افق روشن
www.ofros.com

آیت نیافر با قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی آزاد شد


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                     یکشنبه ٢٢ آبان ماه ١٣٩٠

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران،آیت نیافر فعال کارگری و از اعضای کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری بعد از ظهر دیروز ٢١ آبانماه ١٣٩٠ با قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی و پس از تحمل نزدیک به یکماه حبس از زندان آزاد شد.
وی روز ٢۵ مهر ماه بدنبال گفتگوی کوتاهی با کارگران کارخانه ایرانیت در متروی شهر ری که عازم تجمعی اعتراضی در مقابل وزارت کار بودند، توسط مامورین امنیتی حاضر در آنجا بازداشت و سپس به بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل شد.
آیت نیافر را دیروز در حالی با وثیقه یکصد میلیون تومانی و پس از تحمل نزدیک به یکماه از زندان آزاد کردند که بازداشت و محاکمه و زندانی کردن کارگران و رهبران کارگری معترض همچنان ادامه دارد، دیروز علی نجاتی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه برای تحمل ٦ ماه حبس به زندان برده شد و فعالین کارگری دیگری همچون ابراهیم مددی، رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده همچنان در زندان بسر میبرند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با تبریک صمیمانه آزادی آیت نیافر از زندان، خواهان منع تعقیب قضایی ایشان و آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران دربند و عموم انسانهایی است که بدلیل حق خواهی و آزادیخواهی به زندان افکنده شده اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٢ آبانماه ١٣٩٠