افق روشن
www.ofros.com

بلاتکلیفی٨٠٠ کارگر دنا ره سازان با ۵ ماه دستمزد

معوقه و آغاز موج اخراج سازیهای کارگران شهر صنعتی کاوه


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                    چهارشنبه ١٧ فروردین ١٣٩٠

بلاتکلیفی ٨٠٠ کارگر شرکت دنا ره سازان با ۵ ماه دستمزد معوقه

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران مسئولین شرکت دنا ره سازان به بیش از ٨٠٠ کارگر این شرکت اعلام کرده اند تا اطلاع ثانوی شرکت تعطیل است و کارگران نباید بر سر کارهای خود حاضر شوند.
بنا بر این گزارش کارگران شرکت دنا ره سازان هم اکنون ۵ ماه دستمزد معوقه دارند و در روزهای پایانی سال گذشته با یک اعتصاب سه روزه موفق شدند فقط یک ماه از شش ماه دستمزدهای معوقه خود را دریافت کنند. شرکت دنا ره سازان یک شرکت راهسازی بزرگ است که در حال حاضر مشغول ساخت اتوبان همدان ساوه است و محل کارگاه آن حدود ٢٠ کیلومتری شهرستان ساوه قرار دارد.

*********************

آغاز موج اخراج سازیهای کارگران

در اولین روزهای کاری سال جدید در شهر صنعتی کاوه

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه ازاد کارگران ایران، با اغاز اولین روزهای کاری در سال جدید شرکتهای پی آی سی و چینی سازی اسپیدار بطور کامل تعطیل شده و کارگران خود را اخراج کردند.
مسئولین شرکت پی آی سی پس از مراجعه بیش از ٨٠ کارگر این شرکت برای شروع کار در سال جدید به آنها اعلام کردند شرکت بطور کامل تعطیل شده است و این کارگران برای وصل به بیمه بیکاری به اداره کار شهرستان ساوه معرفی شدند. شرکت پی آی سی در خیابان بیستم شهر صنعتی کاوه در شهرستان ساوه قرار دارد.
بنا بر این گزارش مسئولین شرکت چینی سازی اسپیدار نیز پس از مراجعه بیش از صد کارگر این شرکت برای شروع کار در سال جدید به آنان اعلام کردند کارخانه بطور کامل تعطیل شده است و کارگران میباید به اداره کار جهت وصل به بیمه بیکاری مراجعه کنند. این شرکت در خیابان ١٢ شهر صنعتی کاوه قرار دارد.
شهر صنعتی کاوه یکی از بزرگترین شهرهای صنعتی کشور است که در شهرستان ساوه قرار دارد. بر اساس گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران با پایان گرفتن تعطیلات نوروزی و شروع بکار کارخانه ها جلوی اداره کار شهرستان ساوه مملو از کارگرانی شده است که با تعطیلی کارخانجات شهر صنعتی کاوه جهت وصل به بیمه بیکاری به این اداره مراجعه میکنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٧ فروردین ماه ١٣٩٠

www.etehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com