های درمانی آنان بدلیل عدم واریز هزینه های بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی تمدید نشده است.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال این اعتصاب کارفرما تلاش کرد با وعده پرداخت مزد در اواخر هفته گذشته کارگران را وادار به شکستن اعتصاب کند اما کارگران با این وعده به اعتصاب خود پایان ندادند و کارفرما برای اعمال فشار بر روی آنان از روز سه شنبه هفته گذشته کارخانه را تعطیل اعلام کرد و از ورود کارگران به کارخانه جلوگیری کرد با اینحال کارگران حاضر به پایان دادن به اعتصاب خود نشدند. بنا بر این گزارش در ادامه این اعتصاب دیروز جمعه کارفرما از طریق ارسال اس ام اس به کارگران اعلام کرد از روز شنبه (امروز) کارخانه باز است و کارگران می باید بر سرکارهای خود بازگردند.
بنا بر آخرین اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال این اس ام اس، امروز شنبه کارگران در محل کارخانه حضور پیدا کرده اند اما تولید را براه نیانداخته و همچنان به اعتصاب خود ادامه دادند. کارگران نورد لوله صفا اعلام کرده اند تا تحقق خواستهایشان تولید را راه اندازی نخواهند کرد.

سوم آبانماه ۱۳۹۳

********************

کارگران لوله و نورد صفا بار دیگر اعتصاب کردند

طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران کارگران لوله و نورد صفا از روز شنبه ٢٦ مهر ماه دست به اعتصاب زده اند این کارگران ۴ ماه حقوق طلب دارند و ۱۴ ماه بیمه های تامین اجتماعی آنان واریز نگردیده و دفترچه های آنان تمدید اعتبار نمیشود که بابت حل این مسئله قبلا کارفرما در فرمانداری شهر ساوه با حضور فرماندار و نماینگان کارگر تعهداتی را جهت پرداخت حقوق های معوقه کارگران و تقسیط بدهی به تامین اجتماعی داده بود
در دو روز گذشته کارگران در محیط کارخانه تجمعاتی را در مقابل دفتر مدیریت برگزار کردند و کارفرما با نمایندگان کارگران به مذاکره پرداخت و قول داده بود که یک ماه از حقوق های معوقه کارگران را نهایتا تا سه شنبه و یا چهارشنبه همین هفته به حساب کارگران واریز نماید و نماینده تامین اجتماعی به میان کارگران آمده و از توافق این سازمان با کارفرمای شرکت خبر داده که ظرف ۱٠ روز آینده مسئله تمدید دفترچه های کارگران حل خواهد شد
اما کارگران با این وعده ها دست از اعتصاب خود برنداشتند و گفتند تا واریز حقوق اشان به سر کار خود برنمیگردند و اگر تا ۱٠ روز دیگرمشکل دفترچه های بیمه تامین اجتماعی اشان حل نگردد، دوبار به اعتصاب خود ادامه خواهند داد
در روز گذشته ، کارگران مانع خروج تولیدات شرکت نورد و لوله صفا برای شرکت خاتم الاانبیا شدند و گفتند تا پرداخت حقوق اشان اجازه خروج هیچ محموله ایی را نخواهند داد درضمن شرکت لوله و پروفیل ساوه نیز ۵ ماه حقوق طلب دارند و از ماه تیر۹۳ تا کنون بیمه های تامین اجتماعی کارگران واریز نگردیده است و کارفرما هیچ کدام از تعهداتی را که جهت پرداخت حقوق های معوقه متقبل شده بود را اجرا نکرده است

٢٨ مهر ۹۳

********************

ایجاد فضای امنیتی در کارخانه پروفیل ساوه و اخراج ۳۵ کارگر

بدنبال اعتصابات و اعتراضات کارگران کارخانه پروفیل ساوه در ماههای گذشته و آخرین اعتصاب آنان در ٢٢ شهریور ماه، طی هفته گذشته ۳۵ کارگر این کارخانه بدنبال اتمام مدت قراردادشان از کار اخراج شدند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران این کارخانه با قرار داد یکماهه مشغول بکارند و ۳۵ کارگر اخراجی بدنبال اتمام مدت قراردادشان از سوی کارفرما تمدید قرارداد نشدند. این کارگران از ۵ تا ٢٢ سال سابقه کار در این کارخانه را دارند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، طی روزهای گذشته در کیوسک نگهبانی کارخانه پروفیل ساوه به جای نگهبانان همیشگی، مامورین انتظامی مستقر شده اند و این مامورین به کارگرانی که تمدید قرارداد نشده اند اعلام کرده اند تجمع بیش از سه نفر در مقابل کارخانه ممنوع است و آنان برای دریافت حق و حقوق شان حق ندارند در مقابل کارخانه بایستند.
کارگران پروفیل ساوه در حال حاضر چهار ماه دستمزد معوقه دارند و طبق جدول توافقی آنان با کارفرما قرار بود ۳۱ شهریور دستمزد خرداد ماه این کارگران پرداخت شود. بدنبال اعتصاب روز ٢٢ شهریور کارگران پروفیل ساوه که بدلیل عدم پرداخت مزد اردیبهشت ماه این کارگران صورت گرفت، آنان اعلام کرده بودند چنانچه کارفرما طبق جدول توافقی در ۳۱ شهریور ماه نیز مزد خرداد ماه شان را پرداخت نکند طبق روال قبلی دست به اعتصاب خواهند زد.
لازم به یادآوری است در پی اعتصاب کارگران پروفیل ساوه در روز ٢٢ شهریور ماه، دادستان ساوه ضمن صدور دستور بازداشت دو کارگر، راسا کارگران این کارخانه را تهدید به زندانی کردن نموده بود و با یادآوری یکماهه بودن قرارداد کارگران، اخراج آنان را از طریق عدم تمدید قرار داد به رخ کارگران کشیده بود.

پنجم مهر ماه ۱۳۹۳

********************

کارگران پروفیل ساوه با موفقیت به اعتصاب پایان دادند، کارگران نورد لوله صفا همچنان در اعتصابند

بدنبال چهار روز اعتصاب کارگران پروفیل ساوه و تلاشهای کارفرما و دادستانی ساوه برای درهم شکستن این اعتصاب، دیروز بر اساس جدول توافقی خرداد ماه میان کارگران و کارفرما*، دستمزد این کارگران به حسابشان واریز شد و پس از وعده مساعد مدیریت کارخانه مبنی بر بازگشت بکار ۴ نفر از کارگران اخراجی، آنان به اعتصاب خود پایان دادند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، علاوه بر چهار کارگری که طی اعتصاب از کار اخراج شده بود دو نفر دیگر از کارگران نیز دیروز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند که پس از ساعاتی آزاد شدند. بنا براین گزارش کارفرمای پروفیل ساوه از میان این شش کارگر با بازگشت بکار چهار نفر از آنان موافقت کرده است. به همین دلیل کارگران پروفیل ساوه علیرغم پایان اعتصاب اعلام کرده اند مبارزه خود برای بازگشت بکار دو نفر از همکارنشان را به اشکال دیگری ادامه خواهند داد.
بدنبال شروع اعتصاب کارگران پروفیل ساوه که از روز ٢٢ شهریور ماه در پی خلف وعده کارفرما مبنی بر پرداخت یکماه دستمزد معوقه آنان صورت گرفت علاوه بر اخراج چهار کارگر و بازداشت موقت دو نفر از آنها، کارفرما با هدف اعمال فشار بیشتر بر کارگران برای شکستن اعتصاب، نامه ای را به مسئول امور اداری ارسال کرد و طی آن اعلام نمود هر کس که میتواند با شرایط موجود کارخانه بسازد میتواند بماند و هر کس که نمیتواند نسبت به استعفای خود اقدام کند** اما کارگران اعتصابی پروفیل ساوه تن به این خواست کارفرما ندادند و در پایان اعتصاب خود اعلام کردند که چنانچه کارفرما به خلف وعده های خود در طی ماههای آینده نیز ادامه دهد دست به اعتصاب خواهند زد.
بنا بر گزارش دیگری که به اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده است کارگران نورد لوله صفا نیز که از روز ٢۳ شهریور ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدشان اعتصاب کرده اند همچنان در اعتصاب بسر میبرند. بدنبال این اعتصاب، کارفرمای این کارخانه که کارفرمای پروفیل ساوه نیز می باشد به کارگران اعتصابی اعلام کرد روز پنج شنبه هفته جاری مزدشان را پرداخت خواهد کرد اما کارگران این کارخانه به دلیل تکرار خلف وعده های کارفرما اعلام کردند تا زمان واریز دستمزدشان به حساب، به اعتصاب ادامه خواهند داد و به همین دلیل بطور متحدانه ای همچنان در اعتصاب بسر میبرند.

٢٦ شهریور ماه ۱۳۹۳


*جدول توافق کارگران اعتصابی پروفیل ساوه با کارفرما در خرداد ماه گذشته برای پرداخت دستمزد معوقه کارگران

**نامه کارفرما به مسئولین کارخانه مبنی بر تحمیل شرایط موجود کارخانه به کارگران، همزمان با آغاز اعتصاب آنان در روز ٢٢ شهریور ماه جاری
    

********************

ادامه اعتصاب کارگران پروفیل ساوه و شروع اعتصاب کارگران نورد و لوله صفا

علیرغم اعمال فشار بر کارگران اعتصابی پروفیل ساوه، کارگران این کارخانه و نورد لوله صفا همچنان در اعتصاب بسر میبرند
علیرغم جلوگیری از ورود چهار کارگر اعتصابی پروفیل ساوه به کارخانه و عزم کارفرما برای اخراج آنان و همچنین اجبار و تهدید کارگران واحد گالوانیزه برای راه اندازی این بخش، اعتصاب کارگران این کارخانه همچنان ادامه دارد. این اعمال فشارها در حالی بر کارگران اعتصابی صورت گرفته است که کارفرما صبح امروز تلاش کرد برای به شکست کشاندن اعتصاب، بخشهای غیر مهمی از کارخانه را تعطیل اعلام کند و همچنین از ورود کارگرانی که طی هفته های گذشته بنا بر خواست کارفرما کار را تعطیل کرده بودند به کارخانه جلوگیری کرده است. اما با همه این فشارها بویژه اجبار کارفرما برای راه اندازی واحد گالوانیزه کارخانه، کارگران این بخش در اتحاد و همبستگی با همکاران خود بطور یکپارچه ای اعلام کردند تا بازگشت بکار ۴ نفر از همکارانشان اعتصاب خود را نخواهند شکست.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، فشار بر کارگران پروفیل ساوه و تداوم اعتصاب متحدانه این کارگران در حالی ادامه دارد که اعتصاب نزدیک به ۱٢٠٠ کارگر کارخانه نورد لوله صفا نیز علیرغم وعده کارفرما برای پرداخت دستمزدشان در روز پنج شنبه هفته جاری همچنان ادامه دارد و این کارگران اعلام کرده اند تا واریز دستمزد معوقه خود به حسابهایشان همچنان به اعتصاب ادامه خواهند داد.
کارخانه پروفیل ساوه با حدود ۱٢٠٠ کارگر و کارخانه نورد لوله صفا با همین حدود کارگر، تماما متعلق به یک کارفرما هستند و طی سالهای گذشته کارگران هر دو کارخانه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدشان بارها دست به اعتصاب زده اند اما کارفرما هر بار وعده های خود را زیر پا گذاشته و علیرغم خرید چندین کارخانه بزرگ دیگر در طول سالهای گذشته از پرداخت بموقع دستمزد بیش از ٢٠٠٠ هزار کارگر این دو کارخانه خوددای کرده است و بارها با عدم واریز بیمه های کارگران به حساب سازمان تامین اجتماعی باعث عدم تمدید دفترچه های درمانی این کارگران و پیش آمدن مشکلات سخت درمانی برای آنان و خانواده هایشان شده است.

٢۴ شهریور ماه ۱۳۹۳

********************

ادامه اعتصاب کارگران پروفیل ساوه و شروع اعتصاب کارگران نورد و لوله صفا

بعد از ۳ الی ۴ ساعت مذاکره در جلسه ایی که دیروز ما بین کارگران و فرماندار و دادستان و نیروی انتظامی و مسئولین وزارت کارشهر ساوه در محل فرمانداری این شهر برگزار گردید، به هیچ نتیجه ایی نرسید وکارگران از طرف مسئولین مورد تهدید قرار گرفتند که " تجمع شما کارگران غیر قانونی است و جمع اتان میکنیم. بروید نماینده قانونی خودتان را انتخاب کنید واو فقط حق دارد مسایل حقوقی شما را پیگیری کند وهمین طورآنان گفتند حق با کار فرما است و میتواند کارگران قرار دادی خود را هر وقت تمایل داشته باشد اخراج نماید" ولی کارگران به این مطالب شدیدا اعتراض نمودند و گفتند تمام این قوانین را کارفرماها مینویسند و هیچ کجای قانون به نفع ما کارگران نیست چرا که یک شرکت با ۳۵ سال قدمت کارگرانش با قراداد موقت یک ماهه به کار گرفته میشوند
در این بین شاپور احسانی راد نماینده اخراجی کارگران , مسئولین را مورد خطاب قرار میدهد و میگوید :بیش از ۳۵ سال شما مسئولین غیر قانونی عمل کردید که این مجموعه دارای تشکل و نماینده قانونی نبوده است و در ضمن نماینده ی کارگران قراردادی هیچ تضمینی برای امنیت شغلی خود ندارد و در معرض اخراج قرار دارد و خود من نمونه آشکار این قضیه هستم که ٦ سال پیش با شروع اعتصاب بزرگ کارگران اخراج شده ام
کارگران نورد و پروفیل لوله ساوه بعد از این گفتگوها، تصمیم گرفتند که از روز بعد اعتصابشان را در محل کار خود ادامه دهندو به تجمع خود در مقابل فرمانداری پایان دادند
طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز یکشنبه ٢۳ شهریور ماه کارگران در پی تصمیم روز قبلشان از ساعات اولیه صبح اعتصابشان را در محل کار خود آغاز کردند ولی در همین حین ۴ نفر از کارگرانی که دیروز در تجمع مقابل فرمانداری حضور داشتند با تاکید دستور از جانب دادستانی از ورودشان به شرکت ممانعت به عمل آمد و اخراج شدند
این 4 نفر در ابتدا اعتراض کردند که در صورت اخراج باید تمام حق و حقوقشان پرداخت گردد ومسئولین شرکت قول دادند تا ٢۹ شهریور ماه با این کارگران تسویه حساب نمایند
اما دیگر کارگران نورد و پروفیل ساوه اعتراضشان را شدت دادند و گفتند در ضمن اینکه خواهان پرداخت فوری دستمزدهای معوقه اشان هستند ولی تا همکارانشان به سر کار خود برنگردند به اعتصاب خود ادامه میدهند
درضمن کارگران دو نامه از طرف کارفرما را مشاهده نموده اند که در یکی از آنها به تعدیل ۳٠٠ الی ۴٠٠ نفر از کارگران تاکید شده است و در دیگری نیز قید شده است که هر کارگری تمایل دارد با شرکت تسویه نماید وگرنه از این به بعد به علت رکود و کمبود نقدینگی حقوق کارگران با تاخیر پرداخت میشود و کارگران باقی مانده باید این وضعیت را بپذیرند
طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران کارگران شرکت نورد و لوله ی صفا نیز جهت اعتراض به تمدید نشدن دفترچه های بیمه خود و حقوقهای معوقه اشان از دیشب دست به اعتصاب زدند و کلیه کارگران شیفت شب این شرکت دست از تولید کشیدند
امروز نیز با ورود کارگران شیفت صبح , آنان نیز به اعتصاب پیوستند و عملا کل ۱۱۵٠ کارگر این شرکت دست به اعتصاب زدند
این کارگران در سال جاری از خرداد ماه حقوق دریافت ننموده اند و از بابت تمدید نشدن دفترچه هایشان ضررهای جبران ناپذیری بر آنان وارد شده است به طوری که یکی از کارگران که دچار سرطان ریه است اکنون وضعیت وخیمی پیدا کرده است و یا همسر یکی از کارگران که دچار سوختگی شدید شده بود به علت بی پولی و نداشتن دفترچه بیمه فوت شده است
در پی این اعتصاب کارفرمای شرکت صفا قول میدهد که تا ۵ شنبه همین هفته حقوق کارگران را واریز نماید و طبق اخباری که بدست کارگران رسیده است بدهی خود را به تامین اجتماعی با اقساط ٦٠ ماهه با تامین اجتماعی به توافق رسیده اند و از این به بعد مشکل تمدید دفترچه های کارگران حل خواهد شد
اما کارگرا ن شرکت نورد و لوله ی صفا تاکید نمودند به علت بدقولیهای مکرر کارفرما اعتصاب خود را تا واریز دستمزدهایشان ادامه خواهند داد

٢۳ شهریور ماه ۱۳۹۳

********************

کارگران پروفیل ساوه در پی اعتصاب و بی توجهی کارفرما به خواست هایشان، دست به تجمع در مقابل فرمانداری زدند

از صبح امروز کارگران کارخانه پروفیل دست از کار کشیدند و در پی بی توجهی کارفرما به خواست هایشان از ساعت ۳ بعد از ظهر اقدام به برپائی تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری ساوه کردند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران این تجمع هم اکنون ( ساعت ٧ عصر) نیز ادامه دارد و دادستان ساوه، مسئولین نیروی انتظامی و اداره کار در محل تجمع کارگران حاضر شده اند و تلاش دارند بدون دادن وعده ای قابل تحقق به تجمع آنان پایان دهند.
بنا بر این گزارش، اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران پروفیل ساوه در پی خلف وعده کارفرما برای پرداخت دستمزد معوقه این کارگران آغاز شده است. بر اساس توافق قبلی کارگران و کارفرمای کارخانه پروفیل ساوه قرار بود ٢٠ شهریور ماه یکماه از پنج ماه دستمزد معوقه کارگران پرداخت شود اما با گذشت دو روز از این توافق کارفرما اعلام کرده است روز سه شنبه هفته جاری این دستمزد را پرداخت خواهد کرد و بر قطعی نبودن این پرداخت نیز تاکید گذاشته و طی نامه ای رسمی به امور اداری کارخانه خطاب به کارگران اعلام کرده است این وضعیت یعنی عدم پرداخت دستمزدها ادامه پیدا خواهد کرد و هر کس که میخواهد کار کند، بماند هر کس هم نمیخواهد برود. همچنین کارفرمای پروفیل ساوه در ابلاغیه دیگری اعلام کرده است طی ماه آینده ۴٠٠ نفر تعدیل نیرو خواهد کرد.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران علیرغم حضور دادستان، مسئولین نیروی انتظامی و اداره کار ساوه در محل تجمع (فرمانداری ساوه) کارگران معترض کارخانه پروفیل ساوه، این کارگران اعلام کرده اند تا حصول نتیجه قطعی و روشن برای دست یابی به خواست هایشان به اعتراض خود ادامه خواهند داد.
گزارش تکمیلی اعتراض کارگران کارخانه پروفیل ساوه متعاقبا از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر خواهد شد

٢٢ خرداد ۱۳۹۳

********************

کارگران پروفیل ساوه با موفقیت به اعتصاب خود پایان دادند

طبق گزارشات قبلی، کارگران پروفیل ساوه در واکنش به خلف وعده کارفرما در اجرای تعهداتش از صبح دوشنبه ۱۹ خرداد ۹۳ دست به اعتصاب زدند وعلیرغم اینکه کارفرما مجبور به عقب نشینی شد وطبق توافق قبلی دوماه پاداش وعیدی سال ۹٢ را پرداخت کرد،اما کارگران معترض با عدم اطمینان از قول وقرارهای کارفرما وبرای جلوگیری از تکرار عدم اجرای این قبیل تعهدات در آینده ، به اعتصاب خود ادامه دادند.
طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزادکارگران ایران، کارفرما با بسیج تمامی امکانات وعوامل خود وبا استفاده از تمامی ظرفیت هایش سعی کرد که به اعتصاب خاتمه دهد. اما نه تنها موفق نشد،بلکه کارگران ضمن گرفتن دوماه عیدی و پاداش فوق طبق برنامه زمان بندی زیر سایرمطالبات خودرا که این بار به تایید فرمانداری و شورای تامین شهر وبا نظارت اداره کار وتامبن اجتماعی نیز رسیده بود، تضمین های لازم را گرفته وامروز سه شنبه ٢٠ خرداد، پیروزمندانه به اعتصاب خود پایان دادند:
حقوق بهمن ۹٢ در ٨ تیر و حقوق اسفند۹٢ در۱۵ مرداد و فروردین۹۳ در ۳۱ مردادماه پرداخت خواهد شد.
بهمین ترتیب با فاصله هر ده یا حداکثر بیست روز حقوق معوقه کارگران بتدریج پرداخت خواهدشدبطوری که تا پایان آذرماه ۹۳ کاملا" مطالبات پیشین تسویه وپرداختها بطور نرمال و در موعدمقرر پرداخت گردد.
متن کتبی این توافق با کارفرما وتایید مسئولین مذکور، در تابلو اعلانات نصب گردید.
اتحادیه آزاد کارگران ایران این موفقیت را که بواسطه اتحاد ویکپارچگی ودرسایه تصمیمات جمعی بدست آمد، به کارگران نورد پروفیل ساوه تبریک میگوید.

برقرارباد اتحاد وهمبستگی سراسری کارگران ایران

٢٠ خرداد ۹۳

********************

کارگران نوردپروفیل ساوه طبق وعده اشان دوباره دست به اعتصاب زدند

درپی اعتصاب گسترده هفته قبل کارگران نورد پروفیل ساوه و کشمکش بسیار با مسئولین این شهرستان، بالاخره با حضور رستمی صاحب کارخانه و توافق با کارگران در چندین مورد (که مشروح اخبارآن در هفته گذشته منتشر شد)، ازجمله وعده پرداخت ٢ ماه عیدی وپاداش سال ۹٢ این اعتصاب پایان یافته بود.
کارگران با این اولتیماتوم که اگر تا تاریخ یکشنبه ۱٨ خرداد (دیروز) به وعده داده شده عمل نشود، اعتصاب خود را از سر خواهند گرفت.
طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران از آنجا که تا آخر وقت اداری دیروز یکشنبه وپایان مهلت اولتیماتوم، با خلف وعده کارفرما پولی به حساب کارگران واریز نشد، کارگران نوردپروفیل ساوه از امروز دوشنبه ۱۳۹۳/۳/۱۹ دست از کار کشیدند واز صبح امروز مجدداً اعتصاب کردند.

اخبار تکمیلی ونتایج این اعتصاب

گزارش از آخرین وضعیت اعتصاب کارگران نوردپروفیل ساوه

بدنبال اعتصاب مجدد کارگران نورد پروفیل ساوه که (درپی خلف وعده کارفرما از تعهداتش)، از امروز صبح آغازشد، طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران ، کارفرما ناچارشد که مبلغ وعده داده شده یعنی عیدی و پاداش سال ۹٢ را به حساب کارگران واریز نماید.
علیرغم این موفقیت، کارگران به اعتصاب خود پایان ندادند و در مجمع عمومی خود تصمیم گرفتند که به دو شرط به سر کار خود برمیگردند.
۱. دو ماه از حقوقهای معوقه ی پارسال را به حسابشان واریز نمایند
٢. به منظورجلوگیری ازاین خلف وعده ها، برای عملی شدن پرداخت بقیه مطالباتشان که شامل ۴ ماه حقوق میباشد، کارفرما تعهد کتبی و تضمین های لازم را بدهد
چرا کارگران باید مجبور باشند برای اجرای هرقول و قدمی که توافق میشود مجبور به جنگیدن و تلاش و صرف انرژی ومبارزه باشند؟. تعهد کتبی و تضمین های لازم، دست کارفرما را تا حدود زیادی برای بی توجهی به تعهداتش در آینده خواهد بست.
تصمیم بسیار مهم این کارگران در این اعتصاب این بود که با توجه به قدرت اتحاد خود در دستیابی به اهدافشان، از این پس مجمع عمومی خودرا چه مشکل داشته باشند یا نداشته باشند، هر ماه در یک روز معین بمدت۴۵ دقیقه تا یکساعت برپا نمایند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران این تصمیم مهم را که اعمال اراده مستقیم توده کارگران است ، به کارگران نورد پروفیل ساوه تبریک میگوید. این تصمیم یعنی تشکیل منظم و مستمر مجمع عمومی بعنوان تشکل قدرتمند اراده کارگری ، میتواند یک سنت قوی وپایدار برای حرکت عمومی کارگران در سراسر ایران قرار گیرد

ساعت ٢ بعد از ظهر دوشنبه ۱۹ خرداد ۹۳.

برقرارباد اتحاد وهمبستگی سراسری کارگران ایران

********************

پیروزی کارگران نوردپروفیل ساوه، پس از یک هفته اعتصاب

امروزشنبه دهم خرداد ۹۳ پس ازگذشت یک هفته اعتصاب گسترده ی کارگران نورد پروفیل ساوه، رستمی مدیرعامل قدرتمند و صاحب نفوذ کارخانه که باغرور و سرمستی ناشی از ارتباط با مراکزقدرت به خواست کارگران همواره بی اعتناء بوده، ازابتدای صبح امروز در جمع کارگران اعتصابی حضور یافت و به خواسته ها وصحبت کارگران گوش کرد و با آنان به گفتگو پرداخت.
بدنبال چانه زنی و کشمکش بسیار کارگران اعتصابی با مدیرعامل که سعی درتوافق با حداقل مطالبات ممکن با کارگران را داشت. مقاومت و پافشاری کارگران، بالاخره به عقب نشینی رستمی منجرشد و کارگران به مطالبات اصلی خود دست یافتند.
جدا از یکماه حقوق و تمدید اعتباردفترچه های درمانی، که طی روزهای قبل انجام شده بود،مدیرعامل متهدگردید:
دوماه مبلغ عیدی و پاداش را تا حداکثر یکشنبه هفته آینده بحساب کارگران واریز نماید.
درمقابل خواست کارگران برای پرداخت دستمزدهای معوقه هر ٢٠ روز یکبار، مدیرعامل قول دادکه تا تیرماه کلیه معوقات را پرداخت نماید.
۴% مبلغ مربوط به مشاغل سخت و زیان آوربرای تامین بازنشستگی کارگران، به سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردد.
هیچکس بخاطر شرکت و فعالیت در اعتصاب اخراج نشود و حقوق یک هفته اعتصاب محاسبه و پرداخت گردد.
مدیرعامل ماهی یکبار در جمع کارگران حضوریافته و به خواسته های آنان توجه نماید.
کارگران پس ازمشورت در جمع عمومی خود و دریافت تضمین های قابل قبول، با این شرط که اگر تا یکشنبه آینده مبلغ موردتوافق واریز نشود، مجدداً دست از کارخواهندکشید، به اعتصاب پیروزمندانه خود پایان دادند و به سر کارهای خود بازگشتند.
درکناراین موفقیتها بزرگترین دستاورد این اعتصاب، اتحاد و یکپارچگی و احساس قدرتی بود که کارگران قبلاً اینچنین تجربه نکرده بودند. مجمع عمومی کارگران آن بستر و ظرفی بود که قدرت و توانائی کارگران را برای دستیابی به مطالباتشان،درمقابل نمایندگان مراکز قدرت،با همه امکانات وقدرت و ترفندهایشان نشان داد.
اتحاد و یکپارچگی کارگران متبلورشده درمجمع عمومی کارگران، ضامن موفقیت آنها شد. واین درسی بزرگ و تائید چند باره براین تجربه برای سایر کارگران ایران است.
اتحادیه آزادکارگران ایران این موفقیت را به کارگران نوردپروفیل ساوه که قطعاً بر زندگی ومعیشت کارگران کارخانه نورد ولوله صفا هم تاثیرمستقیم دارد، تبریک میگوید.

۱٠ خرداد ۱۳۹۳

********************

شاپور احسانی راد: در حاشیه اعتصاب تحسین برانگیز کارگران نورد و پروفیل ساوه

اتحاد و ایستادگی کارگران درمقابل ستم، موجی از شور و نشاط و شادی برای مردم ساوه به ارمغان آورد
بغض هفت ساله کارگران ترکید و جرقه ی خشم آنها در روز شنبه سوم خرداد خیلی زود به لهیبی سوزان تبدیل شد. حضوری ونصرت پور، مدیرانی که به شدت مورد نفرت کارگران هستند ناتوان از پاسخگویی و کنترل کارگران با وعده و وعید و تهدید نتوانستند کارگران را از اعتصاب منصرف کنند. کارگران تهدید کردند که اگر حقوق های معوقه آنها پرداخت نشود به فرمانداری خواهند رفت. حضوری فرومایه با بی شرمی به کارگران پاسخ داد به فرمانداری بروید! ساعت ۳ بعد ازظهر گرما بیداد میکرد
اما خللی در اراده آهنین کارگران برای رسیدن به حق شان ایجاد نمیکرد بیش از ۳ کیلومتر، راهپیماییمان از جاده ومیدان سرداران و بلوارکارگر با نظم انضباط گذشتند وحتی نیروی انتظامی در پارک جنگلی نتوانست جلوی آنها را بگیرد و انها به فرمانداری رسیدند نیمی از این مسیر درمیان شهر بود مردم با صدای بلند از کارگران حمایت میکردند و شادی خود را پنهان نمی کردند
خبر درشهر پیچیده بود و فلکه جلوی فرمانداری با اینکه قرق نیروی انتظامی و خبرچینان و دون پایگان […] بود اما مردم سوار بر خودرو یا پیاده به آنجا می آمدند و از کارگران دلیل تجمع را سوال میکردند و انها راتحسین میکردند. مردم ، بازنشسته ها و کارگرانی که درچند سال گذشته به ناحق اخراج شده بودند و کارگران نورد و لوله صفا که برای همبستگی آمده بودند، تعداد تجمع کنندگان را به بیش از۴٠٠ نفر رسانده بود وهر لحظه نیز بیشتر می شدند کارگران خواهان حضور فرماندار و پاسخ گویی وی شدند
مدیران شهری از رئیس اداره کار و معاونین او، رئیس اداره تامین اجتماعی، دبیرشورای تامین شهر و فرمانده نیروی انتظامی همه درفرمانداری بودند و با کارگران گفتگو میکردند ولی باخشم و انزجار کارگران از وضعیت موجود عقب نشینی میکردند کارگران فریاد می زدند چرا جلوی دزدی و تخلف رستمی را نمیگیرید چرا رستمی که بارها گفته است مقامات شهر، کارمندان دون پایه و جیره خوار من هستند با او برخورد نمی کنید صدای اعتراض کارگران از هر گوشه ای بلند بود فرمانداری با دستپاچگی تمام خواهان ۵ یا نفر۴٠ نماینده کارگران برای مذاکره شد اما کارگران با صدای بلند اعلام کردند ما به شما اعتماد نداریم نماینده های مارا اخراج میکنید. نماینده ما شاپور احسانی راد است که هفت سال پیش او را اخراج کردید و احسانی راد را در میان استقبال گرم وصمیمانه کارگران برای گفتگو با رابط فرمانداری به درب فرمانداری هدایت کردند احسانی راد با صدای بلند به رابط فرمانداری گفت: کارگران پروفیل پنج ماه حقوق و دو ماه عیدی وپاداش طلبکارند، بیش از دویست نفر از کارگران مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور هستند و مطالبات دیگری نیز دارند اکنون باید یکماه حقوق و عیدی وپاداش آنها پرداخت شود تا کارگران حاضر به مذاکره شوند این شرط مذاکره است این سخنان با کف زدن پرشور کارگران مورد تایید اکثریت کارگران قرارگرفت در این میان کارگری با صدای بلند فریاد کشید به فرماندار بگویید به احترام کارگرانی که بیش از سه کیلومتر راهپیمایی کردند پایین بیاید به او بگویید تا دیر نشده صدای اعتراض ما کارگران را بشنود وگرنه بزودی تجمع هزاران کارگر او را از بالابه پایین خواهند کشید هلهله شادی کارگران سخنان او را تایید کرد. هوا که به شدت گرم بود منقلب شد توفانی وزیدن گرفت و پس از دقایقی باران بهاری با شدت هرچه تمامتر باریدن گرفت اما کارگران بیدی نبودند که از این بادها واهمه کنند محکم درجای بدون هیچ سر پناهی ایستادگی کردند و بدنبال ربع ساعت بارش، هوای دلپذیر یهاری آرامش را برقرار کرد اما در کارگران آرامشی نبود
گفتگوها حول محور ماندن تا صبح بود، خانواده هایمان را باید بیاوریم، باید چادر بزنیم، باید خیابان را ببندیم و باید تا صبح بمانیم در این میان نیروهای لباس شخصی در اطراف ، دوربین بدست ازکارگران فیلم می گرفتند و عده ایی دیگر خودروها را به سمت دیگر جاده هدایت میکردند و نعداد زیادی از آنها که جسارت به خرج می دادند و به جلوی فرمانداری می آمدند شماره آنها توسط راهنمایی و رانندگی ثبت می شد. کارگران برای ماندن تا صبح خود را آماده میکردند ساعت نه و سی دقیقه شب فرمانده نیروی انتظامی به همراه دیگر مدیران شهری به جمع کارگران در فلکه مقابل فرمانداری آمدند فرمانده در تناقضی آشکار ضمن همدردی، کارگران را تهدید کرد که تجمع آنها غیر قانونی است و باید منطقی باشند و شکایت به دادگستری ببرند که با اعتراض شدید کارگران مواجه شد، کارگری با صدای بلند فریاد کشید مگر مملکت صاحب ندارد مگر قانون ندارد مگر دادستان ندارد چرا رستمی که پنج ماه حقوق ما را دزدیده است مواخذه نمیکنید چرا همه شما زورتان به این دزد نمی رسد؟
آقای فرمانده شما که خودتان اعتراف کردید که ماه پیش ۱۴۵ هزارتومان یارانه تان واریز نشده و زندگی تان مختل شده است چطور درک نمی کنید نگرفتن پنج ماه حقوق وعیدی و پاداش ما را خانه خراب می کند اقای فرمانده شما باید امنیت ما را در مقابل دزدان و غارتگران حفظ کنید نه اینکه توی سر ما بزنید ما از تهدید نمی ترسیم و تا صبح اینجا خواهیم ماند، اعتراض های پی درپی کارگران، مدیران شهری را بر آن داشت تا زبان تهدید را کنار بگذارند و همگی قول شرف دادند تا فردا به مطالبات کارگران رسیدگی کنند. کارگران مجمع خود راتشکیل دادند و پس از پیشنهادهای مختلف، با اکثریت آرا تصویب کردند که روز بعد اعتصاب خود را تا حصول نتیجه در کارخانه ادامه دهند اعتصاب تا امروز چهارشنبه ادامه یافت کارگران به پیروزی هایی دست یافتند اتحاد و همدلی آنها و حمایت از همدیگر بسیار عمیق شد دفترچه های آنها تمدید اعتبار شد و یکماه حقوق به حسابشان واریز شد و قول ۴ درصد حق بیمه مشمولان سخت و زیان آور را گرفتند و رئیس اداره کار نیز رسما قول داد تا آخر ماه کلیه مطالباتشان
پرداخت شود البته کارگران به وعده مسئولان دلخوش نخواهند شد بلکه اکنون دارای چنان قدرت اتحاد و همدلی هستند که هر لحظه اراده کنند می توانند دست از کار بکشند و حق خود را بگیرند امروز چهارشنبه ٧ خرداد کارگران با شور و نشاط در مجمع عمومی خود با موافقت اکثریت آرا تصویب کردند که روز شنبه اعتصاب خود را ادامه دهند تا اینکه دو ماه عیدی و پاداش آنها نیز پرداخت شود
اعتصاب و مقاومت شگفت انگیز کارگران پروفیل و دیگر کارگران را باید در بستر عینی و شرایط امروز دید تا موجب تحسین و حیرت همگان قرار گیرد وقتی تیغ تیز قرارداد موقت یکماه روی گردنت باشد وقتی که ندانی که فردایی هم هست یا نیست وقتی که کار نیست و بیکاری، گرسنگی است و مایه ذلت. وقتی که در اعتصاب بودی و اخراج شدی دیگر در شهرخودت کار گیرت نخواهد آمد. وقتی که مهاجر باشی و روی برگشت به دیارت را نداشته باشی. وقتی نیمه شبی همکارت را به صورت اتفاقی می بینی که در سطل زباله ها دنبال چیزی میگردد. وقتی که خانمی که سوار خود روات شده، میگوید شوهرم در پروفیل حقوق نگرفته و... وقتی که زندگی نکبت بار کسانی که قبلا اعتصاب کرده و اخراج شدند پیش چشمت باشد، وقتی ٢٠ یا ٢٨ سال سابقه داشته باشی واگر اخراج شوی تمام عمرت و زندگی ات نابود خواهد شد. وقتی […] آدم فروشی، ریاکاری، تظاهر و دروغ را نرم اجتماعی شده باشد وقتی که می دانی این کارگر چه مرگش است که نمی تواند ار جای خود تکان بخورد...آن وقت دشمنی ات از سیستم نفرت انگیز سرمایه داری به آتشفشانی مهار نشدنی تبدیل میشود و نمی دانی چطور قلب خود را بشکافی تا زمین وزمان باورت کنند و همان هنگام است که از مبصران اجتماعی و همه کسانی که هر وقت وجدان درد میگیرند نسخه و دستورالعملی برای رهایی تو تجویز میکنند حالت بهم میخورد آنهایی که تمام این بدبختیها را به دلیل ناآگاهی کارگران می دانند و چشمان خود را به سرکوب عریان، استبداد و اختناق می بندند اما حکم طبقه کارگر به تمام انسانهای آزاده و شریفی که ادعای حمایت از کارگران ایران را دارند این است که از کارگران بدون قید و شرط فقط حمایت کنید فقط حمایت کنید فقط حمایت کنید این است پیام کارگرانی که ازخشم و نفرت و کینه طبقاتی جانشان به لب رسیده است و به غیر از رهایی و آزادی به هیچ چیز نمی توانند بیاندیشند اعتصاب پیروزمندانه کارگران پروفیل ساوه و هر اعتراض، اعتصاب و تجمع کارگری که در ایران صورت میگیرد به دلایلی که کمابیش گفته شد تحسین برانگیز و قهرمانانه می باشند و شور وشادی و امید به دنیای بهتررا برای مردم به ارمغان می آورد

شاپور احسانی راد نماینده اخراجی کارگران پروفیل ساوه

و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران

********************

تجمع کارگران نورد و پروفیل ساوه در مقابل درب کارخانه

طبق اخبار ارسالی به اتحادیه آزاد کارگران ایران،در ادامه ی اعتراضات کارگران نورد و پروفیل ساوه از روز شنبه ۳ خرداد کارگران امروز چهارشنبه مورخ ٧ خرداد نیز برای ادامه اعتصاب خود به محل کارخانه مراجعه نمودند اما با درب بسته ی محل کارخود مواجه شدند در حالیکه از روز شنبه مورخ ۳ خرداد از آغاز اعتصاب بدلیل قطع سرویس ایاب و ذهاب توسط کارفرما، کارگران با وسایل شخصی خود در محل کار حاضر شده اند.
کارگران در مقابل درب کارخانه تجمع اعتراضی خود را بر پا نمودند. در پی این اعتراض رئیس اداره کار و رئیس نیروی انتظامی و معاون فرماندارشهرستان ساوه در جمع کارگران حاضر شدند و با تهدید کارگران مبنی بر غیر قانونی بودن تجمع کارگران از آنها خواستند که به تجمع خود پایان دهند.
در پی این سخنان تهدید امیز کارگران در حالیکه بشدت خشمگین شده بودند فریاد میزدند که :کسانی غیر قانونی هستند که ماهها حقوق کارگران را پرداخت نمی کنند ، پرداخت نکردن بیمه کارگران غیر قانونی است ،و کسانی غیر قانونی هستند که به جای پرداخت مطالبات انباشته شده ی کارگران برای جلوگیری از ادامه ی تجمع و اعتصاب کارگران دست به قطع ناهاروسرویس ایاب و ذهاب کارگران زده و در ب های کارخانه را در برابر کارگران میبندند.
در پی خشم کارگران وپافشاری بر ادامه ی اعتراضاتشان مسولین دولتی اعلام نمودند که هم اکنون یک ماه از حقوق های معوقه به حساب کارگران واریزشده است و قول داده شد که در روز شنبه ١٠خرداد ۴% هزینه ی طرح مشاغل سخت و زیان آور برای دویست نفر از کارگران به تامین اجتماعی واریز گردد واز کارگران خواستند که به اعتصاب خود پایان دهند و دستگاهها تولید را روشن کنند.
کارگران بعد از حصول اطمینان از واریز شدن حقوق یک ماه از معوقاتشان درمقابل درب کارخانه مجمع عمومی خود را برگزار کردند و با اکثریت آراء تصمیم گرفتند که در روز شنبه ١٠ خرداد به اعتصاب و اعتراضات خود تا دریافت عیدی و پاداش سال ۹٢ و واریز شدن ۴%هزینه طرح مشاغل سخت و زیان آورو تعهد پرداخت یک ماه از معوقات هر بیست روز یکبار، ادامه دهند.
کارگران ساعت ١١/۵ صبح به تجمع خود پایان دادند
اتحادیه آزاد کارگران ایران هراندازه موفقیت و دستیابی به خواسته های کارگران را مدیون اتحاد و همبستگی و پافشاری کارگران بر خواسته ها و مطالبات بر حقشان می داند.

********************

اعتصاب کارگران نورد و پروفیل ساوه وارد سومین روز خود شد

طبق خبر ارسالی به اتحادیه آزاد کارگران ایران بیش از ۴٠٠ نفر از کارگران نورد و پروفیل ساوه بعد از دو روز اعتصاب، امروز دوشنبه ۵ خرداد نیز از ساعات اولیه صبح به اعتصاب خود ادامه دادند
در ادامه اعتصاب امروز سه نفر از مدیران شهری از جمله آقای معمارپور (مسئول کمیسیون فرمانداری ) و آقای حق پرست (معاونت روابط کار اداره کار ساوه) و دبیر شورای تامین در جمع کارگران حاضر شدند و از طرف رستمی صفا مالک کارخانه اعلام نمودند به شرط اینکه دستگاههای تولید استارت زده و روشن شوند ، ایشان حاضر است یک ماه حقوق کارگران را بپردازند
این شرط گذاری و پیام وقیحانه ی رستمی به صورت خشمگینانه ایی مورد اعتراض شدید کارگران قرار گرفت و اعتراض خود را از عدم حضور فرماندار و رستمی صفا در کارخانه اعلام کردند و در مجمع عمومی خود با این تصمیم کارفرما سخت مخالفت کردند و پیشنهاد نمودند که در صورتی به اعتصاب خود پایان خواهند داد که حداقل حقوق بهمن ماه و عیدی و پاداش سال ۹٢ به حسابشان واریز شود و برای مابقی مطالبتشان،هر بیست روز یکبار، یک ماه از حقوقهای معوقه خود را دریافت کنند و تصمیم جمعی بر این شد که از صبح چهارشنبه به اعتصاب خود تا حصول نتیجه ادامه دهند
این کارگران ۵ ماه حقوق و عیدی و پاداش سال ۹٢ را طلبکار میباشند و در ضمن تعداد ٢٠٠ کارگر که از ٢٠ الی ٢٨ سال سابقه کار دارند، مشمول طرح مشاغل سخت و زیان آور میباشند و میتوانند با این قانون بازنشسته شوند
لازم به ذکر است که امروز دفترچه های درمانی تامین اجتماعی کارگران تمدید اعتبار گردید و ناهار کارگران نیز که از روز گذشته توسط کارفرما قطع شده بود ،برقرار شد
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن اعلام حمایت از مطالبات برحق این کارگران و تلاش برای دستیابی به حقوقشان اعلام میکند که به گرو گرفتن دستمزد کارگران دزدی آشکار در حق خانواده های کارگران میباشد و به اتحاد وهمبستگی آنها درود میفرستد.

۵ خرداد ۱۳۹۳

********************

١٢٠٠ نفرکارگرنورد پروفیل ساوه برای دستیابی به مطالباتشان دست از کارکشیدند

کارگران کارخانجات نورد پروفیل ساوه برای دستیابی به مطالبات انباشته شدشان ودر اعتراض به تعرض مداوم کارفرما به معیشت وزندگیشان ازامروز صبح شنبه ۹۳/۳/۳ اعتصاب کرده ودست از کار کشیدند.
تعرض بی پاسخ کارفرما طی ماههای گذشته صبر کارگران خشمگین را لبریز کرده است. کارفرما در ادامه تعدیل نیرو بین ۵٠ تا ٦٠ نفر را اخراج نموده. با کاهش مدت قراردادها به سه ماه وحتی یک ماه عدم امنیت شغلی را به حداکثر رسانده.این کارگران از آذر ماه سال گذشته تاکنون یعنی ٧ ماه دستمزد طلبکارند . ماههاست سهم بیمه آنها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده،لذا دفترچه بیمه درمانی آنها تمدید اعتبار نشده وخود وخانواده هایشان رابا مشکلاتی روبرو کرده است.کارفرما برای کاهش هزینه ها بخشهای فنی را منحل وکارگران تعمیر ونگهداری را به تولید منتقل میکند.
تا ساعت ارسال خبر کارفرما موافقت کرده که یکماه از ٧ ماه حقوق معوقه را پرداخت کند که با مخالفت کارگران مواجه شده وکارگران خواستار دریافت تمامی حقوق خودهستند.
این اعتصاب با استقبال وحمایت کارگران کارخانجات نورد لوله صفا که در نزدیکی آنان بوده وهمواره ارتباط ومنافع مشترکی داشته اند، روبرو شده است. گزارشات تکمیلی ونتایج این اعتصاب متعاقبا" به اطلاع خواهد رسید.

کارگران معترض نورد پروفیل ساوه به طرف فرمانداری ساوه دست به راهپیمایی زدند

طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزادکارگران ایران، درادامه اعتصاب کارگران معترض کارخانه نورد پروفیل ساوه که از صبح امروز ۹۳/۳/۳ آغاز شد وپس از عدم پاسخگوئی کارفرما وبی جواب گذاشتن خواسته های کارگران، آنهاتصمیم گرفتندکه به سمت فرمانداری شهرستان ساوه حرکت کنند.
بدنبال این تصمیم حدود ۴٠٠ نفراز کارگران اعتصابی ساعت ۳ بعدازظهر ودر هوای گرم حدود ۳ کیلومتر را پیاده به سمت شهر پیمودند. قبل از رسیدن به فرمانداری، نیروی انتظامی در محل پارک جنگلی راه را برکارگران بستند واز آنها خواستند که در همین محل بمانند تا فرماندار به اینجا بیاید. کارگران نپذیرفتند وبه راه خود بسمت محل فرمانداری ادامه دادند.
تا ساعت مخابره خبر کارگران در محل فرمانداری ساوه تجمع کرده وخواستار ملاقات با فرماندار این شهرشدند.
لازم به ذکر است که کارفرمای این شرکت تاکنون چندماهی است که سهم بیمه کارگران را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده و قرار دادهای ۳ و ١ ماهه با این کارگران عقد میکند که این موارد هم از خواست و مطالبات کارگران در اعتصاب امروزشان می باشد.
کارفرمای شرکت امروز تنها حاضر به پرداخت یکماه از ٧ ماه حقوق معوقه به کارگران شد که با مخالفت کارگران روبرو گشت. این عدم پاسخگویی کارفرمای شرکت به کارگران در حالی صورت میگیرد که کارگران شرکت نورد لوله صفا نیز که متعلق به همین کارفرما میباشد اعلام کرده اند چنانچه حقوق معوقه آنان نیز تا روز سه شنبه پرداخت نشود آنان نیز دست از کار میکشند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام میکند که به گرو گرفتن دستمزد کارگران دزدی آشکار در حق خانواده های کارگران میباشد و ضمن حمایت قاطع از خواست این کارگران، در هر قدم خود را همراه آنان می داند
اخبار تکمیلی ونتایج این تجمع اعتراضی درمقابل فرمانداری ، متعاقبا" منتشر خواهدشد

********************

اولتیماتوم کارگران نورد لوله صفا به کارفرمای این کارخانه

بدنبال عدم پرداخت بیش از ۳ ماه حقوق معوقه کارگران کارخانجات نوردلوله صفا ، کارگران این مجموعه صنعتی ضمن اعلام حمایت قاطع از کارگران نورد پروفیل ساوه اعلام کردند که اگرتا روز سه شنبه 6 خردادماه دستمزدهای معوقه پرداخت نشود، دست به اعتصاب خواهند زد.
این اولتیماتوم در شرایطی به کارفرما داده شده که همکارانشان درکارخانه همجوار یعنی نورد پروفیل ساوه، هم اکنون در اعتصاب بسر میبرند. مدیریت این کارخانه نیز بیش از ۳ ماه است که ضمن عدم پرداخت دستمزد، حق بیمه کارگران را نیزبه سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده است. این کارخانه هم مانند پروفیل ساوه حدود ١٢٠٠ نفر کارگر دارد.
در سال گذشته بدنبال اعتراضات وکشمکشهای کارگران با کارفرما ١٢٠ نفر از کارگران این مجموعه اخراج شدند.
لازم بذکراست که کارفرمای قدرتمندهر دوکارخانه ی "نوردلوله صفا" و " نوردپروفیل ساوه" یکی است و دارای کارخانجات وشبکه مالی گسترده ای در نقاط دیگر است.

********************

عدم پرداخت دستمزد کارگران کارخانه های نورد پروفیل ساوه و نورد لوله صفا

اتحادیه آزاد کارگران ایران: ٢۴٠٠ کارگر کارخانه های نورد پروفیل ساوه و نورد لوله صفا به ترتیب مدت ۴ و ٢ ماه است که دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند. این در حالی است که تولید در کارخانه نورد پروفیل ساوه فقط در یک شیفت آنهم با ١٠ درصد ظرفیت تولید ادامه دارد و حدود ٨٠ درصد کارگران حضور فیزیکی در کارخانه ندارند، به همین دلیل شایعه تعدیل نیرو در این کارخانه قوت گرفته است.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران کارخانه نورد لوله صفا نیز در وضعیت مشابهی قرار دارد بطوریکه مدتی پیش این کارخانه بمدت یک هفته کاملا تعطیل شد و علیرغم پایان تعطیلی و حضور فیزیکی کارگران، در این کارخانه نیز تولید با ١٠ درصد ظرفیت ادامه دارد.
بنا بر این گزارش در حال حاضر موجی از نگرانی در میان ٢۴٠٠ کارگر این کارخانه ها حکمفرماست و آنان با توجه به عدم دریافت دستمزدهایشان در شرایط بسیار سخت معیشتی قرار دارند. این کارخانه ها متعلق به یک کارفرماست.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ۹ آبانماه ۱۳۹٢

********************

عدم پرداخت دستمزد کارگران کارخانه های پروفیل ساوه و نورد لوله صفا

١٢٠٠ کارگر کارخانه پروفیل ساوه از خرداد ماه سالجاری تا کنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند و به دلیل عدم واریز حق بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی، دفترچه های درمانی تعدادی از کارگران این کارخانه تمدید نشده است. این در حالی است که از اواخر سال گذشته تولید در این کارخانه بشدت افت کرده است بطوریکه فقط شیفت اول کارگران بطور کامل مشغول بکارند و در شیفت دوم تعداد اندکی ادامه کار میدهند. از سوی دیگر بدنبال پیگیرهای مستمر کارگران کارخانه پروفیل ساوه جهت اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور، طی ماههای گذشته تعدادی از کارگران تحت شمول این قانون قرار گرفته اند و همین امر باعث شده است تا دیگر کارگران نیز پیگیر این حقوق قانونی خود شوند اما کارفرمای این کارخانه از طریق جابجائی های مداوم کارگران و سلب اضافه کاری از آنها تلاش دارد تا مانع پیگیریهای کارگران برای اجرای کامل قانون مشاغال سخت و زیان آور شود.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه ازاد کارگران ایران شرایط مشقت بار فوق در حالی زندگی ١٢٠٠ کارگر کارخانه پروفیل ساوه را غیر قابل تحمل کرده است که مشابه همین وضعیت در کارخانه نورد لوله صفا نیز حاکم است.
بنا بر این گزارش ١٢٠٠ کارگر کارخانه نورد لوله صفا نیز از مرداد ماه سالجاری به این سو دستمزد خود را دریافت نکرده اند و تمدید دفترچه های تعدادی از کارگران این کارخانه نیز با مشکل مواجه است. تولید نیز در این کارخانه همچون کارخانه نورد پروفیل ساوه بشدت افت کرده و شیفت کاری آن به یک شیفت ٨ ساعته تقلیل پیدا کرده است. کارگران نورد لوله صفا همچنین اضافه کاریهای مربوط به ماههای فروردین تا خرداد ماه سالجاری را دریافت نکرده اند و برنج و روغنی که شش ماهه هر سال به آنان داده میشد امسال در اختیار کارگران قرار نگرفته است. شرایط فوق بویژه افت تولید و کاهش شیفت کاری نگرانی وسیعی را در میان کارگران کارخانه های پروفیل ساوه و نورد لوله صفا که هر دو متعلق به یک نفر است دامن زده است.

********************

عدم پرداخت دستمزد ٢۴٠٠ کارگر کارخانه های نورد لوله صفا و پروفیل ساوه

٢۴٠٠ کارگر کارخانه های پروفیل ساوه و نورد لوله صفا به ترتیب ۴ و ٢ ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند و کارخانه نورد لوله صفا بدون اینکه دستمزدی به کارگران پرداخت شود تا اواخر مرداد ماه برای تعمیرات و سرویس سالیانه تعطیل شده است. این دو کارخانه متعلق به یک کارفرماست.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران دفترچه بیمه ١٢٠٠ کارگر کارخانه پروفیل ساوه نیز طی ماههای گذشته تمدید نشده است و در طول ماههای گذشته بدلیل شرایط سخت زندگی و فشارهای روانی ناشی از آن، آمار سوانح ناشی از کار در این کارخانه بشدت بالا رفته است بطوریکه طی هفته گذشته در سالن گالوانیزه این کارخانه انگشتان دست کارگری در حین کار قطع شد که در حال حاضر در بیمارستان بستری است. همچنین در سالن ۳ این کارخانه کارگر دیگری از جرثقیل سقفی سقوط کرد و از ناحیه کمر بشدت آسیب دید که وی نیز در حال حاضر در بیمارستان بستری است.
بنا بر این گزارش در کارخانه نورد لوله صفا گذشته از اینکه در دو ماه گذشته دستمزد این کارگران پرداخت نشده است آنان اضافه کاریهای برجهای ١ و ٢ سالجاری را نیز دریافت نکرده اند و ارزاقی که هر ساله با آغاز تعطیلات تابستانی در اختیار این کارگران قرار میگرفت امسال به آنان داده نشده است. همچنین مدت قراردادهای این کارگران که شش ماهه و یکساله بود به دو و سه ماهه تقلیل پیدا کرده است.
در خبر دیگری که از کارخانه نورد لوله صفا به اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده است بدنبال اعتصابات ماههای گذشته کارگران این کارخانه، کارفرما درصدد اخراج یکی از نماینده های کارگران بود که با اعتراض و حمایت کارگران از نماینده خود، کارفرما بناچار از اخراج وی خودداری کرد.

دوم مرداد ماه ۱۳۹٢

********************

صبح امروز ١٢٠٠ کارگر کارخانه نورد لوله صفا دست به اعتصاب زدند

بدنبال عدم پرداخت اضافه کاری و دو ماه از دستمزد کارگران کارخانه نورد لوله صفا و زمزمه اعتصاب در میان این کارگران، آنان صبح امروز ١١ تیر ماه بطور یکپارچه ای تولید در این کارخانه را خواباندند و معترضانه خواهان پرداخت اضافه کاریها و دستمزدهای معوقه خود شدند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران اعتصابی این کارخانه بدنبال تکرار وعده و وعید از سوی مسئولین شرکت چنان خشمگین شدند که درصدد تخریب اموال کارخانه بر آمدند اما با میانجی گری نماینده هایشان آسیبی به اموال کارخانه نرسید.
بنا بر این گزارش بدنبال این وضعیت مدیریت کارخانه اعلام کرد فردا صبح دستمزد اردیبهشت ماه کارگران به حسابشان واریز خواهد شد اما این وعده نیز با خشم و اعتراض وسیع کارگران مواجه شد. کارگران در این اعتراض با اشاره به گرانیهای سرسام آور، عدم پرداخت دستمزد خود را یک جنایت نامیدند و بر ادامه اعتصاب و اعتراض تاکید نمودند.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران با نزدیک شدن ظهر و افزایش خشم کارگران، مدیریت کارخانه بناچار دستمزد اردیبهشت ماه کارگران را به حساب آنان واریز کرد و در ادامه متعهد شد از این پس دهم هر ماه دستمزد کارگران را به حساب آنان واریز کند.
کارگران اعتصابی کارخانه نورد لوله صفا بدنبال این موفقیت بر سر کارهای خود بازگشتند و بطور قاطعانه ای اعلام کردند دیگر تحمل عدم پرداخت دستمزد خود را ندارند و چنانچه کارفرما در این زمینه ذره ای کوتاهی کند بلافاصله دست به اعتصاب و اعتراض خواهند زد.

١١ تیر ماه ۱۳۹٢

********************

عدم پرداخت دستمزد کارگران کارخانه های نورد پروفیل ساوه و نورد لوله صفا و زمزمه اعتصاب

١٢٠٠ کارگر کارخانه نورد لوله صفا دو ماه است دستمزد خود را دریافت نکرده اند. همچنین اضافه کاری فروردین ماه این کارگران نیز پرداخت نشده است. از طرف دیگر کارفرمای این کارخانه که مالک کارخانه نورد پروفیل ساوه نیز میباشد دستمزد ١٢٠٠ کارگر این کارخانه را نیز از اول سال پرداخت نکرده است و این کارگران در شرایط بسیار مشقت باری بسر میبرند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران از اول سالجاری بدلیل عدم واریز بیمه های کارگران این دو کارخانه دفترچه های درمانی آنان نیز تمدید نشده است و علیرغم درخواستهای مکرر کارگران برای واریز بیمه ها و دریافت دستمزدهایشان کارفرما هیچ توجهی به خواست و شرایط فلاکت بار ٢۴٠٠ کارگر این دو کارخانه نکرده است.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران زمزمه اعتصاب در میان ١٢٠٠ کارگر کارخانه نورد لوله صفا در گرفته است و بنا بر اظهار کارگران این کارخانه چنانچه تا دهم تیر ماه جاری کارفرما دستمزد معوقه آنان را پرداخت نکند دست به اعتصاب خواهند زد.

هشتم تیر ماه ۱۳۹٢

********************

کارگران نورد لوله صفا با دریافت یکماه دیگر از دستمزد معوقه خود به اعتصاب پایان دادند

کارگران نورد لوله صفا با تداوم اعتصاب خود که از روز ١۵ اسفندماه جاری آغاز کرده بودند موفق شدند یکماه دیگر از دستمزد معوقه خود را دریافت کنند و قرار است از صبح فردا بر سر کارهایشان بازگردند.
کارفرمای این کارخانه در ششمین روز اعتصاب کارگران در روز بیستم اسفند یکماه از دستمزد معوقه آنان را که قرار بود در روز ١۵ اسفند پرداخت شود به حساب کارگرن واریز کرد اما از آنجا که قرار بود در این روز بر طبق توافق قبلی یکماه دیگر از دستمزد معوقه کارگران را پرداخت کند آنان همچنان به اعتصاب خود ادامه دادند و اعلام کردند تا این پرداخت نیز انجام نشود دست از اعتصاب نخواهند کشید.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران با ادامه این اعتصاب، دیروز پنج شنبه ٢۴ اسفند ماه کارفرما ناچار شد یکماه دیگر از دستمزد معوقه این کارگران را به حساب آنان واریز کند و کارگران نیز تصمیم گرفتند از صبح روز شنبه بر سر کارهایشان بازگردند.
بر اساس جدول بندی و توافقی که مابین کارگران نورد لوله صفا و کارفرمای این کارخانه در پایان اعتصاب آنان در دی ماه سالجاری صورت گرفته بود مقرر شده بود تا پایان امسال کارفرما چهار ماه از شش ماه دستمزد معوقه کارگران این کارخانه را بعلاوه عیدی و پاداش آنان پرداخت کند اما کارفرمای این کارخانه بارها از عمل به این توافق سرباز زد و هر بار کارگران با دست زدن به اعتصاب کارفرما را ناچار به عمل به توافق صورت گرفته کردند. بر این اساس قرار است دو ماه دیگر از دستمزد معوقه باقی مانده این کارگران در فروردین ماه سال آینده پرداخت شود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار خبری در روز ٢٢ اسفند ماه اعلام کرد اعتصاب کارگران نورد لوله صفا دهمین روز خود را پشت گذاشت. اما ٢٢ اسفند مصادف با هشتمین روز اعتصاب این کارگران بود که بدینوسیله تصحیح میگردد.

٢٢ اسفند ماه ۱۳۹۱

********************

اعتصاب ١٢٠٠ کارگر کارخانه نورد لوله صفا دهمین روز خود را پشت سر گذاشت

کارگران کارخانه نورد لوله صفا که از روز ١۵ اسفند ماه جاری در اعتراض به عدم دریافت دستمزدهایشان دست از کار کشیده اند علیرغم واریز یکماه از ۴ ماه دستمزد معوقه خود به حساب هایشان همچنان در اعتصاب بسر می برند. این کارگران در پی خلف وعده کارفرما مبنی بر پرداخت یکماه دستمزد معوقه آنان که قرار بود روز١۵ اسفند ماه جاری پرداخت شود دست به اعتصاب زدند و در ادامه بدنبال بی توجهی کارفرما به خواست شان، در ششمین روز اعتصاب خود اعلام کردند چنانچه کارفرما از هم اکنون یکماه دیگر از دستمزدشان را که طبق توافق قبلی قرار بود روز بیستم اسفند ماه به آنان پرداخت شود به حساب شان واریز ننماید همچنان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران در تداوم اعتصاب ١٢٠٠ کارگر کارخانه نورد لوله صفا، کارفرمای این کارخانه روز بیستم اسفند یکماه از دستمزد معوقه این کارگران را که قرار بود روز ١۵ اسفند ماه پرداخت شود به حساب آنان واریز کرد اما از پرداخت یکماه دیگر از دستمزد معوقه این کارگران که قرار بود در همین روز به حساب آنان واریز شود خودداری نمود و به همین دلیل کارگران نورد لوله صفا دست از اعتصاب نکشیدند و تا به امروز همچنان در اعتصاب بسر می برند.

٢٢ اسفند ماه ۱۳۹۱

********************

١٢٠٠ کارگر کارخانه نورد لوله صفا از رو سه شنبه در اعتصاب بسر می برند

١٢٠٠ کارگر کارخانه نورد لوله صفا از روز سه شنبه ١۵ اسفند ماه دست به اعتصاب زدند و خواهان عمل به توافق صورت گرفته از سوی کارفرما شدند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بر اساس توافقی که در پی اعتصابات ماههای گذشته این کارگران با کارفرما صورت گرفته بود قرار بود ١۵ اسفند دستمزد آذرماه این کارگران پرداخت شود اما با فرا رسیدن این روز هیچ پولی به حساب آنان واریز نشد و به همین دلیل این کارگران بلافاصله دست به اعتصاب زدند. کارگران نورد لوله صفا در حال حاضر و با احتساب ماه اسفند، ۴ ماه دستمزد معوقه بعلاوه عیدی و پاداش خود را از کارفرما طلب دارند. کارفرمای کارخانه نورد لوله صفا در حالی از دادن دستمزد معوقه کارگران پرهیز میکند که طی ماههای گذشته تولید در این کارخانه رونق زیادی گرفته است بطوریکه کارگران این کارخانه در سه شیفت و بطور شبانه روزی مشغول بکارند.
بنا بر این آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، این اعتصاب روز چهارشنبه نیز ادامه داشت و کارفرما در مقابله با اعتصاب روز پنج شنبه و جمعه را تعطیل اعلام کرد. کارگران نورد لوله صفا مصمم به ادامه اعتصاب خود تا رسیدن به خواست هایشان هستند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٨ اسفند ماه ۱۳۹۱

********************

عدم پرداخت شش ماه حقوق ١٢٠٠ کارگر کارخانه

پروفیل ساوه و وضعیت فلاکتبار کارگران دیگر کارخانه ها در شهرستان ساوه

١٢٠٠ کارگر کارخانه نورد پروفیل ساوه شش ماه است حقوقی دریافت نکرده اند. این کارگران در طول این مدت فقط مساعده اندکی دریافت نموده اند و در آستانه سال نو در شرایط فلاکتباری بسر میبرند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران پیگیریهای این کارگران در مراجعه به کارفرما برای دریافت دستمزدهایشان تا کنون نتیجه ای در بر نداشته است و از آنجا که محدودیتهای شدیدی نسبت به هر گونه اعتراض کارگری در این کارخانه وجود دارد آنان در طول شش ماه گذشته عملا موفق به سازماندهی اعتراضی کارساز نشده اند با اینحال بنا بر اظهار برخی کارگران این کارخانه در حال حاضر جو سنیگنی بر محیط کارخانه حاکم است و احتمال بروز اعتراضات بسیار شدیدی از سوی ١٢٠٠ کارگر آن وجود دارد.
بنا بر گزارش دیگری که به اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده است ١٢٠٠ کارگر کارخانه نورد لوله صفا نیز در حال حاضر چهار ماه حقوق معوقه دارند و کارفرما قرار است فقط یکماه از دستمزد معوقه این کارگران را پرداخت کند.
بنا بر این گزارش علاوه بر سی کارگر شرکت زادآخ که یکسال است دستمزدی دریافت نکرده اند و در حال حاضر با درب بسته کارخانه موجه شده اند هزاران کارگر دیگر نیز در شهر صنعتی کاوه از یکسال تا سه ماه دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند و از آنجا که اراده ای نیز در میان کارفرمایان برای پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران وجود ندارد آنان در آستانه سال نو بدون روزنه ای امید برای دریافت دستمزدهایشان در شرایط فلاکتباری قرار دارند.

١۴ اسفند ماه ١٣٩١

********************

در ادامه اعتراضات کارگری به نحوه تعیین و میزان افزایش حداقل دستمزدها،

کارگران شرکت واحد تهران دست به تجمع اعتراضی در محل وزارت کار زدند

اتحادیه آزاد کارگران ایران: در ادامه اعتراضات کارگری به نحوه تعیین و میزان افزایش حداقل دستمزد در شورایعالی کار، صبح امروز بیش از صد نفر از رانندگان شرکت واحد تهران با لباسهای فرم این شرکت در حالی که جلسه شورای عالی کار نیز برای تعیین دستمزد سال ٩٢ در وزارت کار بر قرار بود دست به تجمع اعتراضی در این محل زدند و خواهان افزایش دستمزدها و رسیدگی به دیگر مشکلات خود شدند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران این تجمع از ساعت ٩ صبح امروز در محل وزارت کار آغاز شد و پس از ساعاتی مسئولین حراست وزارت کار، تجمع کنندگان را به مسجد این وزارتخانه هدایت کردند و در ادامه چند نفر از مسئولین این وزارتخانه منجمله آقای ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار در میان کارگران حاضر شد. در این نشست آقای ظریفی آزاد از کارگران تجمع کننده در مورد راه حل افزایش دستمزدها و تحقق دیگر مطالبات کارگران سوال کرد و کارگران شرکت واحد تهران با اشاره به اینکه کسانی که تحت عنوان نماینده های کارگران در شورایعالی کار حضور دارند نماینده های واقعی آنان نیستند به بر پایی تشکلهای مستقل کارگری تاکید گذاشتند و خواهان حضور و دخالت نماینده های واقعی کارگران در تعیین حداقل دستمزدها شدند.
در ادامه این نشست کارگران شرکت واحد تهران به طرح مشکلات خود از جمله اخراج چندین نفر از همکارانشان به دلیل فعالیتهای صنفی پرداختند و ظریفی آزاد به کارگران تجمع کننده قول داد شخصا پیگیر بازگشت بکار این کارگران خواهد شد.
بنا بر این گزارش تجمع کارگران شرکت واحد تهران با قولهای مساعد مسئولین وزارت کار در ابلاغ خواست کارگران تجمع کننده به شورایعالی کار برای افزایش دستمزدها در ساعت ١٢ ظهر پایان گرفت.

١۴ اتحادیه آزاد کارگران ایران - اسفند ماه ١٣٩١