افق روشن
www.ofros.com

عدم پرداخت دستمزد کارگران باطری نور و ۴٠٠ کارگر شهرداری اندیمشک


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                              جمعه ٢١ خرداد ١٣٨٩


عدم پرداخت دستمزد کارگران شرکت

باطری نور و آسیب دیدگی یکی از کارگران نورد لوله صفا

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران شرکت باطری نور از اول امسال تا کنون دستمزدی دریافت نکرده اند و امیدی نیز به دریافت دستمزدهای خرداد ماه خود ندارند.
این کارخانه در شهر صنعتی ساوه قرار دارد و ۶٠ نفر کارگر در آن مشغول بکار هستند.
بنا بر گزارش دیگری نیز که به اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده است یکی از کارگران کارخانه نورد لوله صفا در شهر ساوه حین انداختن قلاب سر چرثقیل به لوله، به علت لغزنده بودن سطح داخلی لوله بشدت به زمین اصابت کرد که موجب آسیب دیدگی وی از ناحیه دست و کمر و... شد.

----------------

تداوم عدم پرداخت دستمزد ۴٠٠ کارگر شهرداری اندیمشک

بنا بر خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، ۴٠٠ کارگر شهرداری اندیمشک از آذر ماه سال ٨٧ تاکنون دستمزدهای خود را بطور مرتب دریافت نکرده اند و در طول این مدت کارفرما به دادن مساعده به صورت گاه و بیگاه به این کارگران اکتفا کرده است.
بنا بر این گزارش این کارگران که بواسطه دو شرکت تامین نیروی انسانی در شهرداری اندیمشک مشغول بکار هستند بارها نسبت به وضعیت خود دست به اعتراض زده اند و در طول روزهای گذشته بار دیگر زمزمه اعتصاب در میان آنان بالا گرفته بود که کارفرما ناچار شد به هریک از این کارگران ٣٠٠ هزار تومان به صورت علی الحساب پرداخت کند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢١ خرداد ماه ٨٩

www.etehade.com
k.ekhraji@gmail com