افق روشن
www.ofros.com

آغاز و پایان اعتصاب کارگران پرریس، با دریافت یک ماه دستمزد


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                      چهارشنبه ٢ آذر ماه ١٣٩٠

کارگران پرریس با دریافت یکماه از دستمزدهای معوقه خود به اعتصاب پایان دادند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال اعتصاب دیروز کارگران پرریس، کارفرمای این کارخانه دیشب ناچار شد یکماه از دستمزدهای معوقه این کارگران را به حساب آنها واریز کند. وی همچنین به کارگران وعده داد تا دهم آذر ماه عیدی و پاداش سال ١٣٨٩ آنان را نیز پرداخت خواهد کرد.
کارگران ریسندگی پرریس در اعتراض به عدم پرداخت ٨ ماه از دستمزدهای خود و عیدی و پاداش سال ١٣٨٩، دیروز اول آذر ماه دست از کار کشیدند و دیشب پس از دریافت یکماه از دستمزدهایشان، امروز دوم آذر ماه بر سر کارهای خود بازگشتند. کارگران این کارخانه اعلام کرده اند چنانچه کارفرما به وعده خود مبنی بر پرداخت عیدی و پاداش سال ٨٩ در دهم آذر ماه عمل نکند بار دیگر دست از کار خواهند کشید.

****************

کارگران کارخانه ریسندگی پرریس از صبح امروز دست به اعتصاب زدند

بنا برگزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران ریسندگی پرریس در شهر سنندج از صبح امروز کلیه دستگاههای کارخانه را خاموش کردند و طی تماسی با کارفرما به وی اعلام کردند تا دریافت دستمزدهای معوقه خود درب کارخانه را خواهند بست.
بنا براین گزارش حتی نگهبانان کارخانه نیز به اعتصاب پیوسته اند و در اقدامی متحدانه پس از خاموشی دستگاهها، همه کارگران به خانه های خود رفتند و فقط دونفر نگهبان در کارخانه باقی ماند.
کارگران ریسندگی پرریس در شهر سنندج مدت ٨ ماه است دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند و علاوه بر آن کارفرما پس از گذشت ٨ ماه از سال١٣٩٠ عیدی و پاداش سال ١٣٨٩ این کارگران را نیز پرداخت نکرده است.
لازم به یادآوری است حدود سه سال پیش و پس از اخراج کارگران این کارخانه توسط کارفرما و شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری همه کارگران اخراجی با لغو قید موقت در قراردادهایشان رای بازگشت بکار گرفتند اما با کار شکنی های کارفرما و دسیسه های اداره کار سنندج نهایتا این کارگران بر سر کارهای خود بازگردانده نشدند و کارفرما تحت این شرایط با بکار گیری تعدای کارگر جدید که عموما کارگران زن بودند شرایط بسیار برده واری را بر آنان تحمیل کرد بگونه ای که هیچگاه دستمزدهای این کارگران را بموقع پرداخت نکرده است و در حال حاضر این کارگران مدت 8ماه است دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند. امروز کارفرما در مقابل خواست کارگران مبنی بر پرداخت دستمزدهای شان به آنان اعلام کرد پولی برای پرداخت ندارد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با حمایت قاطعانه از اعتصاب کارگران کارخانه ریسندگی پرریس عدم پرداخت دستمزدهای کارگران در سطح کشور را یک دزدی آشکار از دستمزدهای زیر خط فقر کارگران ارزیابی میکند و اداره کار سنندج را مسئول باز گذاشتن دست کارفرمای این کارخانه برای چپاول و دزدی از دستمزدهای زیر خط فقر کارگران کارخانه پرریس میداند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران اول آذر ماه ١٣٩٠