افق روشن
www.ofros.com

بازداشت رضا رخشان مسئول روایط عمومی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

اتحادیه آزاد کارگران ایران                                                                                  دوشنبه ١۴ دی ۱٣٨٨

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز ١۴ دی ماه ٨٨ ساعت ٣٠/٨ صبح رضا رخشان مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در محل کار خود پس از احضار به حراست کارخانه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد.
بنا بر این گزارش حدود ساعت ١٢ ظهر نیز ۴ نفر از مامورین امنیتی به درب منزل رضا رخشان مراجعه کرده و علیرغم اعتراض همسر وی با نشان دادن حکمی اقدام به تفتیش منزل ایشان کردند و طی صورتجلسه ای گیس کامپیوتر، ماهواره و برخی لوازم شخصی رضا رخشان را با خود بردند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن بازداشت رضا رخشان و به زندان افکندن ۵ نفر از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه این کارگران از زندان است و عموم سازمانهای کارگری در ایران و سراسر جهان را به اعتراض علیه زندانی کردن کارگران نیشکر هفت تپه فرا میخواند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١۴ دی ماه ٨٨

www.ettehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com