افق روشن
www.ofros.com

پایان اعتصاب دو هفته ای کارگران شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی بندر امام


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                      یکشنبه ١٧ مهرماه ١٣٩٠

کارگران شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی بندر امام پس از دو هفته به اعتصاب خود پایان دادند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی بندر امام امروز ١٧ مهر ماه پس از ١۴ روز اعتصاب تصمیم به بازگشت بر سرکارهای خود گرفتند. در این میان کارگران شرکت پیمانکاری خوارزمی ساعتی پس از پایان اعتصاب از سوی کارگران سایر شرکتهای پیمانکاری برای بازگشت بکار با همدیگر به توافق رسیدند.
بنا بر این گزارش حدود ١۵٠ نفر از کارگران اعتصابی روز جمعه ١۵ مهر ماه با حضور در جمع مسئولین شهر ماهشهر در نماز جمعه این شهر، خواهان رسیدگی به خواست های خود شدند که بدنبال آن روز گذشته معاون فرماندار ماهشهر در میان کارگران حاضر شد و اعلام کرد: "خواست شما یک مسئله بسیار کلان است و نیازمند یک تصمیم گیری در سطح کلان است، ما نمیتوانیم به آن پاسخگو باشیم چرا که این مسئله خیلی فراتر از مجتمع های پتروشیمی در ماهشهر است و مربوط به کل پتروشیمی ها در ایران و تمامی بخشهای وزارت نفت است" وی در ادامه خبر از دیدار فرماندار ماهشهر با معاون وزیر نفت در حوزه پتروشیمی ها و طرح مسئله خواست کارگران در این دیدار داد و از کارگران خواست تا آن زمان بر سرکارهای خود بازگردند که با مخالفت کارگران روبرو شد. با این حال کارگران نهایتا امروز تصمیم به بازگشت بکار گرفتند.
بنا بر اظهار کارگران اعتصابی پتروشیمی بندر امام، امروز ١٧ مهر ماه فرماندار ماهشهر در تهران با معاون وزیر نفت در حوزه پتروشیمی ها دیدار داشته است و به کارگران وعده داده شد نتایج حاصل از این جلسه و تصمیمات اتخاذ شده، بین بیستم تا سی ام مهر ماه به کارگران ابلاغ خواهد شد.
همچنین امروز کارگران اعتصابی هنگام بازگشت بکار خواهان عودت کارت و حضور یکی از کارگران و دو تن از نماینده هایشان بر سر کارهایشان شدند. بر اساس گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، این سه نفر امروز وارد کارخانه شده و بر سر کارهایشان بازگردانده شدند. کارگران اعتصابی همچنین خواهان بازگشت بکار یکی دیگر از نماینده های خود به نام سید جعفر عزیزی که در سال ٨٩ از کار اخراج شده بود، شدند که بنا بر اظهار کارگران با بازگشت بکار وی موافقت اولیه صورت گرفته است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٧ مهر ماه ١٣٩٠

*************

کارگران شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی

بندرامام درچهاردهمین روزاعتصاب، برخواستهای خود پای فشردند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز شنبه ١٦ مهر ماه ١٣٩٠ و در چهاردهمین روز اعتصاب کارگران شرکتهای پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندر امام، در حالی که آنان مطابق معمول روزهای گذشته در میدان مشرف به دفتر مرکزی دست به تجمع زده بودند، معاون فرماندار ماهشهر در میان کارگران حاضر شد و با اعلام اینکه پس از اعتصاب فروردین ماه برخی امتیازات به شما داده است از کارگران خواست بر سر کارهای خود باز گردند. اما کارگران اعلام کردند امتیازات داده شده بسیار جزئی بوده است و بر خواست خود مبنی بر برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری تاکید کردند. معاون فرماندار ماهشهر در ادامه به کارگران اعلام کرد: "خواست شما یک مسئله بسیار کلان است و نیازمند یک تصمیم گیری در سطح کلان است، ما نمیتوانیم به آن پاسخگو باشیم چرا که این مسئله خیلی فراتر از مجتمع های پتروشیمی در ماهشهر است و مربوط به کل پتروشیمی ها در ایران و تمامی بخشهای وزارت نفت است" وی در ادامه خبر از دیدار فرماندار ماهشهر با معاون وزیر نفت (مسئول کل صنایع پتروشیمی در ایران) تا آخر مهر ماه داد و با ابراز امیدواری برای حل مسئله کارگران در دیدار فرماندار ماهشهر با معاون وزیر نفت، از آنان خواست بر سر کارهای خود بازگردند. اما کارگران اعلام کردند تا آنموقع و رسیدن جواب مناسب از این دیدار، آنان همچنان خواهند نشست و منتظر پاسخ خواهند شد. همچنین امروز کارگران خواهان عودت دادن کارتهای یکی از کارگران و دو تن از نماینده هایشان شدند.
علیرغم وعده هایی که در پایان اعتصاب فروردین ماه سال جاری کارگران پیمانکاری پتروشیمی بندر امام به آنان داده شده بود به دو خواست این کارگران عمل شد.
١- دادن دستمزد کارگران بطور منظم در روز پنجم هر ماه (از فروردین ماه به این سو به این وعده عمل شده است- قبل از اعتصاب فروردین ماه سال جاری، دستمزدهای این کارگران به عنوان یک روال با یک ماه تاخیر پرداخت میشد)
٢- استفاده کارگران پیمانکاری از درمانگاه پتروشیمی ( قبل از اعتصاب فروردین ماه، این کارگران حق استفاده از درمانگاه را همچون کارگران رسمی نداشتند و حتی در صورت آسیب دیدگی، هزینه درمانگاه را مشابه درمانگاههای دیگر در سطح شهر، باید به درمانگاه پتروشیمی می پرداختند. همچنین به این کارگران وعده تعلق مبلغ ماهیانه ای معادل ۴٠ ساعت اضافه کاری داده شده بود که فقط یکماه به این وعده عمل شد.
لازم به یادآوری است کارگران غیر پیمانکار ی (رسمی) در مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر علاوه بر حداقل دستمزد به تناسب مهارت و سابقه، از ٣٧ آیتم حقوقی نیز برخوردارند که مجموع دریافتی آنان را در یکماه از یک میلیون و پانصد هزار تومان(کارگران ساده) تا دو میلیون تومان و به بالا می رساند. این در حالی است که کل میزان دریافتی کارگران شرکتهای پیمانکاری در ازا کار مشابه با کارگران رسمی (به تناسب مهارت و سابقه) از ۴۵٠ هزارتومان (کارگر ساده) تا حداکثر یک میلیون و دویست هزار تومان(ماهرترین کارگر) است. اکثریت کارگران شرکتهای پیمانکاری در مجتمع پتروشیمی بندر امام ، کارگران ماهر و نیمه ماهری هستند که مجموع کل دریافتی ماهیانه آنان بین ٦٠٠ الی ٨٠٠ هزار تومان است این در حالی است که میزان دریافتی کارگران رسمی در این سطح(ماهر و نیمه ماهر)، بین یک میلیون و هفتصد هزار تومان تا دو میلیون تومان است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٦ مهر ماه ١٣٩٠

*************

ده روز از اعتصاب این کارگران گذشت

تداوم اعتصاب متحدانه کارگران پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندر امام

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران پتروشیمی بندر امام امروز ١٢ مهر ماه ١٣٩٠ دهمین روز اعتصاب متحدانه خود را پشت سر گذاشتند.
بنا بر این گزارش دیروز و امروز نیز همچون دیگر روزهای اعتصاب، هزاران کارگر مجتمع پتروشیمی بندر امام با برپائی تجمع و راهپیمایی و سر دادن شعار در میدان مشرف به دفتر مرکزی شرکت به اعتصاب خود ادامه داده و بر تحقق خواست هایشان مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم پای فشردند.
اعتصاب و تجمع و راهپیمایی کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام در حالی دهمین روز خود را پشت سر گذاشت که بنا بر اظهار کارگران این مجتمع پتروشیمی، قراین موجود حاکی از عدم توجه بیش از پیش مدیریت پتروشیمی و سایر نهادهای مسئول در بندر ماهشهر به اعتصاب و خواست کارگران است.
تاکنون اطلاعات سپاه کارتهای سه از نفر کارگران به نامهای منصور عباسی، محمد باقر باقری و جاسم بدرانی را که پس از بازداشت توسط حراست به آنجا منتقل شده و سپس آزاد شده بودند عودت نداده است و به همین دلیل آنان قادر به ورود به مجتمع پتروشیمی بندر امام نیستند. این در حالی است که امروز حراست مجتمع، کارت یکی دیگر از کارگران را مصادره کرد تا وی نیز قادر به ورود به محوطه شرکت نشود اما با اعتراض متحدانه و شدید کارگران، ماموران حراست ناچار شدند کارت وی را پس دهند. اعمال این فشارها بر کارگران در حالی است که بنا بر اظهار کارگران ماموران حراست بر خلاف روزهای اول اعتصاب که هیچگونه تحرکی از خود نشان نمیدادند طی سه چهار روز گذشته در تجمعات کارگران حاضر شده و حرکات آنان را زیر نظر گرفته اند.
اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام امروز در حالی دهمین روز خود را پشت سر گذاشت که مهلت ١۵ روزه مسئولین سایر پتروشیمی ها که در روزهای اول اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام با قبول این مهلت بر سر کارهایشان باز گشته بودند در حال پایان یافتن است و چه بسا که در صورت خلف وعده از سوی مسئولین، در این پتروشیمی ها نیز کارگران اعتصابات خود را از سر بگیرند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٢ مهر ماه ١٣٩٠

*************

تصحیح خبر بازداشت کارگران اعتصابی پتروشیمی بندر امام

اعمال فشار بر کارگران پتروشیمی و بازداشت سه نفر از آنان

بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز سه نفر از کارگران پتروشیمی بندر امام توسط مامورین حراست احضار و سپس به اداره اطلاعات منتقل شده اند. این کارگران عبارتند از:
١- آقای منصور عباسی کارگر شرکت پیمانکاری خوارزمی و یکی از نماینده های کارگران
٢- آقای محمد باقر باقری کارگر شرکت پیمانکاری صنایع فارس و یکی از نماینده های کارگران
٣- آقای جاسم بدرانی یکی از کارگران شرکت پیمانکاری خوارزمی

اتحادیه آزاد کارگران ایران - نهم مهر ماه ١٣٩٠

*************

امروز دو نفر از نماینده های کارگران بازداشت شدند

کارگران پتروشیمی بندر امام در هفتمین روز اعتصاب، به تجمع و راهپیمایی اعتراضی خود ادامه دادند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز شنبه نهم مهر ماه ٩٠ ، کار گران پتروشیمی بندر امام در هفتمین روز اعتصاب خود مطابق معمول روزهای گذشته در میدان مشرف به دفتر مرکزی این پتروشیمی دست به تجمع اعتراضی زدند و در ساعات مختلفی در این میدان اقدام به راهپیمایی و دادن شعارهای اعتراضی نمودند. کارگران امروز علاوه بر شعارهای روزهای قبل از قبیل قرارداد مستقیم حق مسلم ماست - مزایا مزایا حق مسلم ماست و...، شعار میدادند: تهدید مسئولین دیگر اثر ندارد - تا نتیجه نگیریم این کار ادامه دارد و...
بنا بر این گزارش ساعت ٣٠/١۴ امروز مامورین حراست دو نفر از نماینده های کارگران به نامهای آقایان منصور عباسی و باقری را به دفتر حراست احضار کردند که به محض این اقدام از سوی مامورین حراست کارگران اقدام به تجمع در مقابل درب اصلی حراست کرده و با شعار: حراست حراست، بچه ها آزاد باید گردند ، به دفاع از همکاران خود پرداختند و اعلام نمودند تا آزادی نماینده هایشان از آنجا نخواهند رفت اما در ساعت ٣٠/١۵ دقیقه متوجه انتقال نماینده های خود به اداره اطلاعات شدند.
از سوی دیگر امروز ظریف کار مدیر عامل پتروشیمی در این مجتمع حاضر شد و ضمن برگزاری جلسه ای با مدیران پیمانکاریهای بزرگ اعلام نمود: اگر کارگران فردا کارت ساعت زدند باید بر سر کارهای خود حاضر شوند و در غیر اینصورت از کارت زدن کارگران جلوگیری بعمل بیاید. همچنین بنا بر تصمیم دیگری مدیریت پتروشیمی تلاش کرده است از فردا از حاضر شدن سرویسهای رفت و آمد کارگران بر سر کار جلوگیری نماید تا بدین ترتیب کارگران قادر به رسیدن به محل کار خود نشوند.
بنا بر گزارش دیگری نیز که به اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده در فرمانداری ماهشهر برای چگونگی برخورد با اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام کمیته بحران تشکیل شده است.
کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام اعلام کرده اند از فردا برای آزادی نماینده هایشان اعتراض خود را تشدید خواهند کرد و با قاطعیت تمام تا رسیدن به خواست بر حق خود مبنی بر عقد قرارداد مستقیم با کارفرما و حذف شرکتهای پیمانکاری به اعتصاب و اعتراض خود ادامه خواهند داد و در مقابل هیچگونه تهدید و فشاری تسلیم نخواهند شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن اعلام حمایت قاطعانه از اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام برای حذف شرکتهای پیمانکاری، اعمال فشار بر این کارگران و بازداشت دو تن از نماینده های آنان را قویا محکوم میکند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط نماینده های کارگران و تحقق خواستهای آنان است و بدینوسیله کارگران، نهادها و تشکلهای کارگری را به حمایت گسترده از ٦۵٠٠ کارگر اعتصابی پتروشیمی بندر امام فرا میخواند.

زنده باد اتحاد و مبارزه کارگران شرکتهای

پیمانکاری مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

زنده باد همبستگی و مبارزه متحدانه سراسری کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران - نهم مهر ماه ١٣٩٠

*************

اعتصاب متحدانه ٦۵٠٠ کارگرپیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندرامام چهارمین روزخودرا پشت سر گذاشت

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهارشنبه ششم مهر ماه ، ٦۵٠٠ کارگر پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندر امام چهارمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند.
بنا بر این گزارش امروز نیز همچون روزهای گذشته از ساعات اولیه صبح کارگران اعتصابی در میدان مشرف به دفتر مرکزی مجتمع پتروشیمی بندر امام دست به تجمع و در ساعاتی دست به راهپیمایی زدند که تا ساعت ١٦ عصر ادامه داشت و علاوه بر شعارهای روزهای گذشته شعارهای دیگری نیز همچون: فرماندار خجالت خجالت - وعده های توخالی دیگر اثر ندارد - ظریفکار خجالت خجالت - وعده ما شنبه همینجا همینجا، سر دادند. لازم به ذکر است امروز شعار "فرماندار فرماندار خجالت خجالت" به این دلیل داده شد که در پایان اعتصاب فروردین ماه کارگران پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندر امام، فرماندار ماهشهر آقای منوچهر حیاتی در تجمع کارگران که در کنار ایشان آقای ظریفکار مدیرعامل پتروشیمی بندرامام نیز ایستاده بود به کارگران تجمع کننده اعلام کرد:پس از این توافقی که ما بین مسئولین پتروشیمی بندرامام، من، نماینده ماهشهر، مدیرعامل پتروشیمی بندرامام و شورای تامین ماهشهر و نمایندگان کارگران صورت گرفت، من شخصا اجرای این توافق را تضمین می کنم و به همه شما کارگران قول می دهم اگر تا مورخه ١/۵/٩٠ مصوبات دولت اجرا نشود، من خودم شخصا با شما کارگران به اعتراض می نشینم و آنقدر مرد هستم که پای حرفم بایستم و ..... اما بنا بر اظهار کارگران، تا کنون نه از فرماندار ماهشهر ( منوچهر حیاتی) و نه نماینده ماهشهر در مجلس( خلیل حیات مقدم ) و نه شورای تامین ماهشهر در طول مدت پس از توافقات فروردین ماه و نه حتی این چهار روز اعتصاب کارگران خبری شده است و نه انگار که این آقایان اصلا به میان کارگران آمده و حرفی زده اند..
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران علیرغم تلاش مدیریت مجتمع پتروشیمی بندر امام برای جلوگیری از قطع تولید در این مجتمع و بکارگیری اجباری پرسنل رسمی، پس از گذشت چهار روز از اعتصاب ٦۵٠٠ کارگر پیمانکاری، تولید در این پتروشیمی رو به کاهش گذاشته است و تمامی تعمیرات اساسی که قرار بود انجام شود همچنان بر زمین مانده ، تریلی ها به سختی بارگیری میشوند و بویژه واحدهای تعمیرات، نگهداری، ابزار دقیق و برق و... که تماما انجام کار در آنها بر عهده کارگران شرکتهای پیمانکاری بوده است با مشکلات شدیدی مواجه شده اند.
٦۵٠٠ کارگر اعتصابی مجتمع پتروشیمی بندر امام اعلام کرده اند چنانچه به خواست هایشان رسیدگی نشود تا خاموشی کامل دستگاهای تولید به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. همچنین آنان امروز اعلام کردند از روز شنبه ٩مهر ماه همچون روزهای گذشته تجمع و راهپیمایی خود را در میدان مشرف به دفتر مرکزی شرکت ادامه خواهند داد.

*************

اعتصاب متحدانه کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام وارد سومین روز خود شد

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز پنجم مهر ماه ٩٠، اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام و دیگر پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر وارد سومین روز خود شد. دیروز چهارم مهر ماه کارگران پتروشیمی بندر امام ( مرکز اصلی اعتصاب) در میدان مقابل دفتر این شرکت دست به تجمع و راهپیمایی زدند.
کارگران در این تجمع و راهپیمایی شعار میدادند: تا نتیجه نگیریم ما از اینجا نمیریم - ظریف کار ظریف کار وعده وعید کافیه - مزایا مزایا حق مسلم ماست - نترسید نترسید ما همه با هم هستیم - خوردن حق کارگر خیانت است به کشور - تبعیض برای کارگر تا کی ادامه دارد - پیمانکار پیمانکار حیا کن مجتمع رو رها کن. بنا بر این گزارش اعتصاب وتجمع کارگران امروز هم بطور متحدانه ای ادامه داشت. در سومین روز اعتصاب هیچیک از مسئولین پتروشیمی در میان کارگران حاضر نشده اند. کارگران نیز هیچیک از مسئولین پتروشیمی و قول و قرار و وعده های آنان را قبول ندارند و خواهان مذاکره با مسئولین رده بالای وزارت نفت هستند.
این اعتصاب در حالی امروز سومین روز خود را پشت سر گذاشت که با شروع اعتصاب کارگران پیمانکاری، مدیریت پتروشیمی از همان ابتدا کارهای آنان را بر دوش پرسنل رسمی انداخته است، این پرسنل نیز از آنجا که انجام این کارها را جزو وظایف خود نمیدانند با مسئولین خود درگیر شده اند تا جایی که در واحد بسته بندی یکی از چهار واحد بسته بندی، کارگران رسمی، کار کارگران پیمانکاری را انجام نداده اند به همین دلیل کارمندان رسمی در پشت دستگاهها قرار گرفته و اقدام به بسته بندی کرده اند و باعث خرابی در بسته بندیها و خراب شدن محصول برخی دستگاهها شده اند که این امر امروز منجر به درگیری شدید یکی از کارمندان با مسئول خود شد. قابل ذکر است در حال حاضر خط B واحد PVC از مدار سرویس خارج شده و خط A نیز در حال خارج شدن از مدار تولید قرار گرفته است. همچنین امروز مدیریت پتروشیمی تعدادی کارگر داربست بند را از بیرون وارد کارخانه کرده بود تا به جای کارگران پیمانکاری اعتصابی مشغول کار شوند اما این کارگران به محض اطلاع از اعتصاب کارگران پیمانکاری، لباسهای کار خود را در آورده و با پوشیدن لباسهای شخصی شان حاضر به ادامه کار نشدند.

*************

خبر تکمیلی اعتصاب و تجمع شش هزار نفره کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام

بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز ٣/٧/٩٠ راس ساعت ٨ صبح و همراه با حضور کارگران روزکار و طبق روال اعتصابهای گذشته، کارگران شیفت شبکار از شب قبل در مجتمع مانده و با همراهی نفرات شیفت صبحکار و روزکار، پس از ثبت کارت ساعت خود، از مقابل اتاق ساعت به طرف ساختمان مرکزی ( Main Ofice ) مجتمع پتروشیمی بندرامام حرکت کرده و در میدان روبروی این ساختمان با تجمع بی سابقه شش هزار نفره اعتصاب را آغاز کردند. بنا بر این گزارش در حالیکه امروز و به نحو بی سابقه ای بیش از شش هزار نفر از کارگران بطور یکپارچه و متحدانه ای در مقابل دفتر مرکزی این مجتمع پتروشمی دست به تجمع زده بودند کلیه واحدهای مجمتع پتروشیمی بندر امام خالی از کارگران بود و تمامی کارهای تعمیراتی و سرویسهای جانبی نیز به طور کامل تعطیل بود. اعتصاب متحدانه کارگران این مجتمع در حالی از صبح امروز آغاز شده است که قرار بود از دهم مهر ماه واحد pvc این مجتمع از سرویس خارج و تعمیرات اساسی آن شروع گردد که با شروع این اعتصاب این امر بلاتکلیف مانده است. کارگران این مجتمع اعلام کرده اند اعتصاب تا Shot down کامل و از سرویس خارج شدن کامل دیگر واحدهای مجتمع ادامه خواهد داشت .
بنا بر اظهار کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام در طول اعتصاب و تجمع و راهپیمایی امروز ماموران حراست کارخانه کاملا خود را از کارگران کنار کشیده بودند و در حالی که کارگران اقدام به دادن شعار و راهپیمایی میکردند هیچگونه مداخله ای نکردند.
امروز علاوه بر کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام ، کارگران سایر مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر از جمله اروند، امیرکبیر و تندگویان نیز از ساعات اولیه صبح امروز سوم مهر ماه اعتصاب خود را همزمان با کارگران پتروشیمی بندرامام شروع کردند و قرار است فردا چهارم مهر ماه کارگران اعتصابی تمامی این پتروشیمی ها از مجتمع های خود خارج و به طرف پتروشیمی بندرامام حرکت کرده و به کارگران اعتصابی مجتمع پتروشیمی بندرامام بپیوندند.

*************

آغاز مجدد اعتصاب بزرگ کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام در پایان مهلت توافق شده برای حذف شرکتهای پیمانکاری در این مجتمع و خلف وعده کارفرما در این مورد، از صبح امروز یکشنبه سوم مهر ماه دست به اعتصاب گسترده ای زده و اقدام به تجمع در مقابل دفتر مرکزی این پتروشیمی کردند.
بنا بر این گزارش پس از اعتصاب بزرگ این کارگران در اواخر فروردین ماه سال جاری و پس از شش ماه کشمکش میان کارگران و کارفرما و وعده های مدیریت پتروشیمی مبنی بر تحقق خواست کارگران، قرار بود روز چهارشنبه سی شهریور ماه جلسه ای میان نماینده های کارگران و کارفرما برای تحقق خواست کارگران در موعد توافق شده یعنی پایان شهریور ماه برگزار شود اما نمایندگان مدیریت اعلام کردند برای تمدید مجدد مهلت تعیین شده برای ١۵ روز دیگر جهت مذاکره آمده اند. نماینده های کارگران که از این وقت کشی و تمدید مهلت های مکرر برای تحقق خواست کارگران به خشم آمده بودند با خواست کارگران از رفتن به جلسه مذاکره خودداری کردند و به این ترتیب نماینده های مدیریت از ساعت ١٠ صبح تا ۴ بعد از ظهر و با امید برای به تمکین واداشتن کارگران در محل ماندند و در نهایت بدون حصول نتیجه ای و با اولتیماتومی که کارگران به آنان دادند آنجا را ترک کردند.
کارگران در این اولتیماتوم اعلام کرده بودند که چنانچه پس از پایان ٣ روز تعطیلات و تا صبح روز یکشنبه سوم مهر ماه خواست آنان محقق نشود بطور همبسته ای همراه با کارگران سایر پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر دست از کار خواهند کشید.
بنا بر آخرین گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران و تا لحظه مخابره این خبر (ساعت ١٢ ظهر) اعتصاب گسترده و بزرگ کارگران پتروشیمی بندر امام همچنان ادامه دارد.
اخبار تکمیلی این اعتصاب و اعتصاب کارگران دیگر پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر متعاقبا منتشر خواهد شد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - سوم مهر ماه ١٣٩٠

www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com