افق روشن
www.ofros.com

،تجمع کارگران کارخانه بانی پلاست غرب

جلوی اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعی سنندج


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                         سه شنبه ۱٧ مرداد ١٣٩١

امروز کارگران کارخانه بانی پلاست غرب جلوی اداره کار سنندج دست به تجمع اعتراضی زدند.کارخانه بانی پلاست که دارای ٢١ کارگر میباشد سازنده کانالهای کولر میباشد که در سالهای گذشته جزء بهترین سازنده های نوع خود بوده است .
اما اکنون کارگران که سابقه ی ٢ الی ٨ سال خدمت در این شرکت را دارند ,سه ماه است که حقوق زیر حداقل خود را دریافت نکرده اند و کارفرما بیش از ١٠ ماه حق بیمه پرنسل را به تامین اجتماعی واریز ننموده است .
در ماههای گذشته نیز کارگران با فروش ضایعات توانسته اند قسمتی از حقوق خود را بدست آورند.
کارفرمای این شرکت با دریافت ٣ میلیارد تومان تسیهلات از بانکهای سپه و ملی شهر سنندج ادعا میکند که قادر به ادامه تولید نیست .
اکنون آب و برق و گاز این کارخانه به علت بدهی قطع میباشد و کارگران هر روز به کارخانه میروند و ساعت کاری خود را با شرایط نبود ابتدایی ترین امکانات به سر میبرند و نگهبانی و سرایدار این شرکت با خانواده در این شرایط فلاکت بار(نبود آب وبرق و گاز) زندگی میکنند.
امروزدر اداره کار سنندج جلسه ایی با حضور کارفرما و مسئولان بانکهای مربوطه در اداره کار تشکیل شد و به کارگران قول دادند که مسایل آنان را پیگیری نمایند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران