افق روشن
www.ofros.com

شریف ساعدپناه و مظفر صالح نیا آزاد شدند


اتحادیه آزاد - انجمن صنفی - جمع هائی از فعالین                                                       جمعه ٣٠ دی ماه ١٣٩٠

زنده باد همبستگی کارگری

گزارش تصویری اتحادیه آزاد کارگران ایران از آزادی شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا

 

 

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون آزادی کارگران زندانی

شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا با قرار وثیقه ٨٠ میلیون تومانی آزاد شدند

مظفر صالح نیا و شریف ساعد پناه از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، پس از بیش از دو هفته بازداشت در میان استقبال پرشور خانواده های خود، اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعضا کمیته هماهنگی و دیگر فعالین و کارگران در شهر سنندج از زندان آزاد شدند.
امروز ٢٩ دی ماه از ساعات اولیه صبح، مقابل دادگاه و سپس زندان مرکزی سنندج شاهد جنب و جوشی پرشور در میان خانواده های کارگری، اعضا اتحایه و دیگر فعالین کارگری بود. دیروز اعلام کرده بودند برای روشن شدن وضعیت شریف و مظفر قاضی حضور ندارد، صبح امروز نیز وضعیت روشن نبود تا اینکه اعلام شد کارگران زندانی با قرار وثیقه ٨٠ میلیون تومانی میتوانند آزاد شوند و همین امر باعث تلاشی صد چندان در میان دوستداران شریف و مظفر شد. در مدت کوتاهی وثیقه ها حاضر و بلافاصله به دادگاه آورده شد و حکم آزادی اعضای هیئت مدیره اتحادیه صادر گردید و جمعیت حاضر در مقابل دادگاه بسوی زندان مرکزی سنندج رهسپار شدند و پس از ساعتی انتظار، در ساعت٣٠/١۴ با خارج شدن مظفر و سپس نزدیک ساعت ١٦ شریف ساعد پناه از زندان با دسته های گل به استقبال آنان شتافتند و مظفر و شریف را به آغوش کشیدند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران آزادی شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا را به خانواده های این عزیزان، اعضا اتحادیه، و تمامی کسانی که از روز اول بازداشت این کارگران، تلاش بی وقفه ای را برای آزادی آنان آغاز کردند صمیمانه تبریک میگوید و مراتب قدردانی خود را از اعضا کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و دیگر فعالین کارگری در شهر سنندج که همدوش با خانواده ها و اعضا اتحادیه آزاد کارگران ایران برای آزادی شریف و مظفر کوشیدند اعلام میدارد و بیش از هر زمان دیگری بر اتحاد و همبستگی کارگران تاکید میکند.
ما همچنین مراتب سپاس و قدردانی خود را از مردم شریف سنندج که هیچگاه اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران را تنها نگذاشته اند و هر زمان که لازم شده، دار و ندار خود را برای آزادی کارگران زندانی به وثیقه گذاشته اند اعلام میداریم و دروهای گرم خود را نثار این عزیزان و همبستگی پرشور آنان با کارگران زندانی میکنیم.
شریف و مظفر آزاد شدند. اما هنوز رضا شهابی، ابراهیم مددی، بهنام ابراهیم زاده، علی نجاتی، شاهرخ زمانی، مهدی شاندیز، محمد جراحی، شیث امانی و دهها و صدها انسان آزادیخواه و برابری طلب در زندانها بسر می برند و قرارهای وثیقه بر بالای سر کارگرانی همچون شریف و مظفر و دیگر کارگرانی که از زندان آزاد شده اند، قرار دارد.به این وضعیت باید خاتمه داده شود. کارگران حق دارند نسبت به شرایط کار و زیست خود معترض باشند، حق دارند تشکلهای خود را برای دفاع از حقوق انسانیشان برپا دارند، حق دارند هر زمان که بر حسب منافع خود لازم دیدند دست به اعتصاب بزنند. زندان و دادگاه و محاکمه و صدور وثیقه برای بر خورداری از حق آزادی از زندان، نه شایسته کارگران و رهبران کارگری معترض و انسانهای عدالت خواه، بلکه از نظر ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران، تمامی اینها می باید در حق کسانی اعمال شود که هیچگونه حق بقا و برخوردار ی از یک زندگی انسانی را برای میلیونها کارگر قائل نیستند و با قانون و بدون قانون، هر روزه در حال تحمیل شرایط مشقت بارتری بر طبقه کارگر ایران می باشند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ٢٩ دی ماه ١٣٩٠

*****************

شریف ساعدپناه و مظفر صالح نیا آزاد شدند

امروز پنجشنبه حدود ساعت ٣ ونیم بعد از ظهر شریف ساعدپناه و مظفر صالح نیا از اعضاء هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در سنندج بعد از تحمل حدود ٢ هفته شرایط سخت بازداشت و بازجوئی آزاد شدند. خبر آزادی این ٢ فعال کارگری برای ما و بی تردید برای همه کارگران مبارز و همه کسانی که به شرایط بهتری برای زندگی می اندیشند، مسرت بخش و غرور آفرین بود. غرور آفرین از این نظر که طی مدت بازداشت این فعالین، خانواده های آنان به همراه جمعهائی از فعالین کارگری و زنان و مردان انساندوست شهر سنندج یک آن از اعتراض و تلاش برای آزادی بازداشت شدگان باز نیاستادند و لحظه ای نسبت به قدرت جمعی خود و به افق مبارزه جسورانه شان که به آزادی شریف و مظفر انجامید تعلل و دو دلی به دل راه ندادند.
تلاش و مبارزه خانواده ها و حضور گرم و امیدبخش آن انسانهای شریف در کنار خانواده ها که دست آوردش آزادی کارگران زندانی شهر سنندج است می تواند بهترین الگو در جهت مبارزه برای همه کارگران زندانی باشد.

زنده باد خانواده های شریف ساعدپناه و مظفر صالح نیا

زنده باد فعالین کارگری و زنان و مردان جسوری که همواره در کنار خانواده ها ایستادند.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

جمعهائی از فعالین کارگری شهرهای سنندج و کامیاران

٢٩/١٠/١٣٩٠

*****************

امروز شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا را به دادگاه آوردند اما به پرونده آنان رسیدگی نشد

امروز ٢٨ دی ماه از اولین ساعات صبح، خانواده های شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا به همراه دیگر خانواده های کارگری از اعضای اتحادیه و کمیته هماهنگی در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج دست به تجمع زدند و خواهان آزادی عزیزان خود شدند. در همین حال شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا را، پس از نزدیک به یک هفته از انتقال به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج، به دادگاه آوردند و خانواده ها با شنیدن این خبر به مقابل دادگاه رفتند. اما از آنجا که معاون دادستانی، پرونده آنان را جهت رسیدگی به شعبه ۴ دادیاری ارجاع داد و قاضی آن شعبه امروز به محل کارش نیامده بود به پرونده شریف و مظفر رسیدگی نشد و بار دیگر آنان را به زندان منتقل کردند و قرار شد فردا آنها را به دادگاه بیاورند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن تداوم بازداشت شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا به بهانه های مختلف و سر دواندن خانواده های آنان، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط این کارگران از زندان است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ٢٨ دی ماه ١٣٩٠

**********

امروز موعد پاسخگوئی مسؤلین ستاد خبری به خانواده های

شریف ساعدپناه و مظفر صالح نیا بود، نه بازداشت شیث امانی!

روز گذشته ٢۵ دی یکی از مأمورین ستاد خبری از خانواده ها و همکاران فعالین کارگری بازداشتی خواسته بود تا به تجمع خود پایان دهند و در عوض قول داده بود امروز ٢۶ دی آنها را در جریان وضعیت بازداشت شدگان قرار دهد. اما آنچه اتفاق افتاد اضافه شدن یک نفر دیگر از اعضاء هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران (شیث امانی) به جمع بازداشتیها بود. ضمن اینکه بازهم از خانواده های شریف و مظفر خواسته شده که تا پنجشنبه به خانه بروند و دوباره قول داده اند که پنجشنبه آنها را در جریان قرار خواهند داد، چون هنوز پرونده ها تکمیل نشده اند. بازهم مشخص شد که این وعده ها فقط به منظور به خانه فرستادن تجمع کنندگان است، هر چند این وعده ها در صورت عملی شدنشان هم هیچ درجه ای از خواست و انتظار خانواده های بازداشت شدگان و ما کارگران به طور کلی برآورده نخواهد کرد. کمترین انتظار این است که این فعالین باید فوری و بدون گذشت زمان آزاد شوند. در مورد این افراد اصلا نباید پرونده ای تشکیل شود که تازه باید وعده تکمیل آن را پذیرفت. جرم این انسانها اعتراض به فقر و بدبختی و وجود شرایطی است که کارتن خوابی و گرسنگی در آن در حال تبدیل شدن به پدیده ای معمول است.
ما بازداشت شیث امانی را شدیدا محکوم می کنیم و بر آزادی فوری شیث امانی، شریف ساعدپناه و مظفر صالح نیا تأکید و اصرار داریم.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

جمعهائی از فعالین کارگری سنندج و کامیاران

٢۶/١٠/١٣٩٠

**********

به خانواده های معترض شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا

اعلام شد پرونده های آنان تا روز پنج شنبه به دادگاه فرستاد خواهد شد

صبح امروز ٢٦ دی ماه، همچون روزهای دیگر خانواده های کارگران زندانی شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا به همراه جمعی از خانواده های کارگری در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات دست به تجمع زدند و خواهان آزادی عزیزان خود شدند.اما مسئولین این ستاد از دادن پاسخ روشن به خانواده ها خودداری میکردند که این امر باعث اعتراض شدید این خانواده ها شد. در ادامه این کشمکش یکی از مسئولین ستاد خبری اداره اطلاعات طی صحبتی با خانواده ها به آنان اعلام کرد نگران کارگران بازداشتی نباشند و به آنان گفت چنانچه تا روز پنج شنبه تکلیف شریف و مظفر را روشن نکردیم شما هر اعتراضی که خواستید بکنید. همچنین شریف ساعد پناه نیز طی تماسی با خانواده اش به آنان اعلام کرد وضعیت شان تا روز پنجشنبه روشن خواهد شود که در پی آن خانواده ها به تجمع خود پایان دادند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران بار دیگر با تاکید بر حقوق کارگران ایران مبنی بر اعتراض به شرایط کار و زیست خود اعلام میدارد شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا هیچ جرمی جز دفاع از حقوق انسانی خود و همکارانشان مرتکب نشده اند و می باید فورا و بی قید و شرط آزاد گردند. ادامه بازداشت این کارگران تا روز پنج شنبه و سپس ارجاع آنها به دادگاه، از نظر ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران معنایی جز تلاش برای پرونده سازی واهی برای این کارگران ندارد. زندان و دادگاه نه جای کارگران حق طلبی چون شریف و مظفر و شیث امانی و دیگر کارگران حق طلب، بلکه جای کسانی است که هر روزه با عدم پرداخت بموقع دستمزدهای زیر خط فقر کارگران و به تعطیلی کشاندن کارخانه ها و دیگر بستر سازی های قانونی و غیر قانونی در حال تحمیل شرایط هر چه برده وارتری بر طبقه کارگر ایران هستند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٦ دی ماه ١٣٩٠

*************

کارگران سنندج خواهان آزادی شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا شدند

کارگران بازنشسته کارخانه شاهو، کارگران اخراجی ریسندگی پرریس، نساجی کردستان، کارگران فلزکار و ساختمانی و کارگران دست فروش سنندج هر کدام با امضای طوماری خواهان آزادی شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا شدند. جمع آوری این امضاها در میان کارگران سنندج ادامه دارد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢۵ دی ماه ١٣٩٠

 

   

*************

ادامه تجمات خانواده ها و کارگران مقابل ستاد خبری سنندج

برای آزادی مظفر صالح نیا و شریف ساعدپناه

براساس خبر ارسالی به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، در ادامه تجمعات روزهای قبل امروز یک شنبه ٢۵ دی ٩٠ نیز خانواده های دو فعال بازداشتی مظفر صالح نیا و شریف ساعدپناه به همراه جمعی از کارگران و خانواده ها یشان از ساعت ١٠ و نیم صبح تا ۴ عصر در مقابل ستاد خبری سنندج تجمع کرده و خواستار آزادی بازداشت شدگان شدند. طبق این خبر در مقابل فشار و اصرارتجمع کنندگان برای کسب خبر از وضعیت دو فعال بازداشتی، مأورین اطلاعاتی ستاد خبری برای ایجاد رعب و پراکنده نمودن معترضین از نیروی انتظامی در خواست اعزام نیرو به محل کرده اند. اما حاضرین در تجمع اعتنائی به حضور نیروهای انتظامی نکرده و بر خواست خود مبنی بر کسب اطلاع از وضعیت بازداشت شدگان و همچنین آزادی آنان پافشاری کرده اند. در نتیجه مقاومت تجمع کنندگان، یکی از مسؤلین ستاد خبری به میان آنان آمده و قول داده به شرطی که به تجمع پایان داده و فردا فقط یکی از اعضاء خانواده ها به ستاد خبری مراجعه کند، آنها را در جریان وضعیت بازداشت شدگان قرار خواهد داد. در مقابل این خواست، خانواده ها و همراهان آنها اعلام کرده اند که امروز ما به تجمع پایان می دهیم ولی فردا دوباره دسته جمعی می آئیم اما اگر نتیجه نگیریم با تعداد بیشتری به تجمعاتمان ادامه خواهیم داد.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

٢۵/١٠/١٣٩٠

*************

تجمع خانواده های کارگری به همراه خانواده های شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا

در اعتراض به تداوم بازداشت شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز ٢۵ دی ماه از ساعت ٣٠/٩ صبح تعدادی از خانواده های کارگری به همراه خانواده های شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا در اعتراض به تداوم بازداشت این کارگران در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج دست به تجمع زدند و خواهان آزادی مظفر صالح نیا و شریف ساعد پناه شدند.
بنا بر این گزارش بدنبال این تجمع، مسئولین ستاد خبری اداره اطلاعات علیرغم اینکه روز پنج شنبه به خانواده ها گفته بودند شریف و مظفر در آنجا تحت بازداشت هستند، منکر ادامه بازداشت این کارگران در آنجا شدند و از خانواده ها خواستند به تجمع خود پایان دهند اما با اصرار خانواده ها و ادامه تجمع، مسئولین ستاد خبری نهایتا اعلام کردند شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا همچنان در این ستاد نگهداری میشوند. با اعلام این خبر از سوی مسئولین ستاد خبری اداره اطلاعات، خانواده ها مصرانه خواهان آزادی شریف و مظفر شدند و به تجمع خود تا ساعت ٣٠/١۴ ادامه دادند و نهایتا با وعده رسیدگی مسئولین ستاد خبری به وضعیت شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا در روز دوشنبه، خانواده های تجمع کننده به تجمع خود پایان دادند و اعلام کردند چنانچه فردا دوشنبه ٢٦ دی ماه کارگران زندانی آزاد نشوند تجمع خود را از مقابل ستاد خبری به خیابان خواهند کشاند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ٢۵ دیماه ١٣٩٠

**********

شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا از زندان مرکزی سنندج به ستاد خبری اداره اطلاعات منتقل شده اند

شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال اعلام معاون دادستانی سنندج مبنی بر ادامه بازجویی از آنها، صبح دیروز از زندان مرکزی سنندج به ستاد خبری اداره اطلاعات این شهر منتقل شدند.
دیروز خانواده های شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا بدنبال بی خبری از وضعیت عزیزانشان به ستاد خبری اداره اطلاعات مراجعه کردند و در آنجا به آنها اعلام شد شریف و مظفر در آنجا تحت بازداشت هستند و برای پیگیری وضعیت آنها، خانواده ها میتوانند روز یکشنبه آینده و پس از پایان تعطیلات وضعیت عزیزان خود را پیگیری کنند.
اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران، خانواده های کارگران زندانی و دیگر فعالین کارگری در شهر سنندج اعلام کرده اند چنانچه شریف و و مظفر هفته آینده آزاد نشوند اعتراضات خود را برای آزادی آنها تشدید خواهند کرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٣ دی ماه ١٣٩٠

**********

در باره تداوم بازداشت شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا

خانواده های این کارگران، اعضای اتحادیه و دیگر فعالین کارگری در شهر سنندج اعلام کرده اند چنانچه هفته آینده این دو کارگر زندانی آزاد نشوند اعتراضات خود را تشدید خواهند کرد.
شش روز از بازداشت مظفر صالح نیا و سه روز از بازداشت شریف ساعد پناه گذشت. منزل این کارگران بدون ارتکاب جرمی مورد بازرسی قرار گرفت و بولتن خبری اتحادیه که چیزی جز چند خبر کارگری در آنها نبود بمثابه جرم و بهانه ای برای تداوم بازداشت آنان تبدیل شد. در این مدت خانواده های این کارگران به همراه اعضای اتحادیه و دیگر فعالین کارگری در شهر سنندج، بطور مرتب در مقابل دادگاه تجمع کرده و خواهان روشن شدن وضعیت شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا شده اند اما تاکنون جواب روشنی در رابطه با تداوم بازداشت این کارگران به خانواده های آنان داده نشده است و علیرغم اینکه قرار بود امروز آنان را به دادگاه بیاورند اینکار انجام نشد و فقط پرونده های آنان توسط یکی از ماموران اطلاعات نیروی انتظامی به دادگاه شعبه 5 بازپرسی منتقل و از آنجا به معاونت دادستانی ارجاع داده شد و معاون دادستان به خانواده های کارگران زندانی اعلام کرد وثیقه ای برای آزادی این کارگران قبول نمیکند و باید بازجویی از آنها ادامه پیدا کند.
اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران، خانواده های شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا و دیگر فعالین کارگری در شهر سنندج اعلام کرده اند چنانچه پس از پایان تعطیلات آخر هفته و روز شنبه، شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا آزاد نشوند بر دامنه اعتراضات خود نسبت به تداوم بازداشت آنان خواهند افزود.
شریف ساعد پناه نماینده اخراجی کارگران ریسندگی پرریس، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و یکی از رهبران کارگری خوشنام در سنندج و مظفر صالح نیا فعال کارگری، معترضی پرشور به بی عدالتی های اجتماعی و از اعضای هیئت مدیره اتحادیه در این شهر است. این کارگران هیچ جرمی جز دفاع از حقوق انسانی خود و هم طبقه ای هایشان مرتکب نشده اند و بی تردید تداوم بازداشت آنان معنایی جز تلاش جهت پرونده سازی های واهی برعلیه این کارگران ندارد.
لذا ما پیشاپیش با محکوم کردن هر گونه پرونده سازی واهی بر علیه شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا، تشدید اعتراض نسبت به تداوم بازداشت این کارگران را حق مسلم خود میدانیم و بدینوسیله اعلام میداریم شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا باید فورا و بی قید و شرط آزاد گردند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ٢٠ دی ماه ١٣٩٠

**********

ادامه تجمع اعتراضی مقابل دادگاه انقلاب سنندج برای آزادی بازداشت شدگان

طبق خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، در ادامه تجمعات روزهای گذشته، امروز سه شنبه ٢٠ دی ٩٠ نیز خانواده های فعالین بازداشتی مظفر صالح نیا و شریف ساعدپناه به همراه جمعی از کارگران و خانواده های کارگری شهر سنندج از ساعت ٩ صبح تا ١١ و نیم قبل از ظهر مقابل دادگاه انقلاب سنندج تجمع کردند. طبق این خبر، قرار بازداشت مظفر و شریف برای ٤٨ ساعت دیگر تمدید گردیده است.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

٢٠/١٠/١٣٩٠

*****************

شریف ساعد پناه از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت شد

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران ساعت ١۵/٩ صبح امروز ١٨ دی ماه، 4مامور امنیتی لباس شخصی وارد منزل شریف ساعد پناه از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران شدند و پس از تفتیش منزل و ضبط برخی کتابهای موجود در خانه، وی را به نقطه نامعلومی منتقل کردند و سپس ساعت ١١ ظهر، شریف را به دادگاه شعبه ۵ آوردند.در این دادگاه شریف ساعد پناه در باره بولتن خبری اتحادیه آزاد کارگران ایران مورد بازجویی قرار گرفت و پس از صدور قرار وثیقه ٨٠ میلیون تومانی، وی را به زندان مرکزی سنندج منتقل کردند.
صبح امروز در حالی مامورین امنیتی شریف ساعد پناه را بازداشت کردند که از روز پنج شنبه گذشته مظفر صالح نیا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت و بصورت بلاتکلیف در زندان مرکزی سنندج محبوس شده است و از سوی دیگر احکام لغو شده دو عضو دیگر هیئت مدیره اتحادیه، شیث امانی و صدیق کریمی بار دیگر به جریان انداخته شده است .
اتحادیه آزاد کارگران ایران تعرض به اعضای هیئت مدیره خود در شهر سنندج را قویا محکوم میکند و دستگیری شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا را بدلیل وجود بولتن خبری اتحادیه در نزد آنها، یک اقدام ضد کارگری برای ایجاد سدی در برابر آگاهی رسانی از مجموعه ی شرایط مصیبت باری میداند که با قطع یارانه ها، انجماد دستمزدها و ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار بر علیه طبقه کارگر ایران در جریان است.
بدیهی است کارگران ایران و در این میان اتحادیه ما، تسلیم فشارهایی از قبیل بازداشت کارگران آگاه و فعال و ایجاد حصار برای جلوگیری از انتشار مشقات بیش از پیشی که هر روزه بر کارگران ایران تحمیل میشود، نخواهند شد و همانگونه تاکنون نشان داده اند لحظه ای در دفاع از حقوق انسانی خود باز نخواهند ایستاد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ١٨ دی ماه ١٣٩٠

**************

شریف ساعد پناه بازداشت شد

طبق خبر ارسالی به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، امروز یک شنبه ١٨ دی ٩٠ حدود ساعت ١٠ صبح مأموران اطلاعاتی سنندج به منزل شریف ساعد پناه عضوهیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران هجوم برده و وی را بازداشت و با خود برده اند. بازداشت شریف ساعد پناه در حالی اتفاق افتاده که هنوز بیش از دو هفته از بازداشت دو فعال کارگری دیگر، محمد حسینی و مظفر صالح نیا نمی گذرد. بازداشت این تعداد در فاصله ای این چنین کوتاه نشان از کلید خوردن دور تازه ای از بازداشتهای گسترده فعالین کارگری توسط دستگاههای امنیتی است، این اقدامات سرکوبگرانه باید وسیعا مورد اعتراض قرار گیرد.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه - ١٨/١٠/١٣٩٠